KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lauri Kaira, Kokoomus, 300

Oma esittely

Kotimaisen luovan alan edunvalvontatyötä johtava lakimies. Kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Vantaalla. Aiemmin mm. Kokoomuksen Nykypäivä-lehden päätoimittaja sekä Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan MTS puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lauri Kaira:

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen velaksi on epäreilua tulevia sukupolvia kohtaan. Siinä me saamme hyvinvoinnin ja tulevat veronmaksajat saavat siitä laskun. Talous pitää panna tasapainoon, jotta voidaan turvata palvelut, pitää ihmisistä huolta ja saadaan veroille vastinetta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lauri Kaira:

Millään tulotasolla verotusta ei pidä kiristää. Jo valmiiksi kovan veroprogression lisäkiristys ei ole aiheellista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lauri Kaira:

On parempi käyttää Suomessa tuotettua kuin muualta tuotua energiaa. Ei ole olemassa täysin ongelmatonta tapaa tuottaa suuressa mittakaavassa energiaa. Ydinvoima on yksi vähäpäästöisimmistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lauri Kaira:

Tiukat vuosiluvut ovat mahdottomia mutta on siirryttävä asteittain käyttämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä energiamuotoja ja samalla vähennettävä energian tarpeetonta kulutusta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lauri Kaira:

Kyse on enemmänkin yksityisen ja julkisen sektorin suhteesta. Pitää saada vienti vetämään, talous nousuun ja uusi työpaikkoja, niin julkinen sektori suhteessa pienenee. Nykymenolla jää pää vetävän käteen: valtion vuosibudjetti on 54 mrd ja sitä varten otetaan 7 mrd lisävelkaa. Kun valtio käyttää johonkin 54 euroa, varaa siihen olisi 47 euroa ja 7 euroa joudutaan lainaamaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lauri Kaira:

Suomi on pohjoismaa, jossa yleissivistykseen kuuluu osata vähintään ruotsin alkeet. Eri juttu on se, voisiko ruotsin tuntimäärää vähentää, jotta sen rinnalla voisi opiskella jonkun maailman kielen alkeet.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lauri Kaira:

Vain työn kautta saadaan Suomen asiat kuntoon. Lisäksi tutkimusten mukaan, työttömyyden pitkittyessä ihmisen todennäköisyys päästä takaisin työelämään pienenee. Nykyisinkin työttömällä on periaatteessa velvoite ottaa vastaan tarjottua työtä, kun ns. ammattisuojan määräaika päättyy, mutta käytännössä se ei riittävästi toteudu.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lauri Kaira:

Kun on ikänsä maksanut veroja, vanhana on oikeus saada niille vastinetta. Ei ole reilua vaatia omaisuuden myyntiä tällaista varten. Tulot voi mielestäni ottaa huomioon hoivapalveluiden maksuissa .

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lauri Kaira:

Meillä on liikaa sääntöjä. On parempi, että alkoholin nauttiminen tapahtuu valvotuissa ravintolatiloissa. Lisäksi ravintolapalvelut luovat työpaikkoja ihan eri tavalla kuin alkoholin nauttiminen vaikkapa kadulla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lauri Kaira:

Periaatteessa vastustan kuntien pakkoliitoksia. Jos kunta on liian pieni ollakseen elinkelpoinen, sitä ei kuitenkaan pidä rahoittaa muilta suomalaisilta verotetulla rahalla niin paljon, että se pystyy silti pysymään yksikseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lauri Kaira:

Jos sillä saadaan työpaikkoja lisää, tällainen joustavuus on kaikkien etu. Työntekijän kannalta ei kuitenkaan saa mennä kohtuuttomuuksiin. Oikeustoimilaissa kielletään kohtuuttomat sopimusehdot. Ellei työpaikkakohtaista sopimusta synny, tulee noudattaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lauri Kaira:

Jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa vapaasti, mutta jos tahtoo asua harvaan asutulla seudulla, ei voi vaatia taajaman tasoisia lähipalveluja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lauri Kaira:

Annetaan ihmiselle vapaus valita, mille lääkärille hän tahtoo mennä. Saman rahan, joka ilman valinnan vapautta menee nykyisin terveyskeskukselle, on tultava potilaan mukana hänen valitsemalleen lääkäriasemalle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lauri Kaira:

Lähipalveluista osataan päättää paremmin lähellä kuin kaukana. Isot sairaalat on eri juttu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lauri Kaira:

Kokemukseni Ruotsista ovat sellaiset, että Suomen systeemi on selvästi parempi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lauri Kaira:

EU vahvistaa vakautta ja turvallisuutta, lisää suomalaisten vapaata liikkumista ja helpottaa suomalaisten yritysten kaupankäyntiä. EU:ssa on ongelmansa, mutta saldo on selvästi positiivisella puolella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Lauri Kaira:

Maailman rahoitusmarkkinat toimivat globaalisti, joten tällainen olisi perusteltu vain, jos siitä tulee riittävän kattava maailmanlaajuisesti.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lauri Kaira:

Maanpuolustuksessa varaudutaan pahan päivän varalle. Jos paha päivä joskus koittaisi, olisi tietysti parempi olla suuressa puolustusliitossa kuin yksin. Potentiaalisia vaihtoehtoja on EU:n yhteisen puolustuksen kehittäminen ja Nato. Tällä hetkellä 22 EU-jäsentä on Natossa, eikä niillä tunnu olevan intressiä luoda rinnakkaista järjestelmää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lauri Kaira:

Suomen kaltaisella pienellä maalla maanpuolustuksen tulee olla kunnossa. Puolustusmäärärahoissa pitää huomioida se, että aseteknologia kehittyy ja muuttuu kalliimmaksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lauri Kaira:

Me tarvitsemme kasvua. Suomi pitää saada liikkeelle. Ulkomaista työvoimaa ei pidä nähdä uhkana. Työ luo työtä - kun suomalaisia meni ruotsiin töihin, Ruotsi hyötyi siitä eikä se lisännyt ruotsalaisten työttömyyttä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lauri Kaira:

Eduskunta päätti tämän asian jo.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lauri Kaira:

Jos tällainen ehdotus tulisi, minulla ei varmaankaan olisi mitään sitä vastaan. Mutta kunnan ei tule olla tässä valtion käskettävissä vaan päätösvallan tulee olla kunnalla.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lauri Kaira:

On sekä oppilaiden että opettajien oppilaiden kannalta tärkeää, että koulussa on pysyy opiskelemaan rauhassa ja häiriköintiin sekä koulukiusaamiseen puututaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lauri Kaira:

Nämä ovat minulle tärkeitä arvoja, mutta luonnollisesti ne elävät ajassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lauri Kaira:

Yhteiskunnalla on vastuu julkisten palvelujen laadusta, mutta sillä ei ole väliä, kuka palvelun käytännössä tuottaa. Jos saman palvelun saa edullisemmin yksityiseltä tilattuna, miksi kunnan tai valtion pitäisi tehdä se itse kalliimmalla?

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lauri Kaira:

Meillä on jo niin korkea kokonaisveroaste, että se jarruttaa kasvuamme. Tämä maa ei nouse veroja korottamalla vaan työllä, yrittämisellä, luovuudella ja innovatiivisuudella.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lauri Kaira:

Perustellut tuloerot - esimerkiksi koulutuksen, työn vaativuuden tai työsuorituksen tason osalta - ovat oikeutettuja. Ei asia ovat suurimpien yhtiöiden johtajien toinen toisilleen sopimat kohtuuttomat lisäpalkkiot. Kovina aikoina pitää noudattaa kohtuutta. Tavallisen töissä käyvän suomalaisen on vaikea ymmärtää, miksi hyvää palkkaa saava johtaja pitää vielä eri palkkiolla "sitouttaa" pysymään töissä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lauri Kaira:

Kyse on enemmänkin yksityisen ja julkisen sektorin suhteesta. Nykymeno - jossa valtio joutuu lainaamaan 7 euroa jokaisesta käyttämästään 54 eurosta - ei voi jatkua. Korjausliike tulee tehdä pääasiassa niin, että kasvatetaan yksityistä sektoria ja saadaan talous vauhtiin, jotta meillä on varaa ylläpitää hyvinvointivaltiota.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lauri Kaira:

Meillä on ympäristölainsäädäntö, jota yritysten pitää noudattaa. Kysymyksessä esitetty suhde on otettu huomioon Suomen eduskunnan haluamalla tavalla, kun nuo lait on säädetty.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Lauri Kaira:

Suomen ympäristölainsäädäntöä tulee noudattaa. Kansainvälisillä foorumeilla pitää vaikuttaa niin, että muissakaan maissa ympäristöä ei tuhota.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset