KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Olavi Merihaara, Keskusta, 376

Oma esittely

Komisario, poliisina 27 vuotta Uudellamaalla erilaisissa tehtävissä. Askolan kunnanhallituksen puheenjohtaja tammikuusta 2013 lukien.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Olavi Merihaara:

Suomen velkaantumisen yksi suurimmista syistä on se, että olemme pitäneet tiukasti kiinni saavuttamistamme etuisuuksista ja palveluista. Ei ole kauaskantoisesti viisasta rahoittaa näitä velkarahoin, vaan velkaantuminen on pysäytettävä ja myös etuisuuksiin ja palveluihin on puututtava. Päättäminen siitä, mitkä etuisuudet ja palvelut joutuvat leikkauksien kohteeksi, on osattava tehtävä viisaasti ja arvokeskustelun kautta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Olavi Merihaara:

Myös hyvätuloisten on otettava säästötalkoisiin osaa. Heillä on mahdollisuuksia ottaa enemmän osaa kuin pienituloisilla ilman että perustarpeiden saaminen vaarantuu. Kuitenkin hyvätuloisten ansiosta maassamme saadaan kustannettua palveluita ja heidän ansiosta moni saa työtä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Olavi Merihaara:

Oma kantani on se, että täysin ympäristöystävällisiä energiamuotoja tulee kehittää tavoitteena energiantuotannon saasteettomuus. Tällä hetkellä ympäristöystävällisten energiamuotojen tuottaminen ei ole vielä niin tehokasta, että pelkästään näiden varaan voisimme energiataloutemme rakentaa. Tärkeää on tällä hetkellä hyödyntää kotimaisen energiatuotannon mahdollisuudet. Kannatan varauksella lisäydinvoimaa. Harkita pitäisi, miten paljon, minne ja lisäksi vaikutusten arviointi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Olavi Merihaara:

Turpeen osalta en ole samaa mieltä - muutoin kyllä. Perusteena se, että turve työllistää suomalaisia ja on kotimainen energialähde. Kun saamme esimerkiksi puutalouden tehokkuutta parannettua, voimme turvevoiman korvata puuenergialla asteittain.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Olavi Merihaara:

Tästä on varmaan melko yhtenäinen näkemys. Harkintaa vaaditaan, mitkä ovat niitä julkisen sektorin tehtäviä, joita voidaan poistaa tai siirtää muualle ja saada näin kuluja kuriin. Työllisyysnäkökulma on myös osattava ottaa huomioon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Olavi Merihaara:

Vaikea kysymys. Olen itse tarvinnut ruotsinkielen taitoa useasti ja koen ruotsinkielen taidon erittäin tarpeelliseksi. Työskentelen ja asun alueella jossa on paljon ruotsinkielisiä ihmisiä. Lyhyesti: kielitaito on tärkeää, ja on välttämätöntä hankkia yleisesti käytettävissä olevaa kielitaitoa globalisoituvassa maailmassa. Kukaan ei pärjää enää pelkällä suomenkielen taidolla. Pitäisikö kielten opiskelu olla pakollista, mutta vaihtoehtoja voisi olla useampia?

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Olavi Merihaara:

Vain työntekeminen tuottavaa on toimintaa. Jos katson vaihtoehtoa työstä kieltäytymisen osalta, on se selkeästi huonompi vaihtoehto niin yhteiskunnan kuin yksilön kannalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Olavi Merihaara:

Sillä perusteella, että hänen sen hetkiset tulonsa tai muut saatavat eivät enää kattaisi vanhushoidon kuluja. Pitäisin tätä kuitenkin toissijaisena vaihtoehtona, mutta ei varmaankaan pitäisi pois sulkea kokonaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Olavi Merihaara:

Tässä olisi paikka karsia turhaa byrokratiaa ja normeja. Uskon tässäkin tapauksessa ihmisten omaan kykyyn käyttää omaa järkeä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Olavi Merihaara:

Kuntien määrää ei tule pakolla vähentää. Jos kunnat löytävät yhteisen tahtotilan yhdistymiselle, niin tällöin yhdistymistä tulee kannattaa. Mitä pakkoliitoksilla ja kuntien määrän pakkovähentämisellä saavutettaisiin? Pienten kuntien osuus Suomen valtion menoista on hyvin pieni. Merkittäviä taloudellisia säästöjä kuntien määrän pakkovähentämisellä ei voida saavuttaa. Suomen kuluista yli puolet saadaan aikaiseksi 20 isoimmassa kaupungissa - sieltä ne säästötkin on saatava aikaiseksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Olavi Merihaara:

Kysymys on vaikea. En kannata sitä, että työehtosopimuksissa sovittuja minimipalkkoja voitaisiin alittaa. Näillä sopimuksilla on asetettu toimeentulorajat, joilla ihmisen tulisi myös pystyä hankkimaan elantonsa. Ihmisen tulee saada itselleen riittävä toimeentulo työtä tekemällä. Sopimusvaraa tulee olla työajan, palkkauksen ja työhön liittyvien muiden asioiden suhteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Olavi Merihaara:

Suomi on Suomi vain kokonaisena. Yhteiskuntaamme kuvastaa tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Keskittämisen ajankaudella ei nämä arvot ole kohentuneet - pikemminkin heikentyneet. Jos haluamme saada Suomen kuntoon on se koskettava koko Suomea!

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Olavi Merihaara:

Palveluita tarvitsevalla kansalaisella olisi mielestäni oltava valinnan mahdollisuus näiden palveluiden välillä. Tällä ratkaisulla SOTE-palveluihin on saatavissa laadun, tuottavuuden ja kustannustehokkuden parantumista

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Olavi Merihaara:

Mielestäni kunnat sekä yksityisten palveluiden tuottajat on saatava lähtötilanteessa samalle viivalle. Jos on olemassa perusteet sille, että kunta tuottaa hyvin SOTE-palvelut ja kunta pystyy täyttämään yleiset vaatimustasot palveluiden tuottamisen suhteen, voi kunta tuottaa ne ja päättää niistä mahdollisimman pitkälti itse.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Olavi Merihaara:

Turhaa byrokratiaa ja normeja on vähennettävä. Mikä on tarkoituksenmukaista valtiovallan säätelyä? Tasapainon hakemista on syytä tavoitella kuunnellen taksiyrittäjiä ja toimintaa valvojia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Olavi Merihaara:

Tällä hetkellä tämä on hyvin vaikea kysymys, koska Kreikan tilanne on vielä auki ja Suomella on saatavia Kreikan lainoissa paljon ja niiden kohtalosta ei ole varmuutta. Tässäkin asiassa on kaksi puolta ja Suomelle on ollut varmasti EU-jäsenyydestä hyötyä, mutta varmasti myös haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Olavi Merihaara:

Rahoitusmarkkinoita on syytä valvoa. talouskriisien välttämiseksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Olavi Merihaara:

Itse olen nykyisen politiikan kannalla. Eli puolueettomuudella on etunsa, mutta meidän on tällä hetkellä seurattava hyvin tarkasti kansainvälisen tilanteen kehittymistä. Natoa ei pidä poissulkea, mutta vielä tällä hetkellä kantaa on vaikea sanoa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Olavi Merihaara:

Puolustusvoimien budjettia on karsittu viime vuosina paljon ja sieltä säästöjen aika on ohi. Asejärjestelmiä on päivitettävä ja hankintoja on tehtävä, joilla maamme puolustuskykyä pidetään yllä ja kehitetään sitä paremmaksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Olavi Merihaara:

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa maahanmuuttajia tekemään työtä Suomessa. Suomalaisten on pidettävä suomalaisten työllistymisestä ensisijaisesti huolta. Mutta työmarkkinat muuttuvat työntekijöiden osalta tulevaisuudessa paljon ja uskon, että työtä tekevä maahanmuuttaja lunastaa paikkansa yhteiskunnassamme kuten suomalaistenkin kohdalla on.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Olavi Merihaara:

Tässä kysymyksessä on puhe hyvistä vanhemmista. En usko, että sukupuolisella suuntautumisella on suurta merkitystä asiassa. Mutta voin kuvitella mielenkiintoiseksi tilanteeksi sitä, kun lapsi tulee kysymään vanhemmiltaan, miksi minulla ei ole isää tai äitiä? Itselläni on useampi "sateenkaarituttava" ystäväpiirissäni ja kaikki ovat ihmisinä aivan loistavia. Yhdelläkään näillä pareilla ei tosin ole ollut lapsia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Olavi Merihaara:

Kyllä tänne mahtuu ja varmasti tällaisella hankkeella olisi kovin paljon työllistävä vaikutus. Tosin uskoisin, että turvapaikanhakijoilla voisi olla hieman haasteellista löytää itselleen työtä, koulutusta tai palveluita kotikunnastani.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Olavi Merihaara:

Mielestäni nykyisin kouluissa on ihan hyvä kuri ja ilmapiiri. Lapset ovat siellä opiskelemassa ja koulussa pitää edellytykset olla kunnossa oppimisen kannalta. Tuntemiltani opettajilta ei ole kuulunut tällaisia viestejä huonosta kurista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Olavi Merihaara:

Nämä ovat niitä perusarvoja....

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Olavi Merihaara:

Julkista sektoria tulee pienentää ja karsia. Tämä on yksi keino säästötavoitteen saamiseksi aikaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Olavi Merihaara:

Tämä riippuu siitä miten tärkeitä palveluita ollaan leikkaamassa. Saadaksemme Suomi kuntoon, tulee meidän käydä perusteellinen arvokeskustelu siitä, mitkä ovat ne asiat ja palvelut, joista voimme ensi sijassa leikata ja mitä ovat niitä palveluita, minkä leikkaamisia tulemme välttämään kaikin keinoin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Olavi Merihaara:

Jos ajattelen, kuinka kannustaa ihmisiä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin, on tämä kestävin ja parhain tapa kannustukseen. Ongelmia voi tulla eteen silloin, jos tätä käytetään väärin perustein ja epäoikeudenmukaisesti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Olavi Merihaara:

Tämä riippuu siitä miten tärkeitä palveluita ollaan leikkaamassa. Saadaksemme Suomi kuntoon, tulee meidän käydä perusteellinen arvokeskustelu siitä, mitkä ovat ne asiat ja palvelut, joista voimme ensi sijassa leikata ja mitä ovat niitä palveluita, minkä leikkaamisia tulemme välttämään kaikin keinoin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Olavi Merihaara:

Tässä taloudellisessa tilanteessa on varmaan näin tehtävä. Harkintaa on kuitenkin käytettävä tarkoin, ja vain aivan välttämättömiä intressiratkaisuja tulisi tehdä. Esimerkkinä otan aikaisemmin mainitun turpeen käyttämisen energiantuotannossa. Tämä on sellainen asia, missä saavutettavat intressit ajavat loukatuiden edelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Olavi Merihaara:

Vaikutusten arviointi on päätöksen teon yksi välttämättömimmistä ja vaativimmista asioista. Se vaatii pohjatiedon keräämistä ja kykyä nähdä tulevaisuuteen. Ympäristöasioiden huomioiminen on otettava aina toteutettavaksi, kun se on mahdollista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset