KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Elias Erämaja, Kokoomus, 296

Oma esittely

Olen Loviisasta kotoisin oleva ekonomisti ja kaupunginvaltuutettu. Tällä hetkellä työskentelen Palvelualojen työnantajilla Helsingissä ja toimin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana Loviisassa. Olen ollut jo pitkään mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin. Tieni on vienyt opiskelijakuntatoiminnasta kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen — työelämässä Kelan tilasto-osastolta Suomen Pankkiin ja YK-tehtäviin New Yorkissa. Kokoomuksessa olen toiminut Uudenmaan Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Talouden ja yhteiskunnan toiminnan ymmärtäminen on kiehtonut minua aina. Olen opiskellut taloustiedettä Helsingissä ja Hongkongissa sekä seurannut aitiopaikoilta talous- ja sosiaalipolitiikan kansallista ja kansainvälistä toimeenpanoa. Nyt haluan vaikuttaa eduskunnassa. Uskon käytännönläheiseen vaikuttamiseen — politiikkaan, joka perustuu faktoihin. Minulla on yksi päämäärä: intohimoni on rakentaa toimivampaa Suomea. Olen ehdolla tosissani.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Elias Erämaja:

Jos haluamme ylläpitää riittävää palvelutasoa myös jatkossa, tulee talous pitää pitkän aikavälin tasapainossa. Kestämätön velanotto tänään tarkoittaa korkeampia veroja tai suurempia leikkauksia nuoremmilta sukupolvilta. Sellaista merkittävää talouskasvua ei ole näköpiirissä, jolla velkaantuminen voitaisiin kuitata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Elias Erämaja:

Suomessa on jo verrattain kireä ansiotuloverotus keski- ja suurituloisilla. Verotuksen painopistettä tulisi sen sijaan siirtää ansiotuloverotuksesta muihin veromuotoihin, sillä ansiotuloverotuksella heikennetään suoraan työn teon kannusteita.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Elias Erämaja:

Suomesta on poistumassa suuri määrä sähköntuotantokapasiteettia kun Loviisan ydinvoimalaitosten käyttöikä päättyy vuosina 2027 ja 2030 ja Olkiluodon 1- ja 2- reaktorit jatkoluvan myötä kymmenisen vuotta myöhemmin. Sähköntarpeen on myös ennustettu kasvavan, vaikka energiankulutus laskisikin ja samalla hiilivoimasta on luovuttava. Päästöttömänä ja luotettavana sähköntuotantomuotona ydinvoima sopii tähän tarpeeseen erinomaisesti, mutta lisäksi Suomi tarvitsee myös panostuksia uusiutuvaan energiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Elias Erämaja:

Tämä on hyvä tavoite, mutta se edellyttää, että markkinoille rakennetaan riittävästi korvaavaa päästötöntä kapasiteettia. On tärkeää ylläpitää energian huoltovarmuutta ja omavaraisuutta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Elias Erämaja:

Suomen julkinen sektori on rakennettu nopeamman talouskasvun ja korkeampien verotulojen varaan, kuin mitä Suomen talous kykenee tällä hetkellä ylläpitämään. Kansantalouden kokonaistuotanto ei ole vieläkään saavuttanut vuoden 2007 tasoa, joten voidaan puhua menetetystä vuosikymmenestä talouskasvun osalta. Menot ovat kuitenkin samaan aikaan kasvaneet, mikä on julkisen talouden kantokyvylle kestämätön tie. Julkisen sektori koko tulisikin sopeuttaa vastaamaan alhaisemman talouskasvun todellisuutta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Elias Erämaja:

Kansainvälisessä maailmassa on hyvä osata kieliä monipuolisesti. Siksi kannatan mallia, jossa toisen kotimaisen kielen sijaan olisi mahdollista valita jokin muu vieras kieli. Ruotsinkielisten perustuslailliset oikeudet on mahdollista turvata ilman ruotsin kielen pakollista opetusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Elias Erämaja:

Lähtökohtana tulee olla, että kaikki työhön kykenevät työllistyvät. Tulee kuitenkin pitää huoli siitä, että työhön myös kannustetaan, eli kannustinloukuista on ensisijaisesti päästävä eroon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Elias Erämaja:

Väestöllisen huoltosuhteen kasvaessa tulee julkinen sektori olemaan suurissa vaikeuksissa hoivapalveluiden rahoittajana. Rahoituspainetta voisi lieventää esimerkiksi ns. käänteisen asuntolainan mallilla, jossa hoivapalvelua rahoitetaan omistusasunnolla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Elias Erämaja:

En usko, että suomalainen holhoava kulttuuri ja pikkutarkka byrokratia ovat johtaneet haluttuihin lopputuloksiin. Ravintoloissa tapahtuva anniskelu on kuitenkin valvottua. En myöskään keksi mitään hyvää syytä, miksi esimerkiksi jalkapallon mm-kisojen aikaan baarit eivät olisi voineet olla auki myöhempään. Mielestäni myös viinit tulisi vapauttaa ruokakauppoihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Elias Erämaja:

Kuntien määrä ei ole mikään itseisarvo tai ainaakan sen ei pitäisi olla. Tärkeintä on, että palvelut saadaan tuotettua tehokkaasti ja kuntalaiset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon mahdollisimman hyvin. On myös tärkeää, että kuntien välillä säilyy kilpailua, jotta asukkailla on myös mahdollisuus äänestää jaloillaan. Joissain tilanteissa kuntaliitokset voivat olla hyvä tapa saavuttaa haluttu lopputulos, mutta näin ei aina ole, ainakaan tutkimusten valossa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Elias Erämaja:

Etenkin nuorten työllistämiseksi tulisi voida tarjota työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jos työtä ei muuten ole tarjolla. Paikallista sopimista tulisi muutenkin lisätä, jotta Suomi pysyisi kilpailukykyisenä ja työllisyys saataisiin kasvuun.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Elias Erämaja:

En kannata syrjäseutujen väkinäistä asuttamista, mutta on kohtuullista, että valtio tukee ainakin siirtymävaiheessa alueita, jotka kärsivät muuttoliikkeestä ja väestön ikääntymisestä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Elias Erämaja:

Yksityisiä terveyspalveluita hyödyntämällä voitaisiin todennäköisesti saavuttaa tehokkuushyötyjä olettaen, että kilpailu toimii terveyspalveluiden markkinoilla riittävän hyvin. Sinänsä on yhdentekevää, kuka palvelun tuottaa, kunhan palvelun tuottajalla on jatkuva kannustin kehittää palveluaan niin laadun kuin hinnankin suhteen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Elias Erämaja:

On ihan perusteltua, että sote-puolen asiat hoidetaan jatkossa suurempina kokonaisuuksina, vaikka sote-uudistus viekin kunnilta merkittävästi päätäntävaltaa. Pienille kunnille sote-puolen rasite on nykyisellään liian suuri.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Elias Erämaja:

Valtion ei tulisi ilman erittäin hyviä perusteluita rajoittaa tai säännellä kilpailua. Oli kyse sitten taksiluvista tai valtiollisista monopoleista, kuten VR:stä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Elias Erämaja:

Suomen paikka on lännessä ja EU:ssa. Pieni vientivetoinen maa hyötyy EU:n toimivista sisämarkkinoista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Elias Erämaja:

Rahoitusmarkkinavero olisi toteutuessaan iskenyt suomalaisten työeläkkeisiin. Veroa voisi mahdollisesti kannattaa vain siinä tapauksessa, että se olisi täysin globaali järjestelmä. Muussa tapauksessa rahoitusmarkkinavero heikentäisi suomalaisen finanssisektorin toimintaa merkittävästi, sillä transaktiot oletettavasti vain siirtyisivät veron ulkopuolisiin maihin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Elias Erämaja:

Pienen maan ei ole hyvä olla yksin ja yhdessä olemme vahvoja. Natoon liittyminen vahvistaisi Suomen turvallisuutta sekä puolustuskykyä ja helpottaisi myös puolustusvoimien laitehankintojen tekemistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Elias Erämaja:

Puolustusvoimat tarvitsevat suuren mittaluokan hankintoja etenkin ilmavoimien ja merivoimien kaluston uudistamiseksi. Etenkin nykyisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on uskottavasta puolustuskyvystä pidettävä huoli.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Elias Erämaja:

Monien alojen yrityksillä on jo tällä hetkellä vaikeuksia saada rekrytoitua osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Tarveharkinnasta tulisikin luopua ja työperäistä maahanmuuttoa lisätä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Elias Erämaja:

Tämä on minulle itsestään selvä asia, joka on jo toteutunut monessa länsimaassa. Suomi tulee asiassa jälkijunassa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ihmisten tulee olla samanarvoisia etenkin lain edessä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Elias Erämaja:

Lähtökohtaisesti kyllä, jos kunnalla on muuten riittävät edellytykset vastaanottokeskuksen perustamiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Elias Erämaja:

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun koululaiset ovat motivoituneita oppimaan silkasta oppimisen ilosta eikä vain tiukan kurin ja pakottamisen vuoksi. Se tietysti vaatii paljon paitsi opettajilta niin myös kouluympäristöltä ja vanhemmilta. On kuitenkin selvää, että koulurauhan ja turvallisuuden takaamiseksi tulee niin koululaisilla kuin opettajillakin olla selvät pelisäännöt ja rajat joiden puitteissa koulutyö voi sujua mutkattomasti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Elias Erämaja:

Minulle politiikan tärkein arvopohja on mahdollisuuksien tasa-arvo. Mielestäni yhteiskunnan ensisijaisena tehtävänä on tarjota jokaiselle ihmiselle mahdollisuus toteuttaa omanlaistaan onnellista elämää, perhetaustasta tai muista sellaisista tekijöistä riippumatta, joihin ihmisellä ei itsellään ole mahdollisuuksia vaikuttaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Elias Erämaja:

Julkisten palveluiden avaamisella kilpailulle voitaisiin todennäköisesti saada merkittäviä säästöjä. Minulla ei ole asiaan ideologista kantaa, vaan olen asiassa täysin pragmaattinen. Tärkeää on saada tuotettua mahdollisimman laadukkaita palveluita mahdollisimman kustannustehokkaasti. Sillä kuka palvelun tuottaa, ei pitäisi olla merkitystä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Elias Erämaja:

Veronkorotusten tie on Suomessa kuljettu loppuun. Etenkään ansiotuloverotusta ei ole enää mahdollista kiristää, vaan sitä pitäisi seuraavalla vaalikaudella alentaa, jotta kuluttajien ostovoima kasvaisi ja työllisyys parantuisi. Keskituloisten veroprogressiota tulisi myös keventää, sillä se on nykyisellään erittäin kireä verrattuna muihin maihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Elias Erämaja:

Työntekoon tulee kannustaa ja riskinotosta sekä ahkeruudesta tulee palkita. Suomessa progressiivinen verotus tasaa tuloeroja jo nyt merkittävästi ja tuloerot täällä ovat varsin maltilliset.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Elias Erämaja:

Ainakin tällä hetkellä tarvitaan korjausliikettä, sillä julkinen talous ei ole kestävällä tasolla. Jotta nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet voitaisiin pitää myös jatkossa tarvittaisiin joko rohkeampia rakennemuutoksia tai erittäin vahvaa talouskasvua, jota ei ainakaan toistaiseksi ole näköpiirissä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Elias Erämaja:

Ympäristön ja talouskasvun tulee elää sopusoinnussa ja ideaalitilanteessa ne eivät ole keskenään ristiriidassa. Silloin kun ne ovat ristiriidassa, tulee hyötyjä ja haittoja punnita keskenään. On selvää, että talouskasvu joka perustuu vain ympäristön tuhoamiselle ei voi olla kestävää. Talouskasvua voidaan saada ympäristöystävällisesti esimerkiksi panostamalla clean techiin ja energiatehokkuuteen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Elias Erämaja:

Mikäli hanke on ympäristölle selkeästi haitallinen tai aiheuttaa sille pysyvää vahinkoa, tulee hankkeen hyödyt ja haitat punnita todella tarkasti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset