KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pirkko Karjalainen, Keskusta, 364

Oma esittely

Asun Vantaalla Tikkurilassa. Siirryin viime syksynä eläkkeelle Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajan tehtävästä. Työuraa runsaat 40 vuotta järjestöissä ja valtionhallinnossa. Luottamustehtäviä sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Nyt mukana Keskustan järjestöissä sekä Eläkeliiton ja Sotaveteraaniliiton toiminnassa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pirkko Karjalainen:

Leikkauksia on tehtävä harkitusti ja siten, että heikoimmassa asemassa olevat eivät joudu kärsimään. Palveluissa on otettava huomioon käyttäjän oma maksukyky ja laajennettava palvelusetelin käyttöä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pirkko Karjalainen:

Palkkaverotuksen kiristäminen olisi periaatteessa mahdollista, mutta jos siihen päädytään, on tarkkaan arvioitava seuraukset. Hyvin ansaitsevat myös käyttävät varoja kulutukseen, joka puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti palvelualan yrityksille.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pirkko Karjalainen:

Ottaen huomioon energiatarve emme selviä ilman ydinvoiman lisärakentamista. Sen ohella monipuolinen muu energiatuotanto

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pirkko Karjalainen:

Energiatarpeen kokonaisuus huomioitava. Tuotantotavat ja erityisesti jonkin muodonlopettaminen ei voi sitoutua tiettyyn vuoteen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pirkko Karjalainen:

Julkisen sektorin suuruus on osin mielikuvaa. Tarvitsemme toimivaa ja osaavaa julkista sektoria. Nyt on jatkettava julkisen sektorin uudelleenjärjestelyjä niin valtionhallinnossa kuin kunnissa, sote, työvoimahallinto, yritystoiminnan tuki, ministeriöiden tehtävien järjestely, järkevästi toimiva ict.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pirkko Karjalainen:

Ruotsin kieli helpottaa myös pohjoismaista yhteistyöä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pirkko Karjalainen:

Velvoitteita kiristettävä siten, että samalla huolehditaan henkilön mahdollisuudesta erityisesti matkan ja asunnon suhteen ottaa työpaikka. Jos työpaikka on kaukana, se on suhteellisen lyhytaikainen ja työnhakijan perheen elämä hankaloituisi kohtuuttomasti, ei kieltäytyminen saa johtaa hankaluuksiin

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pirkko Karjalainen:

Taloustilanne on sellainen, että resurssit eivät muuten riitä. On myös perusteltua, että parempituloiset ja varakkaammat käyttävät omia varojaan halutessaan itse valita käyttämänsä palvelut. Harkintaa kuitenkin käytettävä vanhuksen oman asunnon suhteen ja samoin pidettävä huolta, että "ahneet rahastajat" eivät pääse hyväksikäyttämään vanhuksia

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pirkko Karjalainen:

Nykyinen on yleensä aivan riittävää

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pirkko Karjalainen:

Kuntien määrän vähentäminen ei voi olla itseisarvo. Sensijaan kuntien tarkoituksenmukainen yhteistyö ja esimerkiksi rakentamiseen ja liikenteeseen liittyvä yhteinen suunnittelu on järkevää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pirkko Karjalainen:

Ei voida lähteä mihinkään yleiseen palkka-aleen, koska hyvä työehtosopimusjärjestelmä on molemmille osapuolille hyödyksi. Sensijaan paikallisia järjestelyjä on voitava toteuttaa ja kehittää esim. oppisopimuksen ja työssäoppimisen toteuttamistapoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pirkko Karjalainen:

Koko Suomen asuttuna pitäminen on tarpeen, koska tarvitsemme omaa elintarviketuotantoa ja omaa maanpuolustusta. Matkailuelinkeino sijoittuu myös harvaan asutuille alueille. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat nekin useimmiten "metropolien" ulkopuolella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pirkko Karjalainen:

Kysymykseen on mahdoton ottaa tällä asetelmalla kantaa. Yksityiset palvelut ovat nytkin monella tavalla samassa asemassa ja niitä käyttävät saavat julkista tukea tai ovat työterveyshuollon asiakkaita. Julkisen puolen perusvastuu palveluiden riittävästä saatavuudesta on säilytettävä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pirkko Karjalainen:

Kunnilla/tuotantoalueilla on oltava riittävä oma palvelutuotanto, jolla turvataan sekä oma osaaminen ulkopuolisia palveluita hankittaessa että kaikille kuntalaisille tasapuolisesti heidän tarpeensa mukaiset palvelut. Erityisesti vanhukset, lapsiperheet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pirkko Karjalainen:

Täysin vapaa kilpailu arveluttaa. Suomalaisiin takseihin voi luottaa, kuljettajat osaavat työnsä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pirkko Karjalainen:

EU mahdollistaa yhteisten intressien hoitamisen tasapuolisesti. Yhteisvaluutta todennäköisesti ollut hyödyksi myös yrityksille. Joiltain osin Suomen maantieteellinen sijainti pohjoisessa on vaikea sovittaa EU-yhteyteen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pirkko Karjalainen:

Tilannetta maailmanpolitiikassa on seurattava. Natoon hakeminen ei ole ajankohtaista

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pirkko Karjalainen:

Suomi tarvitsee uskottavan ja tehokkaan oman puolustusvoiman. Kansa kannattaa edelleen yleistä asevelvollisuutta. Maailmantilanteen kehitys ja historian opetukset ovat vankka perustelu oman puolustuskyvyn ylläpitämiselle. Rahoituksen järjestäminen on kuitenkin suuri ongelma.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pirkko Karjalainen:

Eduskunta antanut suuntaviivat, joita tulee noudattaa. Adoptio-oikeuden suhteen kuitenkin vielä suhtaudun varauksella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pirkko Karjalainen:

Kysymys ei ole niinkään kurista, vaan arkielämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen ja käytöstapojen opettamisesta ja omaksumisesta. Opettajilla tulee olla oikeus ohjata.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pirkko Karjalainen:

Näiden arvojen perusta säilyy, mutta on kyettävä elämään ajassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pirkko Karjalainen:

Monia palveluita on järkevä ulkoistaa ja hankkia niitä osaavilta yrityksiltä. Ulkoistamisessa on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että tuottaja maksaa veronsa Suomeen, noudattaa asiallisia työehtoja ja kehittää toimintaansa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pirkko Karjalainen:

Turvattava palvelut vaikeimmissa tilanteissa oleville. Syrjäytymisen uhka on lisääntynyt.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pirkko Karjalainen:

Palveluiden ja etuuksien perustaso voidaan säilyttää. On kuitenkin päästävä pois päällekkäisyydestä ja hyödynnettävä digitaalisuutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset