KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Atte Kaleva, Kokoomus, 301

Oma esittely

Kapteeni evp.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Atte Kaleva:

Palkkaverotus on Suomessa jo nyt niin kova, että sitä ei voi enää kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Atte Kaleva:

Ydinvoima on ympäristöystävällinen, hiilidioksidipäästötön energiamuoto. Olemme tällä hetkellä voimakkaan riippuvaisia Venäjällä tuotetusta ydinenergiasta, kotimaisen ydinvoiman lisääminen vähentäisi riippuvuuttamme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Atte Kaleva:

Kasvihuonekaasuja tuottavia energialähteitä pitäisi mahdollisuuksien mukaan korvata esim. ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä, mutta näin nopea aikataulu ei ole realistinen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Atte Kaleva:

Meillä ei ole enää varaa ylläpitää näin suurta julkista sektoria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Atte Kaleva:

Pakkoa pitää yleisesti ottaen välttää, mutta ruotsin kielen osaaminen on tärkeää yhteispohjoismaisen kanssakäymisen vuoksi. Ruotsi on myös maamme toinen virallinen kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Atte Kaleva:

Työn tekemisen ja tilapäisenkin työpaikan vastaanottamisen pitää aina olla yksilölle kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Atte Kaleva:

Jokaisella tulee olla oikeus ostaa itselleen lisäpalveluja, mutta kaikista on pidettävä huolta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Atte Kaleva:

Alkoholipolitiikka mielletään Suomessa liian usein pelkästään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan asiaksi. Kuitenkin matkailu- ja ravintola-ala on maassamme valtava työllistäjä. Kaikille on parempi, että nautittu alkoholi kulutetaan ravintolaympäristössä eikä kadulla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Atte Kaleva:

Kuntien määrä tulee vähenemään, mutta pakkoliitosten pitää olla vasta äärimmäinen keino.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Atte Kaleva:

Työllistämistä pitää joustavoittaa lisäämällä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Työehtosopimusta noudatetaan silloin, jos sopimukseen ei päästä, eikä minimipalkasta luonnollisesti tingitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Atte Kaleva:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, mutta aitoa menestystä ja elävää kotiseutua ei luoda valtion tuilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Atte Kaleva:

Asiakkaan näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, kuka terveyspalvelun tuottaa, kunhan laadukasta palvelua saa silloin kun sitä tarvitsee.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Atte Kaleva:

Tärkeintä on asiakas, ei kunnallinen byrokratia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Atte Kaleva:

Kilpailua pitää lähtökohtaisesti pyrkiä vapauttamaan, mutta rajoitusten liiallinen purkaminen on Ruotsissa johtanut huonoihin esimerkkeihin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Atte Kaleva:

EU:n ansiosta Euroopassa on saatu nauttia historiallisesti poikkeuksellisen pitkästä rauhan ajasta, tätä ei pidä unohtaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Atte Kaleva:

Ruotsissa vastaava vero oli käytössä 1984-1991, mutta siitä luovuttiin, kun puolet arvopaperikaupasta oli paennut Lontooseen. Suomi voisi liittyä veroon, kun kaikki muutkin maat, erityisesti Ruotsi, liittyvät mukaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Atte Kaleva:

Suomi tarvitsee myös Venäjän silmissä uskottavan puolustuksen. Nato-jäsenyys ei korvaa omaa itsenäistä ja tehokasta armeijaa, mutta se täydentää puolustuskykymme uskottavalle tasolle. Myös puolustusyhteistyö Pohjoismaiden, Baltian maiden ja koko EU:n sisällä on luontevinta toteuttaa Naton puitteissa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Atte Kaleva:

Puolustusvoimauudistus on vielä kesken, se pitää saada valmiiksi ja puolustusmäärärahoja on korotettava 250 milj. euroa leikkauksia edeltäneelle, vuoden 2011 tasolle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Atte Kaleva:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, nykyinen käytäntö on hyvä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Atte Kaleva:

Valtiovalta ei kuitenkaan voi pakottaa kirkkoa vihkimään, se on kirkon oma asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Atte Kaleva:

Kotikuntaani Espooseen tuskin kuitenkaan tarjotaan toista vastaanottokeskusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Atte Kaleva:

Opettajille tulee taata riittävät keinot häiriökäyttäytymiseen puuttumiseen. Työrauha koulussa on jokaisen oikeus.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Atte Kaleva:

Politiikan tulee perustua arvoille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Atte Kaleva:

Julkinen sektori kärsii turhasta byrokratiasta, jotkin palvelut pystytään tuottamaan joustavammin yksityisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Atte Kaleva:

Ansiotulojen verotusta ei Suomessa voi enää kiristää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Atte Kaleva:

Meillä on Länsi-Euroopan mittakaavassa pienet tuloerot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Atte Kaleva:

Sosiaalietuuksia ja -palveluita ei voi pitemmän päälle ylläpitää velaksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Atte Kaleva:

Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa, kestävä taloudellinen kasvu sisältää vastuullisen ympäristöstä huolehtimisen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Atte Kaleva:

Ympäristöstä on pidettävä huolta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset