KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Matti Vanhanen, Keskusta, 387

Oma esittely

Toimin eduskunnassa vuodet 1991-2010 ja siitä ajasta pääministerinä vuodet 2003-2010 ja Eurooppa neuvoston puheenjohtajana 2006. Politiikan jälkeen hankin yksityisen sektorin kokemusta Perheyritysten liiton toimitusjohtajana 2010-2015.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Matti Vanhanen:

Verojen kiristäminen ei edistä työllisyyttä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Matti Vanhanen:

Myönteinen vastaukseni koskee vuonna 2010 myönnettyjen kahden luvan toteuttamista. Energiapolitiikan pääasiana on oltava uusiutuvan kotimaisen energian lisääminen ja energian säästö.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Matti Vanhanen:

Kivihiilen käytöstä on luovuttava, mutta maakaasun käyttöä on jatkettava pitempään ja sama koskee kotimaista turvetta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Matti Vanhanen:

Ei pidä rankaista siitä, että on elämänsä aikana säästäväinen. Hänen pitää itsensä saada käyttää varojensa käytöstä. Säästäväisyyteen pitää pikemminkin kannustaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Matti Vanhanen:

Olen elinkeinovapauksien kannattaja ja raittiusmiehenä etsisin keinoja, joilla alkoholinkulutusta saadaan ohjattua ravintoloihin ja samalla vähentää Viron tuontia ja alkoholin kotikulutusta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Matti Vanhanen:

Hallituskaudellani kuntien määrä väheni sadalla vapaaehtoisesti. Kun nykyinen hallitus on uhkaillut voimatoimilla, yhdistymishankkeet ovat pysähtyneet. Kunnallinen itsehallinto on asukkaiden itsehallintoa ja heillä on oltava valtaa päättää omista kunnistaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Matti Vanhanen:

Yritystason pitää saada muita välineitä sopia työehdoista siten, että yritykset voittavat urakkakilpailuja maailmalle. Työehtosopimusten nimellispalkkoihin en koskisi. Sopimusvapautta tarvitsevat myös työnantajaliittoihin kuulumattomat yritykset.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Matti Vanhanen:

Terveydenhoitomme perustuu julkisen sektorin ja tuhansien toimivien yksityisten yritysten yhteistyölle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Matti Vanhanen:

Soten idea on karsia päällekkäisyyksiä ja silloin päätökset on tehtävä ylemmällä tasolla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Matti Vanhanen:

Kannatan myös oikeutta kimppakyyteihin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Matti Vanhanen:

Liialla sääntelyllä ja kansallisilla veroilla lainarahan marginaalit ja myöntämisehdot ovat jo nyt liian korkealla. Yritykset eivät saa riskipitoisiin investointeihin enää kunnolla rahoitusta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Matti Vanhanen:

Hallituksen ei pidä nykyhallituksen tavoin ilmoittaa maailmalle, että hakemusta ei valmistella. Liikkumatilaa pitää olla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Matti Vanhanen:

Määrärahoissa on ensin palattava toisen hallitukseni tasolle ja nousu-uralle ja nostaa määrärahoja edelleen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Matti Vanhanen:

Yrityksillä pitää olla itsellään harkintavalta tilanteissa, joissa ne voisivat saada esimerkiksi Intiasta kaipaamansa asiantuntijan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Matti Vanhanen:

Painottaisin kuitenkin enemmän ahkeruutta, avoimuutta ja vapautta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Matti Vanhanen:

Tarvitaan tervettä kilpailua laadukkaalle palvelutuotannolle. Se tuo säästöjä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Matti Vanhanen:

Ratkaisevaa on talouskehitys ja työllisyys. Takavuosina kykenimme kustantamaan nämä edut ja palvelut. Esim vuosina 2005-2007 teimme selvää ylijäämää valtion taloudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Matti Vanhanen:

Yritysinvestoinnit on aina tehtävä ympäristöä vaalien.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset