KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petri Graeffe, Kokoomus, 297

Oma esittely

Olen Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja, edustan 9 000 yrittäjää ja yritystä. Minulla on pitkä työ- ja johtajakokemus. Asun ja olen syntyperäinen järvenpääläinen. Lapseni ovat 16- ja 21-vuotiaat.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petri Graeffe:

Esimerkiksi kuntien tehtävien määrä on jo liki 600. Tehtävämäärä on yli kaksikertaistunut vuodesta 1990. Koska Suomella ei ole varaa aivan nykyiseen palvelutasoon, joitain julkisia tehtäviä on vähennettävä, jotta tärkeimpiin riittää varat.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petri Graeffe:

Suomessa työn verotus on jo maailman tiukimpien joukossa. Mielestäni olisi hyvä tavoite, että korkeimmat rajaveroasteet olisivat max 50 % eli aina jokaisesta lisäeurosta jäisi palkansaajalle vähintään puolet. Tämä vähentäisi myös houkutetta muuttaa palkkatuloja matalammin verotetuiksi pääomatuloiksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petri Graeffe:

Suomi tarvitsee lisää uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti uskon aurinkoenergian käytön lisäämiseen. Mutta näiden energiamuotojen tuottama energia ei ole vielä pitkään aikaan riittävä korvaamaan ydinvoimaa. Loviisan ja Olkiluodon nykyisten voimaloiden tilalle tarvittaneen vielä aikanaan korvaavat voimalat. Yksityiskohtana: lisäydinvoimaa mieluiten Loviisaan, siellä on jo valmista infrastuktuuria sekä voimalan lauhdutusjärjestelmäksi voitaisiin rakentaa kaukolämpöputkisto aina Helsinkiin asti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petri Graeffe:

Kivihiilestä tulee luopua. Turpeen käyttöä voisi vähentää, mutta se on kuitenkin kotimainen polttoaine. Maakaasun ilmastovaikutukset ovat huomattavasti pienempiä kuin kivihiilellä ja turpeella. Maakaasun käyttöä tullaan jatkamaan myös vuoden 2025 jälkeen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petri Graeffe:

Kun tehtäviä on liikaa ja rahat eivät riitä, tulee menot sopeuttaa tuloihin. (Katso myös vastaus 1)

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petri Graeffe:

Ruotsin pakollisen opiskelun perusteita: jos oppilas ei opiskele ruotsia, hän sulkee itseltään jo nuorena monia julkisen sektorin tehtäviä, joissa vaaditaan virkamiesruotsia. Peruskoulu on yleissivistävä, ruotsi on osa tätä. Suomi on kaksikielinen maa, mikä on rikkautemme. Kouluissa on kuitenkin tarjottava nykyistä laajempaa kieliohjelmaa niille, jotka haluavat opiskella lisäkieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petri Graeffe:

Tärkempää on purkaa kannustinloukkuja niin, että työn vastaanottaminen on kannattavaa. Aina pitäisi jäädä vähintään puolet lisätuloista käteen (kun huomioidaan verotus ja menetetyt sosiaalietuudet). Ei ole työnantajankaan intressissä ottaa vastaan työntekijää, joka tulee vastentahtoisesti töihin. Nyt jo pitää ottaa työtä vastaan 80 kilometrin (?) päästä.. Porkkanat ovat tässä tärkeämpiä kuin kepit. t. työnantaja.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Petri Graeffe:

Tärkeää on vaikuttaa asenteisiin niin, että ne, joilla on varaa haluavat käyttää rahaa omaan hyvinvointiinsa myös eläkkeellä ja hoivapalveluissa. Palvelusetelit antavat tähän hyvää mahdollisuutta. Julkisen sektorin palveluista voivat parempituloiset maksaa enemmän kuin pienituloiset, mutta tässäkin on oltava kohtuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petri Graeffe:

Suomen alkoholipolitiikkaa pitäisi yleisesti vapauttaa eurooppalaiseen suuntaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petri Graeffe:

Kuntien määrää on viisasta vähentää. Hyvä olisi, jos päätökset lähtisivät kunnan omasta tahdosta ja viisaudesta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petri Graeffe:

Työehtosopimusten yleissitovuudesta tulisi luopua ja antaa työpaikoille mahdollisuus työntekijöille ja työnantajille sopia esimerkiksi kannustinpalkoista, joista voivat molemmat hyötyä. Yleisesti tarvitaan lisää mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petri Graeffe:

Miten määritellään koko Suomi on pidettävä asuttuna? Emme voi pitää jokaista kylää asuttuna, siihen ei ole varaa. Mutta (suuria) kaupunkikeskuksia, jotka palvelevat ympäristöään (vaikka Ivalo, Kajaani, Rovaniemi, Joensuu, Kokkola jne..) kannattaa vahvistaa. Ja näin "koko Suomi" on asuttu. Reilua on jonkin verran tukea Etelä-Suomesta muuta Suomea, mutta nykytason tuki on liian suurta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Petri Graeffe:

Ihmiset osaavat itse valita parhaiten, mitä haluavat. Ruotsista kannattaa ottaa oppia "raha seuraa asiakasta" -mallista. Kun palveluille määritetään maksimihinta, jonka kunta maksaa yksityiselle tuottajalle, asiakas voi valita palveluntarjoajan, ja samalla kunta jopa säästää. Lisää valinnanvapautta ja asiakkaille mahdollisuus äänestää jaloillaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Petri Graeffe:

Kunnilla tulee olla paljon valtaa palveluiden ostajana, mutta kuntien ei välttämättä tarvitse itse tuottaa palveluja. (katso kysymys 13)

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petri Graeffe:

Taksilupia tulisi olla nykyistä enemmän ja niillä voisi olla markkinat: olemassa olevia lupia voisi ostaa muilta yrittäjiltä ja ELY-keskus voisi tuoda enemmän lupia markkinoille (mahdollisesti 'markkinahintaan'). Uusia taksin tilaamismuotoja tulee sallia. Rajoittamista voisi olla siinä, että taksikuskeilla on edelleen ammattipätevyys. Lisäksi voisi olla jonkinlaista hintakattoa, jotta ei tulisi niin villiä markkinaa kuin Tukholmassa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petri Graeffe:

EU:sta on paljon hyötyä Suomelle. Olemme länsimainen ja kansainvälinen maa, joka muuten jäisi nykyistäkin pahemmin Euroopan laidalle. EU on tärkeä Suomen turvallisuudelle (alun perinhän EU oli rauhan projekti, hiili- ja teräsunioni), bisnekselle ja kansainvälisille yhteyksille.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Petri Graeffe:

Pääomat ovat vapaasti liikkuvia ja rahoitusmarkkinoilla on muutenkin esimerkiksi yritysten liian vaikeaa saada rahoitusta. Rahoitusmarkkinavero on haitta niille maille, joissa se on pääomien vapaan liikkuvuuden takia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petri Graeffe:

Mahdollisimman pian.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petri Graeffe:

Suomen on turvattava itsenäisyytensä ja uskottava puolustus. Vaikka rahaa kuluukin paljon, huomattavasti edullisempaa ja mukavampaa on, jos se estää sodat kuin vaihtoehto. t. reservin luutnantti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petri Graeffe:

Sain tutustua muutama vuosi sitten Hollannin työperäiseen maahanmuuttopolitiikkaan Amsterdamissa. He kertoivat, että muuttivat runsaat 10 vuotta sitten ajattelutapansa täysin. Ennen yritysten piti perustella, miksi hakevat työvoimaa ulkomailta. Nykyisin julkinen sektorikin tukee ulkomaalaisten ammattilaisten löytämistä yrityksiin. Hollantilaisille tämä on kilpailuetu. Lisäksi he ovat panostaneet paljon kotouttamiseen ja vaativat maan kielen osaamista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Petri Graeffe:

Lain edessä kaikkien tulee olla tasa-arvoisia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petri Graeffe:

Tarjouksesta tulee ja kannattaa neuvotella, ja mahdollisesti hyväksyä. Automaattisesti en uskalla sanoa puolesta tai vastaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petri Graeffe:

Opettajien kunnioitus ihmisinä ja ammattilaisina tulisi palauttaa! Tämä ei tarkoita tiukkoja kuritoimia, vaan yleistä hyvää käytöstä. Todellisissa ongelmatilanteissa mm. opettajien oikeutta puuttua asioihin, mennä joskus jopa fyysisesti väliin jne. tulee turvata. Kouluille pitää antaa oikeudet laatia omia pelisääntöjään vaikka kännyköiden osalta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Petri Graeffe:

Nämä ovat ainakin minulle hyvin tärkeitä. Kodin ja isänmaan merkitystä uskallan korostaa kaikille, uskonto on niin henkilökohtainen asia, että sen osalta on tärkeää uskonnonvapaus ja toisten kunnioittaminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Petri Graeffe:

Kunnat ja valtio voivat säästää - tästä on hyviä esimerkkejä mm. Jyväskylästä. Ihmisille tarjotaan enemmän valinnanvapautta ja kilpailu jalostaa ja parantaa palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petri Graeffe:

Suomen verotus on jo liian tiukkaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petri Graeffe:

Kannustavuus on ehdottoman tärkeää. Ja hyvästä työstä ja tuloksista tulee maksaa. Ahneus ja ylisuuret korvaukset erityisesti verorahoista (veronmaksajan ja omistajan näkökulma) ovat kyseenalaisia. Yksityiset yritykset voivat maksaa omistajien rahoista perustellummin, mitä haluavat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petri Graeffe:

Valitettavasti tämä näkyy jo valtion ja kuntien velkaantumisena.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petri Graeffe:

Tulisi tarkemmin ensin määritellä, mitä tarkoitetaan ympäristöasioilla. Talvivaaraa ei olisi koskaan pitänyt toteuttaa (tämä on toki jälkiviisautta). Kaikki toiminta rasittaa jonkin verran ympäristöä.. Vähän vaikea kysymys vastattavaksi, tulisi määritellä tilanne tarkemmin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petri Graeffe:

Ei kaikkia päätöksiä tarvitse arvioida näin. Hankkeissa, joissa on tai voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, nämä tulee selvittää perusteellisesti ja toivottavasti oikein (Talvivaarassa taidettiin unohtaa, että Suomessa sataa..). Ympäristöarvot ja -kysymykset ovat erittäin tärkeitä, mutta edelleen kaikki toiminta rasittaa jonkin verran ympäristöä. Tulee arvioida tapauskohtaisesti (katso kysymys 29).
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset