KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jan Edelmann, Kokoomus, 295

Oma esittely

38-vuotias kauppatieteiden tohtori, pienen pojan isä, yritystoiminnan ja talouden asiantuntija. Olen toiminut aktiivisesti sen eteen, että asioita tehdään uusilla tavoilla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jan Edelmann:

Meillä kuluu aivan liian paljon varoja julkisen sektorin tuottamiin palveluihin ja sosiaaliturvaan. Näitä on karsittava velkaantumisen kääntämiseksi laskuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jan Edelmann:

Hyvin ansaitseva on liukuva käsite ja kattaa käytännössä keskituloiset. Tällöin se tarkoittaa sitä, että töissä käyvät saavat suhteessa vähemmän kulutukseen kuin muut.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jan Edelmann:

Sähköntuotannon omavaraisuutta olisi edelleen lisättävä. Ydinvoimaa on kuitenkin lisättävä aina harkiten.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jan Edelmann:

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä tulisi lisätä, mutta en näe järkevänä tehdä näiden energialähteiden täydellistä lopettamispäätöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jan Edelmann:

Julkinen sektori on aivan liian suuri suhteessa tuottavaa sektoriin. Tulot Suomen talouteen syntyvät yrityksissä, ei hallinnon rattaissa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jan Edelmann:

Jokaisen perheen tulisi itse miettiä mitä kieliä lasten olisi hyvä opiskella. Vähintään kahta vierasta kieltä tulisi opiskella. Kannatan vieraiden kielten opiskelun aloittamista huomattavasti aikaisemmin jo esikouluiässä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jan Edelmann:

Jos muuta työtä ei ole tarjolla, meidän kaikkien on oltava valmiita ottamaan vastaan myös ei niin haluttuja töitä. Tämä vaatii byrokraateilta sen oivaltamisen, että työttömille voit tarjota töitä ihan uusilla näkökulmilla. Pallo ei voi olla vain työttömillä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jan Edelmann:

Vaikea kysymys. Ei ole oikein, että varallisuus on pakko myydä, jotta saa hoivaa. Kuitenkin mielestäni jokaisen meistä tulee lähtökohtaisesti elättää itsemme ja perheemme. Siihen kuuluu myös säästöjen käyttö, mikäli halutaan normitason ylittäviä hoivapalveluita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jan Edelmann:

Aukioloajat eivät itsessään ole varsinainen ongelma, vaan ilman selkeää suuntaa oleva alkoholipolitiikkamme, joka keskittyy vain ja ainoastaan verotulojen maksimointiin. Ravintoiloille on saatava takaisin mahdollisuus ns. happy-houriin, asiakkaiden saamiseksi kotisohvilta takaisin ravintoloihin iltaa viettämään. Myös ravintolaliiketoiminnan arvonlisäverotusta tulisi miettiä uudestaan, jotta alan työpaikat voidaan turvata.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jan Edelmann:

Pääkaupunkiseudulla ei tarvita näin paljoa suuria hallintokoneistoja tuottamaan samoja palveluita. Onko kyse kuntien vähentämisestä vai hallinnollisesta yhteistyöstä, tavoitteena on oltava, että koko pääkaupunkiseutu on järkevästi koordinoitu niin palvelujen, maankäytön, asumisen ja liikenteen suhteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jan Edelmann:

Yritysten on voitava vapaasti sopia työntekijän kanssa työn määrästä, työajoista ja palkkauksesta. Sekä yritysten että työtä haluavien ongelmana on se, että työelämän pelisäännöt ja ajattelutapa juontuvat teollisen toiminnan aikakaudelta mikä vaikeuttaa niin työn tarjoamista kuin työn vastaanottamista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jan Edelmann:

Se ei palvele kenenkään etua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jan Edelmann:

Yksityisiä ja julkisia terveyspalveluita ei tule nähdä toistensa kilpailijoina, vaan toisiaan täydentävinä ja hyödyntää molempien vahvuuksia. Monopolia ei kannata luoda kummallekaan puolelle millään osa-alueella. Yksikään malli, jossa rajataan oikeus tuottaa palveluita vain tietyllä tavalla, ei ole kestävä ratkaisu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jan Edelmann:

Kuntien tärkein tehtävä sotessa on pitää asukkaittensa puolta. Kuntalaiselle ei ole merkitystä kuka palvelun tuottaa, vaan että sen saa järkevään hintaan ja riittävän laadukkaasti ja järjellisellä aikataululla. Nyt näin ei ole koskien kunnallisia palveluita, joten miksi niiden pitäisi saada tuottaa jatkossakin jonoja terveyskeskuksiin ja sairaaloihin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jan Edelmann:

Taksialan, kuten kaikkien muidenkin alojen, säätelyä tulisi purkaa, ei kuitenkaan Ruotsin malliin, jossa taksit voivat ryöstöhinnoitella palvelunsa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jan Edelmann:

Suomi olisi hyvin erilainen maa ilman EU:ta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jan Edelmann:

Verosta on vain haittaa Suomelle elleivät kaikki maat ole siinä mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jan Edelmann:

Venäjän toimet osoittavat, että Natoon hakeminen on ajankohtaista aloittaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jan Edelmann:

Koko maan laajuinen puolustuskyky ja yleinen asevelvollisuus on ylläpidettävä. Se on ainoa uskottava maanpuolustuskeino.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jan Edelmann:

Ongelma on tämä: Suomeen tulijat eivät saa tehdä töitä. Näin heidät sysätään sosiaaliturvan piiriin ja opetetaan olemaan tekemättä mitään. On ensisijaisen tärkeää, että jokainen maahantulija elättää itsensä ja perheensä sekä integroituu Suomeen (opiskelemalla kieltä). Työperäistä maahanmuuttoa tulee sen sijaan helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jan Edelmann:

Tärkeintä on vain ja ainoastaan lastaan rakastavat vanhemmat - ei heidän sukupuoli.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jan Edelmann:

Miksi ei?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jan Edelmann:

Suomen koululaitoksessa on vallalla outo pedagoginen ajatus, että lapsia ei voida kieltää ja estää tekemästä epäsoveliata asioita. Kouluissa on voitava puuttua asioihin kulloisenkin tilanteen mukaisesti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jan Edelmann:

Näiden arvojen päälle on hyvä rakentaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jan Edelmann:

On aivan sama kuka palvelut tuottaa, kunhan ne tuotetaan riittävän laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Julkisen sektorin tapa tuottaa palveluita ei ole osoittautunut tehokkaimmaksi mahdolliseksi tavaksi. Esim. akuuttiin polvileikkaukseen voi joutua jonottamaan kuukausia, kun yksityisellä sama operaatio olisi tehty muutaman päivän sisällä. Nyt leikkausta odottava on sairaslomalla, joka ei ole yhteiskunnan kannalta mitään ilmaista odotusaikaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jan Edelmann:

Veronkorotukset ovat tulleet tiensä päähän. Lisäkorotukset kurjistaisivat taloutta entisestään. Julkinen sektori on paisunut aivan liian suureksi suhteessa yksityiseen sektoriin ja sitä on pienennettävä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jan Edelmann:

Palkinnot motivoivat jokaisen meistä antamaan parastamme. Ahkeruudesta on aina voitava palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jan Edelmann:

On paljon julkisia palveluita, jotka ovat täysin turhia. Niin valtio kuin kunnat pyrkivät tuottamaan palveluita alusta pitäen itse, kun sama voitaisiin ostaa suoraan kilpailluilta markkinoilta. Etenkin sosiaalietuuksia on karsittava, jotta esim. työn vastaanottamisesta tulee suhteellisesti kannattavampaa. Ei ole oikein, että sosiaalituilla voi elää paremmin kuin työtä tekemällä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jan Edelmann:

Ympäristöasiat on otettava huomioon, mutta kumpaakaan ei kuitenkaan tulisi asettaa toisen edelle vaan järkevä tasapaino on keskeistä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jan Edelmann:

Mikä tahansa hanke voidaan nähdä ympäristölle haitallisena, jos niin halutaan. Ympäristövaikutusten arviointi etukäteen on kuitenkin monesti turhaa byrokratiaa. Meillä on esim. meluarvot, joita ei saa ylittää. Mikäli hanke rikkoo asetetut raja-arvot, tulisi siitä seurata sanktio (kuten ylinopeussakko), ja tarvittaessa kieltää toiminta, kunnes asia on korjattu. Nyt ennakkovalvonta työllistää viranomaista monessa tapauksessa täysin turhaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset