KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anna Helin, Kokoomus, 299

Oma esittely

Uudenmaan Kokoomuksen varapuheenjohtaja, KUUMAN puheenjohtaja, Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ison perheen äiti, luokanopettaja. Olen aktiivinen, luonnonläheinen, kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista sekä sopivan suora ja äkkipikainen. Sisäistän asiat nopeasti, olen nopea tekemään päätöksiä ja energiaa minulla riittää enemmän kuin kotitarpeiksi. Perheen ja politiikan lisäksi harrastan musiikkia, kulttuuria ja liikuntaa monissa muodoissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anna Helin:

Kalliiden julkisten palvelurakenteiden purkaminen on tärkeää. Pystymme selviytymään keskeisimmistä palveluista halvemmallakin ja palvelut pitää voida tuottaa jatkossa ilman velanottoa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anna Helin:

Verotuksen pitää olla kannustavaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anna Helin:

Suomen pitää olla mahdollisimman omavarainen energiantuotannossa. Tällä hetkellä olemme liian suuressa määrin tuontienergian varassa. Varautuminen teollisuuden tarpeisiin tulevaisuudessa edellyttää riittävää energiatuotannon volyymiä. Ainoa varteenotettava vaihtoehto on ydinvoima.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anna Helin:

Periaatteena kannatettava. Mutta - mikäli voimalaitosteknologia kehittyy edelleen ja tuotantolaitokset ovat puhtaita tai vähäpäästöisiä, on näillekin vaihtoehdoille oltava avoimempi myös tulevaisuudessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anna Helin:

Viime sotien jälkeen Suomi hoiti sotakorvaukset 50-luvulla, vaurastui 60-luvulla ja on siitä asti rakentanut hyvinvointia. Kunnista tuli 40-luvulla maantiettömässä Suomessa lakisääteisiä toimijoita. Julkinen järjestelmä on paisunut lakien betonoimana näihin päiviin saaka. Se on ollut yhdessä maailman rikkaimista maista mahdollista. - Nyt ollaan tien päässä. Kolmasosa väestöstä asuu Uudellamaalla, suurin osa kasvukeskuksissa. Iso osa Suomesta tyhjenee. - Rakenne on muutettava!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anna Helin:

Kielikylpyopetusta toivon kaikkiin suomalaisiin kouluihin. Itse vieraalla kielellä opettamiseen erikoistuneena koen tämän " oman äidin" kielellä opettamisen menetelmän erinomaiseksi. Jo opituista asioista, teemoista tai käytännön tehtävistä ja töistä voi pitää oppitunteja koulussa kielikylvetyksenä:vierasta kieltä puhumalla opettamalla. Valinnaiskursseja tarjottakoon sitten niile opiskelijoille, joille tulee intohimo esim ruotsin kieleen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anna Helin:

Työ on arvokasta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anna Helin:

Suuri osa Suomesta tyhjenee kasvukeskuksiin. Muutokset SOTEssa vaikuttavat joka tapauksessa merkittävästi nykylainsäädännön mukaisten peruskuntien talouteen. Vielä emme kaikkea tiedä, mutta yhteistyötä ja seudullista , maakunnallista toiminnanohjausta tarvitaan tulevaisuudessa enemmän, nykymuotoisia kuntia vähemmän.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anna Helin:

Paikallista sopimista tarvitaan sekä oustavuutta työn tarjoamiseen ja työntekemisen ehtoihin. - Palkkakehitys on ollut hurja ja erityisesti pienten yritysten kestokyky on ylitetty erilaisten lakisääteisten ja sopimusperusteisten sivukulujen ja velvoitteiden myötä. - Suomen pitäisi olla maailman paras paikka yrityksille. Ei ole nyt!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anna Helin:

Mikäli yhteiskunta on velvoitettu kustantamaan kaikki palvelut tyhjeneville seuduille, on velvoite liian rankka. Lähipalveluiden ja alueellisten palveluiden tarjoamiseksi pitää miettiä luovia ratkaisuja, jotta elämisen mahdollisuudet olisivat kohtuulliset myös harvaan asutuilla seuduilla. Jo nyt Pohjois-Suomessa matka lääkäripäivystykseen voi olla koko päivän projekti. Kuitenkin palvelu tarjotaan ja siihen yleensä ollaan myös tyytyväisiä. Valinnanvapaus toteutuu.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anna Helin:

Ymmärtääkseni SOTE-alue, tuotantoalue linjaa palvelutoiminnan ja kunnissa työ tehdään: pääsääntöisesti kuntalaisille palvelu jatkuu kuin ennenkin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anna Helin:

Päätös on tehty taloudellisesti vaikeana aikana Suomessa. Tässä vaiheessa mukaan meno saattaisi ohjata rahavirtoja vielä vahvemmin naapuriin: Ruotsiin. - Kansainvälisen rahaliikenteen demokraattinen ohjaus, pääoman verotus, pääomien liikkeiden läpinäkyvyys on ajatuksena ja arvopoliittisesti erittäin kannatettava. Tällä hetkellä taloudellisesti Suomelle vaikea.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anna Helin:

Suomen puolustuksen pitää olla hyvä. Suomalainen osaaminen, paikallisten olosuhteiden tunteminen, paikallisten valmiuksien erinomaisuus takaavat parhaan mahdollisen puolustuvalmiuden kriisitilanteessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anna Helin:

Suomi tarvitsee monilla aloilla työntekijöitä. Työperäisen maahanmuuton tulee olla halittua, mutta sujuvaa. Kansainvälisten työmarkkinoiden yhteistyökäytäntöjä pitää sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anna Helin:

Onnistunut maahanmuuttajien integroiminen ja kotouttaminen edellyttää myös sijoitusympäristön sopeuttamista. Yhteisön pitää myös valmistautua muutokseen. 100 vuotta sitten Suomi oli kansainvälinen ja monikulttuurinen maa. Viime sodat muuttivat tilanteen täysin. Suomi sulkeutui. - Uusi monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen kolmen sukupolven jälkeen ei ole meille helppo.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anna Helin:

uuden OPSin myötä pyritään aktiivisen oppilaan ja opiskelijan roolin kirkastamiseen. Koulun tehtävä on kuitenkin rajallinen. Kotiakin tarvitaan! Koko yhteiskunnan tulee yhdessä ohjata ja kasvattaa lapsiamme ja nuoriamme. Välittämällä lapsistamme, kannustamalla, ohjaamalla ja viettämällä lastemme kanssa enemmän aikaa, ohjaamme heitä parhaalla mahdollisella tavalla myös hyvään ja sosiaalisesti sujuvaan käytökseen työpaikoillaan: kouluissa ja myöhemmin työelämässä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anna Helin:

Maksukykyisten suomalaisten pitää myös voida maksaa palveluista enemmän tai kieltäytyä/luopua niiden käytöstä, julkisistakin!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anna Helin:

Aina kyse tuloerojen syntymisessä ei ole ahkeruudesta tai lahjakkuudesta. Tällä hetkellä monet erittäin varakkaat suomalaiset ovat suurituloisia ja vauraita muista syistä. esim perinnöt.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anna Helin:

Vuosaaren sataman kanssa oli juuri tällainen kuvio aikoinaan. - Toki aina riippuu tilanteesta ja monista tekijöistä, miten tulisi toimia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset