KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jasi Kuokkanen, Keskusta, 373

Oma esittely

Olen 35-vuotias perheenisä ja työelämän asiantuntija Vantaalta. Työskentelen työsuojelupäällikkönä Suomen suurimman työantajan palveluksessa eli Helsingin kaupungilla. Toimin tällä hetkellä Keskustan Vantaan kunnallisjärjestön puheenjohtajana ja Keskustan Uudenmaan piirin varapuheenjohtajana. Olen kahden upean lapsen isä ja intohimoinen kamppailulajien harrastaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jasi Kuokkanen:

Suomen taloudellinen tilanne on niin vaikea että olisi vastuuton luvata, ettei leikkauksiin jouduta. Taloudellista tilannetta voi parantaa ainoastaan kahdella tavalla. Tienaamalla enemmän tai kuluttamalla vähemmän. Tässä tilanteessa meidän tulee ryhtyä molempiin toimiin. Näkemykseni mukaan meidän täytyy kuitenkin rajata tiettyjä osa-alueita pois leikkauksia suunniteltaessa. Kaikista kehnoimmassa asemassa olevilta ei saa leikata, toinen tärkeä ryhmä on lapset ja lapsiperheet.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jasi Kuokkanen:

Verotus on kokonaisuus ja nykyinen progressio taso on mielestäni oikeudenmukainen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jasi Kuokkanen:

Olen sillä kannalla, että nykyiset luvat voidaan rakentaa. Sähkömarkkinoiden muutos on ollut kuitenkin niin merkittävä, että emme tarvitse tämän enempää ydinvoimaa. Uusiutuvien määrä tulee saada kasvamaan ja tämä tulee nostaa yhdeksi tulevan hallituksen kärkihankkeeksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jasi Kuokkanen:

Suomen tulee luopua kivihiilestä, mutta kotimaisen turpeen käyttäminen on energian omavaraisuuden kannalta kannustettavaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jasi Kuokkanen:

Työskentelen itsekin julkisella sektorilla ja tunnistan sen että meillä on paljon kehitettävää nimenomaan tuottavuuden näkökulmasta. Emme voi Suomessa enää kasvattaa julkisen sektorin kokoa suhteessa bruttokansantuotteeseemme. Pienenevä yksityinen sektori ei pysty enää rahoittamaan julkista sektoriamme.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jasi Kuokkanen:

Näkemykseni mukaan voimme ainakin kokeilla esim. Itä-Suomessa venäjänkielen tarjoamista toisena kielenä. Tämä ei mielestäni aiheuta uhkaa ruotsinkielelle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jasi Kuokkanen:

Tässä on kyseessä oikeudenmukaisuus. Mikäli henkilö on työskennellyt ja maksanut veronsa valtiolle ja samaan aikaan saanut hankittua omaisuutta niin en näe että häntä tulisi "rankaista" siitä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jasi Kuokkanen:

Tämä on vaikea ja monimutkainen kysymys. Olen puhunut paljon paikallisen sopimisen puolesta. Mikäli yrityksessä pitää valita konkurssin ja esim. lyhyt aikaisen palkkojen laskun välillä niin valita on mielestäni selkeä. Toisaalta näen niin että tämän kaltainen työntekijäpuolen vastaan tulo pitää palkita siinä vaiheessa kun yritys pääse takaisin kasvu-uralle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jasi Kuokkanen:

Suomi selviää tulevaisuuden ongelmista ja haasteista vain, jos hyödynnämme koko Suomen ja kaikkien suomalaisten vahvuudet ja osaamisen.Biotalouden ja palvelusektorin kasvu mahdollistaa sen, että asumisen ja palvelujen keskittyminen pysähtyy ja maaseutu saa uutta elinvoimaa

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jasi Kuokkanen:

Sosiaali -ja terveyspalvelujen pääpainopiste tulee olla julkisella puolella. Yksityinen sektori tuo hyvän lisän tähän kokonaisuuteen, mutta suurempi vastuu tulee säilyä julkisella puolella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jasi Kuokkanen:

Suomen nykyinen liittoutumaton linja sopii tähän hetkeen. Niin asiantuntijat, kuin suuri yleisökin tunnistaa, että kriisin keskellä ei kannata tehdä pitkävaikutteisia muutoksia puolustuslinjauksiin. Näkemykseni mukaan Nato- jäsenyys ei parantaisi meidän turvallisuuspoliittista asemaa. Suomen ja Venäjän rajasta ei tule muodostaa Naton ja Venäjän välistä rajaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jasi Kuokkanen:

Olen sitä mieltä, että jokaisen tulee saada samat oikeudet lain silmissä, mutta tämä voidaan saavuttaa kehittämällä rekisteröityä parisuhdetta. Avioliitto on mielestäni naisen ja miehen välinen liitto ja lapsi tarvitsee sekä isän että äidin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jasi Kuokkanen:

Ehkä tiukempi kuri on hieman väärä termi. Haluaisin enemminkin puhua kunnioituksesta. Kunnioituksesta niin opettajia kuin toisia oppilaitakin kohtaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jasi Kuokkanen:

Meidän tulee kehittää julkisten palvelujen tuottavuutta. Yksityisiä toimijoita tarvitaan jotta voimme vertailla julkisten palvelujen laatua ja hintatasoa. Yksityisten yritysten päätarkoitus esim. osakeyhtiölain mukaan on tuottaa omistajilleen voittoa ja ei ole mielestäni oikein että tähän käytetään julkista rahaa. Eli pääpaino julkisissa palveluissa ja loput voidaan hankkia yksityisiltä yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jasi Kuokkanen:

Suomen kokonaisveroaste on todella korkea. Näin ollen verojen korottaminen ei ole mahdollista tulevalla hallituskaudelle. Verotuksen sisällä painopisteitä voidaan tarkastaa, mutta kokonaisveroastetta ei voi enää nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jasi Kuokkanen:

Lahjakuudesta ja kovasta työstä tulee palkita, mutta mikäli yrityksen johtajan ja työntekijän palkkasuhde 1/20 niin ei voida mielestäni puhua oikeudenmukaisuudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jasi Kuokkanen:

Asiaa tulee tarkastella maailmanlaajuisesti. Suomessa ympäristöasiat on otettu melko hyvin huomioon, joten on ympäristönkin kannalta parempi että ko.työpaikat syntyvät Suomeen eivätkä sellaisiin maihin, jossa ympäristölainsäädäntö ei ole näin kehittynyttä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset