KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Lehtimäki, Keskusta, 375

Oma esittely

36-vuotias Perheenisä, Opettaja, Maatalousyrittäjä ja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pukkilasta Uudeltamaalta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Lehtimäki:

Kurssi on keinolla tai toisella käännettävä. Leikkaukset ovat mukana keinovalikoimassa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Lehtimäki:

Työn verotus on nykyisellään jo melko tapissa kautta linjan. Verotusta kiristämällä luomme vain lisää kannustinloukkuja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Lehtimäki:

Nykyinen luvitus riittävä. Panostukset kotimaisiin ja uusiutuviin energioihin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Lehtimäki:

Ei ole realistista. Kivihiilestä pitäisi kyllä päästä eroon ja korvata se kotimaisilla vaihtoehdoilla joihin turvekin kuuluu.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Lehtimäki:

Meillä ei ole tällaiseen koneistoon yksinkertaisesti varaa. Karsinta ensisijaisesti hallinnosta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Lehtimäki:

Pakko kääntynyt tarkoitustaan vastaan. Alueellisesti voisi olla perusteltua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Lehtimäki:

Ongelmaan pitäisi pureutua paremminkin purkamalla kannustinloukut ja tekemällä työnteosta paremmin kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Lehtimäki:

Näinhän se menee nykyäänkin. Varattomuus ei saa kuitenkaan olla este hoivapalveluiden saamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Lehtimäki:

Ylimääräistä holhousta ja sääntelyä pitää purkaa kautta linjan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Lehtimäki:

Kuntien määrä ei ole ongelma. Velvoitteet ja turha byrokratia ovat.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Lehtimäki:

Työehtosopimukset antavat hyvät raamit palkkaukseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Lehtimäki:

Lopulta hyödyttää kaikkia. Ruuantuotanto tapahtuu taajamien ulkopuolella ja jos maaseutu autioituu ei ruuantuotantokaan enää toimi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Lehtimäki:

Vaihtoehtoja on oltava. Mitään ei tule etukäteen sulkea pois.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Lehtimäki:

Osalla alueita tämä voi olla paras keino. Kunta turvaa asukkaiden äänen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Lehtimäki:

Hintarajat kuitenkin tarvitaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Lehtimäki:

Vaikea tietää, varmaankin melko tasoissa hyödyt ja haitat.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Lehtimäki:

Tosin asia ei ihan yksinkertainen. Kuluttaja se tuonkin loppupelistä maksaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Lehtimäki:

NATOsta ei olisi kuin rahan menoa. En halua suurvaltojen rajaa omalle rajallemme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Lehtimäki:

Uskottava maanpuolustus on pystyttävä pitämään yllä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Lehtimäki:

Nykylinja hyvä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Lehtimäki:

Tarjouksen yksityiskohdat ratkaisevat.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Lehtimäki:

Jotta koulu toimii tarvitaan tiettyä kuria. Nykyisellään opettajat melko aseettomia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Lehtimäki:

Pitää kuitenkin osata myös uudistua.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Lehtimäki:

Tarkkaa harkintaa. Kaikki yhteiskunnan palvelut eivät sovi markkinoiden pyöritettäväksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Lehtimäki:

Tasaisesti molemmat keinot käytössä mikäli pakko.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Lehtimäki:

Yhteiskunnan tehtävä on tasata tuloeroja esim. verotuksen avulla. Kohtuudella tietenkin. Kovasta ja hyvästä työstä on kuitenkin myös palkittava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Lehtimäki:

Rahamme eivät riitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Lehtimäki:

Kultainen keskitie ja harmonia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Lehtimäki:

Arviointi hyvä asia ja tarvittaessa voidaan luopua. Mutta tarkkaa harkintaa käyttäen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset