KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Esa Kivivuori, Keskusta, 370

Oma esittely

Valokuvaaja, ark. yo (maisema-arkkitehtuuri). Ihmisenkokoisen mittakaavan ihailija ja kannattaja. Monipuolisen ja ilmeikkään asuntorakentamisen puolestapuhuja. Kulttuurielämän lisäämisen puolella. Suomen lähihistorian (noin 100v ) harrastaja. Yksityisyrittäjyyden toimintaedellytysten esteiden poistamisen vankka kannattaja. Ylenmääräisen ja byrokratiaa lisäävien säädösviidakoiden vastustaja. Suomen perustuslain tavoitteiden kunnioittaja kaikilla elämän aloilla. Keskustan eduskuntavaaliehdokas 2015.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Esa Kivivuori:

Palveluja ja etuuksia on runsaasti erilaisia. Niiden tarkasteleminen kriittisesti ei ole suinkaan yksiselitteisesti huono asia. Todennäköisesti järjestelmä toimisi sen jälkeen paremmin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Esa Kivivuori:

En ole vakuuttunut asiasta. Erityisesti myös sen vuoksi, että surullisen kuuluisa Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimala (OL3) valmistuu joka tapauksessa. Kannatan hajautetun energiatuotannon kehittämistä tulevaisuudessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Esa Kivivuori:

Turpeen ja kivihiilen käytöstä on luovuttava mutta maakaasun käyttön edellytyksiä lisätäävä erityisesti eri kokoisen teollisuuden energialähteenä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Esa Kivivuori:

Tietotekniikkan kehityksen laajempi ja tehokkaampi hyödyntäminen ja kansalaisen palveluikkunan avaaminen suoraviivaistaa jokaisen asiointia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Esa Kivivuori:

Ruotsin kielen opiskelu tulisi olla pakollinen lukiossa. Näin opituista taidoista olisi todellisuudessa hyötyä paremmin myös työelämään valmistautuessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Esa Kivivuori:

Tähän mennessä on ongelma ollut ns. pakollisen työpaikan ajatuksessa, etteivät taidot ja tehtävät kohtaa. Pikemminkin kannatan pakollista kouluttautumista. Siitä on enemmän hyötyä sekä yksilölle itselleen kuin yhteiskunnallekin. Yksilön paikalleen pysähtyminen vähenisi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Esa Kivivuori:

Varallisuuden hankkimisesta on työelämän aikana maksettu monikertaiset verot. Yhteiskunta on velkaa kymmeniä vuosia työskenneille sen verran, että kansaiset tulee saattaa kunnialla elämänkaaren päähän.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Esa Kivivuori:

Myöhäisten tuntien alkoholikulutuksen nousu on sitä kaikkenin "turhinta" juomista, joka aiheuttaa sekä häiriökäyttäytymistä että vajaakäyntiä ja poissaoloja työelämässä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Esa Kivivuori:

Kunnasta ei tule kasvukuntaa vain sen vuoksi että maapinta-ala kasvaa. reuna-alueiden palvelutaso ei siitä parane. Lääkkeet on löydettävä muualta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Esa Kivivuori:

Palkkatason on oltava sellainen, että sillä on edes teoreettisia mahdollisuuksia tulla toimeen nykypäivän yhteiskunnassa. Kaikki työ on arvokasta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Esa Kivivuori:

Meillä ei ole varaa pitää maata tyhjänä tai ainostaan hyvin harvaan asutettuna. Eri osissa maata on erilaisia valmiuksia ja mahdollisuuksia. Myös ihmisen itsensä kannalta on pakkomuutto usein raskas ja ainoastaan pakon sanelema ratkaisu.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Esa Kivivuori:

Sillä edellytyksellä, että palvelun kokonaiskustannus ei nouse, eikä laatutaso ja saatavuus laske.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Esa Kivivuori:

Kysmyshän riippuu todellisuudessa siitä kuka maksaa erityisesti pitkät, monimutkaiset ja kalliit hoidot. Siinä mielessä kysymyksenasettelu on vajavainen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Esa Kivivuori:

Taksien suurin etu on ollut luotettavuus. Pidetään se sellaisena ja asiantuntemus ammattikunnan sisällä korkealla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Esa Kivivuori:

Tällä hetkellä on selvää, että EU:n toimintatapoja on uudistettava raskaalla kädellä. Samalla suurten jäsenvaltioiden suhteellista valtaa on tasoitettava kaikkien yhteiseksi hyväksi. Ulkopoliittisissa kysymyksissä on EU:n linja ollut myös Suomen kannalta pääosin onnistunutta, vaikka mm. Venäjän vastaiset pakkotteet ovat aiheuttaneet konkreettisia ongelmia mm. Itä-Suomessa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Esa Kivivuori:

Perustelu: Puolustuvoimat täyttää yhteiskunnan sille käskemät tehtävät Suomen itsenäisyyden turvaamiseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Esa Kivivuori:

Ensisijaisesti on tehostettava toimia siten, että saamme kotimaista työvoimaa mm. kouluttamalla työtehtäviin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Esa Kivivuori:

Kysymys on ihmisestä, ei joistain merkillisestä, yhteiskunnan ulkopuolisesta ilmiöstä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Esa Kivivuori:

Sanomattakin selvää. Vastaanottokeskus on myös mahdollisuus, ei aina uhka. Elämme 2000-lukua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Esa Kivivuori:

Peruskoulun lopettaneista liian moni ei ole saavuttanut riittäviä valmiuksia päästä oikeastaan mihinkään. Se on suuri ihmillinen ja yhteiskunnallinen tappio. Kouluun mennään opiskelemaan, ei viettämään vapaa-aikaa. Katson, että oppimisrauha on oltava itsestään selvä asia ja vastustan 100-prosenttisesti kaikkia koulukiusaamista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Esa Kivivuori:

Perusarvot kunniaan riippumatta esim. siitä, mitä uskonnollista kantaa kukin poliitikko edustaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Esa Kivivuori:

Tulokset eivät aina ole olleet mairittelevia. Toisaalta valtion ensisijainen tehtävä ei ole yritysomistaja mutta yhteiskunnassa on sen perustoimintojen toteuttamisen vuoksi tärkeää olla mekanismi joka hoitaa asia täysin riippuimatta kvarttaalitaloudesta tai kolmikantaneuvotteluista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Esa Kivivuori:

Verotuksen kiristäminen lisää työttömyyttä ja yirtysten maastapakoa. Raja on saavutettu. Yhteiskunnallisten palvelujen rakennetta joudutaan uudistamaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Esa Kivivuori:

On huomattava, etti kukaan yksityinen henkilö tai yritysjohta suorita työtehtäväänsä yksin. Mukana on useita asiantuntijoita eri aloilta ja huippukoulutettuja työntekijöitä. Menestys ja siitä syntyvä - myös yhteiskunnallinen - hyöty ei ole riippuvainen vain yhdestä henkilöstä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Esa Kivivuori:

Järjestelmä on aivan liian raskas, monimutkainen ja ei-kenekään-hallittavissa. Sitä on yksinkertaisesti karsittava, virtaviivaistettava ja korvattava asiakkaan kyykyttäminen porkkanalla ja koulutuksella.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Esa Kivivuori:

Todellinen talouskasvu ei ole ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. Tästä on paljon hyvä esimerkkejä. Samoin kuin on esimerkkejä vakavista seurauksista kun asiat ovat menneet vikaan. Yleensä vian synnyttäjä ei joudu maksumieheksi korjaamaan vahinkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Esa Kivivuori:

Se pakottamaan kehittämään tuoreempia ja paremmin mietittyjä, modernimpia ratkaisuja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset