KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eerikki Viljanen, Keskusta, 388

Oma esittely

Haluan että Suomi on pienelle pojalleni yhtä hyvä paikka kasvaa, kuin mitä se on minulle ollut. Lupaan tehdä kaikkeni yhteiskuntamme turvallisuuden takaamiseksi. Turvallisuus lähtee siitä, että kaikista pidetään huolta, vauvasta vaariin. Huolenpito ei kuitenkaan ole ilmaista, joten tarvitsemme välttämättä Suomeen 200 000 uutta työpaikkaa ja niihin osaavat tekijät. Siksi yrittäjyyden ja työllisyyden asiat ovat listani kärjessä. Työtä, yrittäjyyttä ja laadukasta asumista on Uudellamaalla edesautettava parantamalla teitä ja tietoverkkoja ja karsimalla turhaa byrokratiaa. En kannata metropolihallintoa. Kannatan ihmisten oikeutta valita vapaasti oma asuinpaikkansa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eerikki Viljanen:

Meidän on saatava Suomen talouden pyörät pyörimään ja työllisyys kasvu-uralle. Mutta nykyinen nopea syömävelkaantuminen on saatava loppumaan nopeasti, vaikka se tarkoittaisi leikkauksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eerikki Viljanen:

Palkka- ja eläketulojen verotusta ei ole varaa kiristää. Suurien pääomatulojen verotusta voidaan hieman kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eerikki Viljanen:

Jo myönnetyt lisärakennusluvat täyttävät maamme perusvoiman tarpeet todella pitkälle tulevaisuuteen. Seuraavat energiapanostukset pitää tehdä kotimaiseen uusiutuvaan energiaan!

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eerikki Viljanen:

Kivihiilestä kyllä, maakaasusta mahdollisesti ja turpeesta ei. Kivihiili on korvattavissa ja korvattava kotimaisella bioenergialla, maakaasu pitää pyrkiä korvaamaan kotimaisella biokaasulla. Kotimaisella turpeella on tärkeä rooli yhteiskäytössä puuhakkeen kanssa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eerikki Viljanen:

Valtio ja kunnat velkaantuvat kovalla vauhdilla, joten julkinen sektori ja sen menot ovat tällä hetkellä liian suuria tällä hetkellä suhteessa tuloihin. Julkisen talouden tasapainon kannalta tärkeintä on saada Suomeen 200 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa ja nostaa työllisyysastettamme. Julkista sektoria voidaan myös pienentää karsimalla turhaa, päällekkäistä byrokratiaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eerikki Viljanen:

Tämä ei ole minulle suurien intohimojen kysymys. Kannatan ruotsinkielen opetusta ja oppimista, mutta koulutuksen resurssipulan vuoksi voisin olla valmis joustamaan ruotsinkielen pakollisuudesta valinnaisuuden suuntaan ainakin ala-koulun osalta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eerikki Viljanen:

Tässä on edettävä kohtuudella ja maltilla, mutta lähtökohtaisesti pitäisi aina olla kannattavampaa ottaa työt vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eerikki Viljanen:

Jokainen ikäihminen on täysin oikeutettu käyttämään omaa varallisuuttaan omaksi edukseen, ja näin varmaan tekeekin. Mutta esimeriksi omistusasunto ei saa olla este julkisten palvelujen piiriin pääsemiselle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eerikki Viljanen:

Nykyjärjestelmä rajoituksineen on kuitenkin kohtuullisen toimiva. Ravintoloiden toimintaa ei pidä kuitenkaan rajoittaa turhaan, sillä tutkimusten mukaan mitä suurempi osa alkoholista nautitaan ravintoloissa ym. "valvotuissa" olosuhteissa, sitä pienemmät haitat siitä on yhteiskunnalle ja kanssaihmisille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eerikki Viljanen:

On täysin selvää, että kuntien ja kuntatalouden nykyiset ongelmat eivät ratkea kuntaliitoksilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eerikki Viljanen:

Sopimuspohjaisesti voisi olla tietyissä tapauksissa tarpeen. Juostavuuden lisääntyminen esimerkiksi oppisopimuskoulutusta koskevissa työehtosopimuksissa voisi olla sekä työntekijän että työnantajan edun mukaista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eerikki Viljanen:

Suomen seuraavat menestyksen avaimet ovat biotaloudessa, jonka raaka-aineet tulevat pitkälti maaseudulta. Ja näiden voimavarojen käyttäminenkin edellyttää että joka puolella Suomea on mahdollista asua, tehdä työtä ja yrittää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eerikki Viljanen:

Molempia tarvitaan. Asiassa on edettävä ns. julkiset palvelut kärjessä, koska julkisella puolella on kokonaisvastuu palveluista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eerikki Viljanen:

Sellaisissa tapauksissa missä kunnan oma tuotanto on kokonaisuuden kannalta järkevintä, sitä ei ole syytä kieltää. Tärkeintä sote-uudistuksessa on kokonaistarkastelu ja mahdollisten päällekäisyyksien karsinta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eerikki Viljanen:

Viron ja Ruotsin kokemukset taksitoiminnan vapauttamisesta eivät kannusta totaalivapautukseen. Nykymalli, ehkä pienillä joustoilla höystettynä toimisi varmasti jatkossakin ja turvaisi kattavat, laadukkaat ja kohtuuhintaiset palvelut kaikkialla Uudellamaallakin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eerikki Viljanen:

Haittojakin on, etenkin maaseutu, maatalous ja maaseutuelinkeinot ovat joutuneet kärsimään jäsenyyden tuomista rasitteista ja kannattavuusongelmista. Mutta on hyötyjäkin, karkeasti arvioiden hyötyjä on enemmän.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eerikki Viljanen:

Suomen ei pidä mennä rahoitusmarkkinaveroon ainakaan ennen kuin se on nykyistä huomattavasti kattavampi ja esimerkiksi Ruotsi olisi siinä mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eerikki Viljanen:

Suomi on valinnut puolensa, lännen. Mutta sotilaallinen liittoutumattomuus, itsenäinen puolustus ja tiivis yhteistyö EU:n ja nato:n rauhankumppanuuden kautta on meille nyt mahdollisimman hyvä tilanne asemassamme itsenäisenä valtiona idän ja lännen välissä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eerikki Viljanen:

Lailliset oikeudet kyllä, kirkko päättää sitten suhtautumisestaan omalta osaltaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eerikki Viljanen:

Tämä edellyttää todella laajaa tapauskohtaista harkintaa, jota pitää tehdä nimenomaisesti siellä kunnassa minne tarjous on kohdistettu. Talous, kuntatalous, kulttuuri, kotouttaminen, työllisyys, sijainti, liikenneyhteydet ja etäisyydet ovat muutamia esimerkkejä mietittävistä asioista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eerikki Viljanen:

Koulumaailma on muuttunut omista kouluajoistani. Näen asian niin, että henkilökunta tekee parhaansa luodakseen koulusta lämpimän, turvallisen, luottamusta herättävän ja mukavan oppimisympäristön lapsille. Tämä vaatii sitä, että lapset ymmärtäisivät miksi ovat koulussa ja kenen ehdoilla ja määräysvallassa asiat loppuviimeksi siellä etenevät. Perusopit ja rajat pitäisi lasten oppia jo kotonaan, jos kotona ei ole asetettu rajoja ollenkaan, niiden asettaminen on koulussa hankalaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eerikki Viljanen:

Ovat keskeisiä, mutta eivät ainoita arvoja politiikan perustana. Myös arvojen on elettävä ajassa mukana.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eerikki Viljanen:

Ulkoistaminen ei ole itseisarvo, mutta sitä voidaan tehdä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Esimerkiksi Vihdissä kunta ei tuota ollenkaan vanhusten asumispalveluita, vaan ne tuotetaan paikallisen "työnjaon" mukaisesti yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin toimesta. Tarvitsemme molempia, yksityisten- ja julkisten tahojen tuottamia palveluja jotta meillä olisi mahdollisuus selvitä tulevaisuuden palveluiden tuottamisen haasteesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eerikki Viljanen:

Suomen kokonaisveroaste on jo niin korkea, ettei siinä juurikaan ole korottamisen varaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eerikki Viljanen:

Nykytahdilla kyllä. Valtio ja kunnat ovat jo vuosia velkaantuneet todella kovalla tahdilla. Säilyttääksemme palvelutasomme meidän on kyettävä tuottamaan hyvinvointipalvelut nykyistä edullisemmin sekä saatava vahvistettua työlisyyttä luomalla yksityiselle sektorille 200 000 uutta työpaikkaa. Koska nykyinen kustannusrakenne yhdistettynä kasvavaan palveluiden käyttäjämäärään ja pienenevään maksajien määrään ei olisi tulevina vuosikymmeninä kestävällä pohjalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eerikki Viljanen:

Tämä ei tarkoita ympäristön tuhoamista, vaan tarkastelukulmaa. Vihreä talous on tulevaisuuden työllistäjä ja talouskasvunlähde, mutta matkalla vihreämpään talouteen tarvitsemme perinteisiä- myös ympäristöä kuormittavia toimialoja ja työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eerikki Viljanen:

Vaikutusten arviontien laajentaminen esimerkiksi YVA- menettelyn avulla kaikkeen päätöksentekoon tuntuu turhan raskaalta byrokratian kasvattamiselta. Vaikutukset ympäristöön voidaan arvioida tarkoituksenmukaisella tavalla ja laajuudella , hankkeista luopumisen on riiputtava mahdollisen haitallisuuden kokonaisarviosta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset