KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Outi Lankia, Keskusta, 374

Oma esittely

Työskentelen kemianteollisuuden yrityksessä ympärinstöinsinöörinä ja työsuojelupäällikkönä Pohjoimaiden suurimmalla kemianteollisuuden alueella. Tärkein harrastukseni on vapaaehtoistyö Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. Toimin paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja MLL:n liittovaltuustossa. MLL:n vapaaehtoistyön kautta päädyin vaikuttamaan myös politiikkaan. Olen Porvoon kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Outi Lankia:

Suomella on kohta 100 miljardia velkaa ja se on lähes kaksinkertaistunut viidessaä vuodessa. Velaksi ei voi samaan tahtiin enää elää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Outi Lankia:

Kokonaiveroaste on jo yli 45 %:a. Se on EU-maiden kärkeä. Suomea ja suomalaisia ei saa näivettää verotuksella. Verotusta ei voi enää kiristää, jos haluamme, että taloutemme kääntyy nousuun eikä vaan vaivu syvemmälle. Siksi en korottaisi myöskään hyvin ansaitsevien verotusta, vaan tarvitsemme kasvavaa kulutusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Outi Lankia:

Vastustan ydinvoiman lisärakentamista kuten Fennovoimaa. En nää mitän perusteluja sille. Kannatan ainoastaan Loviisan voimalan korvaavan reaktorin rakentaminen, kun nykyisten reaktoreiden käyttöiät päättyvät 2027 ja 2030. Kiinnostava visio on Helsingin hiilivoiman korvaaminen Loviisan hukkalämmöllä. Se olisi teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Outi Lankia:

Hiilen käytöstä ehdottomasti ja se on mm. Keskustan yksi kärkitavoite Helsingin osalta. Päättyvällä hallituskaudella hiilenpolttoa on lisätty. Maakaasu tuottaa huomattavasti vähemmän C02 päästöjä ja käytännössä ei lainkaan pienhiukkasia. Maakaasu on kannatettava autojen polttoaine, kun biokaasua ei ole saatavilla. Turpeen osalta uusia luonnontilaisia soita ei tule ottaa tuotantoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Outi Lankia:

Julkinen sektori on kasvanut liian suureksi. Veronmaksajat ja yritykset ei pysty enää rahoittamaan sitä. Julkinen velka ja kokonaisveroaste on liian korkea. Julkisen sektorin suhde teollisen tuotannon määrään on vääristynyt. Turhia lakeja, määräyksiä, hallintoa ja päällekäisyyksiä on karsittava. Tärkeimpiä palveluita ovat koulut, terveydenhuolto, infra ja apua tarvitsevien auttaminen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Outi Lankia:

Vastakkainasettelusta pitäisi luopua. Tarvittaessa on voitava joustaa esim. Itä-Suomessa. Aitoa kaksikielisyyden edistämistä olisi kaksikielisten (suomi-ruotsi) koulujen salliminen perusopetuslaissa. Nyt se ei ole mahdollsita ja se hukkaa resursseja kaksikielisillä alueilla. Samassa koulussa tulisi voida olla sekä suomen- että ruotsinkielisiä luokkia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Outi Lankia:

Kannustinloukkuja tulee purkaa. Kaiken työnteon tulee olla kannattavaa, nyt näin ei ole. Lyhyaikaisenkin työn vastaaottamisen tulee olla työttömälle taloudellisesti kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Outi Lankia:

Mutta kohtuus kaikessa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Outi Lankia:

Viinan lisääntyvästä käytöstä kodeissa aiheutuu vakavampia ongelmia kuin ravintolassa nauttimisesta. Alkoholin haittoja tulee pyrkiä ehkäisemään, mutta liiallinen sääntely siirtää ongelmat pois silmistä ja lisää tuontia ulkomailta. Ravintoloiden aukiolon vapauttaminen voisi lisätä työpaikkoja ja siirtää kulutusta pois kodeista. Ravintoloiden tulisi entistä enemmän suosia suomalaisten pienpanimoiden tuotteita.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Outi Lankia:

Julkista sektoria on karsittava, mutta pienimmät kunnat aiheuttaa vain muutaman prosentin kustannuksista. Rahallisesti suurempia haasteita ja ongelmia on suurissa kaupungeissa. Uusi sote muuttaa kuntien tehtäviä ja asemaa radikaalisti. Se on saatava kunnialla valmiiksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Outi Lankia:

Nuorille työntekijöille pitäisi voida maksaa palkkaa alle minimipalkan. Tärkeintä olis saada työkokemusta ja työura alkuun.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Outi Lankia:

Asumisen mahdollisuuksia on rajoitettu mm. estämällä talojen ja yritysten rakentamista suurimpien keskusten ulkopuolelle. Uudellamaalla tämä hukkaa kehityksen mahdollsuuksia. Esim. kaupan palvelujen rakentamisen rajoittaminen Porvooseen tai omakotitalojen ja yritysten rakentamisen rajoittaminen haja-asutusalueelle eri puolilla Uuttamaata. Miksi pitää voimakkaasti keskittää pääkaupunkiseudulle? Koko Uudenmaan mahdollisuudet tulee hyödyntää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Outi Lankia:

Sotepalveluiden tuottajina tulee olemaan niin yksityisiä, julksita kuin kolmatta sektoria. Mutta on yhteisen edun mukaista, että tilannetta ei ajeta täysin markkinalähtöiseksi vaan kontrolli säilyy julksella sektroilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Outi Lankia:

Uudistuksia on julkiselle sektorille tehtävä. Sote-uudistus oli kaikkein puolueiden yhteinen hanke päättyvällä kaudella. Se on vielä hyvin epäselvä ja rahoitusmallista ei ole tietoa, mutta katson että sotesta tulee kehittää toimiva järjestlemä eikä peruuttaa takasin lähtökuoppiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Outi Lankia:

Taksiautojen verotusedun heikennys ei ollut kannattavaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Outi Lankia:

Vapaa liikkuvuus ja vapaa kauoppa on mm. hyviä puolia. Suomi poikkeaa muista EU-valtioista siinä, että sovellamme lainsäädäntöä turhankin tiukasti eikä virastot tunnu uskaltavan ottaa vastuuta lain tulkinnoista (esim. pesupähkinät). Taloudellista integraatiota ei tule enää syventää ja eikä ajatua kohti liittovaltiokehitystä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Outi Lankia:

Vero vois pahimmillan aiheuttaa Suomessa työpaikkojen vähennyksiä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Outi Lankia:

Suomella on vielä diplomaattinen rooli ja sitä tulee toistaiseksi edistää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Outi Lankia:

Puolustusvoimiin kohdistui suuret leikkaukset ja varuskuntia suljettiin. Puolutusvoimien määrärahoja on seuraavalla vaalikaudella lisättävä. Puolustusvoimat toteuttivat tehokkaasti hallintouudistuksen. Suljettuja varuskuntia ei saada enää takaisin, mutta puolustuvalmius ja ammattitaito on pidettävä korkealla tasolla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Outi Lankia:

Maahanmuttajien kotouttaminen suuri ongelma mm. monet maahanmuuttajat kärsivät yksinäisyydestä ja jäävät yhteiskuntamme ulkopuolelle. Heiltä puuttuu perustaitoja siitä kuinka täällä eletään ja toimitaan. Ei voi tietää, jos kukaan ei opasta. Tämä näkyy mm. MLL:n perhekummitoiminnassa, jossa moni maahanmuuttaja äiti saa neuvoja ja helpotusta yksinäisyyteen. Kotouttamiseen tarvitsemme lisää käytännön apua ja neuvontaa. Maahan muuttoa voi helpottaa sitten, kun meidän järjestelmä toimii.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Outi Lankia:

Kaikkien tulee olla tasa-arvoisia lain edessä ja perheitä ei saa saattaa eriarvoiseen asemaan. Moni lapsi elää sateenkaariperheissä ja heitä ei saa syrjiä. Uskonta ja lakia ei pidä sekoittaa eli on ev.lut kirkon rarkaistavissa, että vihkiikö se samaa sukupuolta olevia pareja vai ei. Sen ratkaisee kirkolliskokous, ei eduskunta. Sama koskee muita uskonnollisia yhteisöjä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Outi Lankia:

Turvapaikanhakijat tulee sijoittaa tasaisesti eri kaupunkeihin ja eri alueille. Sama juttu vastaanottokeskusten kanssa, myös kotikaupunkini voisi jakaa vastuuta muiden kaupunkien kesken.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Outi Lankia:

Opettajien oikeuksia on karsittu liikaa, mutta päävastuu kasvatuksesta on kodeilla. Levottmuus ja häiriöt lisääntyvät kouluissa ja niihin on oltava keinoja puuttua. Tarvitaan myös lisää resursseja oppilashuoltoon ja tarpeeksi avustajia, yksin kurinpitokeinojen lisäys ei ongelmia ratkaise. Opettajilla on oltava rauha opettaa ja lapsilla oikeus oppia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Outi Lankia:

Uskontoa ja politiikkaa ei saa liikaa sotkea. Koti on meidän kaikkien perusyksikkö: perheellisten, yksinelävien, lasten, eläkeläisten. Kaikkien.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Outi Lankia:

Tarpeen mukaan. On toimintoja, jotka on järjevä tuottaa julkisessa organisaatiossa itse ja toiset taas kannattaa ulkoistaa. Ulkoistettavien palveluiden osalta tulee hankinnat pilkkoa tarpeeksi pieniksi, jotta myös pienemmillä paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus niitä tarjota.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Outi Lankia:

Kuten edellä totesin kokonaisveroaste syö jo suomalaisten kilpailukykyä ja meidän kuluttamista. On välttämätöntä supistaa julkista sektoria. Se että supistetaan ei tarkoita vain leikkaamista, vaan myös järkevämpää tekemistä ja parempaa johtamista. Elinkustannukset on hyvin korkeat, eikä niitä tule enää veronkorotuksilla lisätä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Outi Lankia:

Sellainen yhteiskunta ei ole mahdollinen, että kaikesta työstä saisi saman palkan. On huolestuttavaa, kuinka nopeasti tuloerot ovat viime vuosina kasvaneet. Teollisuusmaiden järjestö OECD kertoi joulukuisessa raportissaan, että tuloerojen kasvaminen on hidastanut länsimaiden talouskasvua. Tuloerojen kasvu näkyy arjessa ja Suomesta on uhkaavasti tulossa luokkayhteiskunta. Toisilla menee tosi hyvin ja toisilla ei ole varaa mihinkään ylimääräiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Outi Lankia:

Meillä on valtavasti erilaisia lupapalveluita, menettelyjä, vaatimuksia niin yksityisille kuin yrityksille. Osa on liian raskaita kuten se, että viranomaiset voivat valittaa toistensa päätöksistä, kun yhteistyön tekeminen säästäisi kaikkien aikaa ja rahaa. Sosiaalietuuksiakin voi järkeistää kuten se, että työttömän on kannattavaa ottaa vastaan lyhytkin työ ilman pelkoa tulojen tippumisesta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Outi Lankia:

Mm. puhdas juomavesi, järvet, meri, raikas ilma ja monimuotoinen luonto ovat arvoja, joita ei pidä talouskavulle uhrata eikä se olisi millään mittarilla mitattuna kannattavaakaan. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ovat myös yritysten kilpailutekijöitä. Suomen luonto on myös matkailuvaltti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Outi Lankia:

Kaikesta ympäristölle haitallisesta ei voi luopua kuten vaikka liikenteestä, rakentamisesta, talojen lämmittämisestä ym. Kaikki toiminta aiheuttaa jotain ympäristövaikutuksia, mutta kyse on toki vaikutusten suuruudesta. Talvivaaran kaltaiset seuraukset on estettävä ennakolta. Vaikutuksia tulee myös vähentää esim. tulevaisuutta on täysin biopohjaiset nestemäiset liikenteen polttoaineet.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset