KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Iikka Kantola, Keskusta, 363

Oma esittely

Nurmijärveläinen koiranomistaja ja takanlämmittäjä. 15 vuotiaasta lähtien toiminut yrittäjänä ja ollut luomassa parikymmentä uutta työpaikkaa Uudenmaan alueelle. Kokemusta kansanedustajan avustajan tehtävistä sekä nykyisin myös europarlamentaarikon kotimaan avustajan tehtävistä. Optimisti joka päivä päivältä enemmän realisti. Nuorikin ehdokas pääsee kansanedustajaksi kun saa riittävästi ääniä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Iikka Kantola:

Valtion tulot ja menot on saatava tasapainoon ensisijaisesti tekemällä asioita fiksummin, hakemalla tuottavuutta julkiselle sektorille digitalisaation ja paremman johtamisen kautta. Mielestäni paikallisille asukkaille, luottamushenkilöille ja virkamiehille pitäisi antaa enemmän valtaa hoitaa oman kunnan ja kaupunkinsa asiat kuntoon. Tätä kautta vastuuta tulisi myös lisää. Julkisella sektorilla tulisi myös palkita henkilöstöä tuottavuuden kehityksestä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Iikka Kantola:

Jos jossakin on pakko verotusta kiristää niin se on tehtävä hyvin ansaitsevien kohdalla. Veronkorotusta tässäkin kohtaa tulisi välttää viimeiseen asti jotta Suomessa riittää hyviä veronmaksajia jatkossakin. Suomessa kokonaisveroaste on jo liian korkealla kun otetaan huomioon meidän kaikkien maksamat tuloverot, kulutusverot, kiinteistöverot ja polttoaineverot.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Iikka Kantola:

Suomen tulisi lisätä tuntuvasti uusiutuvan energian käyttöä. Tällä saamme Suomeen paljon kaivattuja uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Tällä hetkellä vuosittaisesta metsien kasvusta käytetään ainoastaan noin puolet ja turvesuot ovat liian vähällä käytöllä. Nykyiset ydinvoimalahankkeet tulee tietenkin toteuttaa suunnitelman mukaisesti loppuun.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Iikka Kantola:

Kivihiili ja maakaasun osalta luopuisin kyllä mahdollisimman pian. Turpeen osalta en pitäisi kiirettä koska se on uusiutuva luonnonvara ja sitä löytyy Suomella omasta takaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Iikka Kantola:

Julkinen sektori on paisunut vuosien saatossa isommaksi ja isommaksi. Nyt on priorisoitava yhteiskunnan tärkeimmät tehtävät ja keskittyä hoitamaan ne hyvin ja fiksusti. Liian suuresta julkisesta sektorista kertoo se että kokonaisveroasteemme on maksimissa mutta silti valtion verotulot eivät riitä kattamaan menoja. Joka vuosi Suomi on ottanut useamman miljardin velkaa. Yhteiskunnan on keskityttävä huolehtimaan sellaisista jotka eivät itse pysty itsestään huolehtia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Iikka Kantola:

Suomalainen maksaa koko ikänsä veroja ja maksaa kertyneestä eläkkeestäkin veroja niin kyllä silloin pitää riittää resursseja hoivapalveluiden ja asumisen järjestämiseen vanhempana.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Iikka Kantola:

Alkoholin aiheuttamat ongelmat eivät ainakaan vähene jos ravintoloiden aukioloaikoja pidennetään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Iikka Kantola:

Jos pakolla liitettäisiin kaksi köyhää kuntaa toisiinsa niin mitä hyötyä siitä olisi? Ei mitään. Keskitytään hoitamaan asioita fiksummin ja siihen mistä Suomeen saadaan 200 000 uutta työpaikkaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Iikka Kantola:

Kyllä Suomessa tulee kaikkien yritysten noudattaa työehtosopimuksia. Ammattiyhdistysliikkeiden, elinkeinoelämän, yrittäjäjärjestöjen ja uuden valittavan eduskunnan tulisi istua saman pöydän ääreen. Vaikka kahdeksi viikoksi niin että saadaan ratkaistua ja sovittua yhdessä Suomen viennin kilpailukykyä parantavat toimenpiteet. Suomessa työllistäminen on tehty liian kalliiksi ja riskialttiiksi monella muulla asialla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Iikka Kantola:

Vahvat maakunnat ja maaseutu tuottaa Suomen hyvinvoinnin. Liiallinen keskittäminen ei palvele ketään suomalaista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Iikka Kantola:

Kaikille suomalaisille tasapuolisten terveyspalveluiden tarjoaminen edellyttää että terveyspalvelut ovat julkisen sektorin päävastuulla ja vahvassa ohjauksessa. Yksityisellä sektorilla on oma tärkeä roolinsa terveyspalveluiden tuottamisessa. Mielestäni yksi iso ongelma on se että lääkäreitä koulutetaan liian vähän vaikka olisi motivoituneita opiskelijoita. Tämä johtaa siihen että lääkärit voivat ylihinnoitella työnsä ja se nostaa kustannuksia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Iikka Kantola:

Sääntelyä ja byrokratiaa kuljetusalalla pitäisi kaikenkaikkiaan vähentää. On viimekädessä kaikkien etu että sääntelyä tälläkin sektorilla vähennetään ja annetaan ihmisten itse päättää mikä on fiksu tapa toimia. Esimerkiksi haja-asutusalueilla postiauto voisi napata mummon matkan varrelta kyytiin ja viedä keskustaan asioiden hoitoon.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Iikka Kantola:

EU:sta on ollut Suomelle sekä hyötyä että haittaa. Haittaa on eniten ollut turhasta sääntelystä ja byrokratiasta. Suomesta maksetaan yli miljardi euroa vuodessa EU:n jäsenmaksuja ja toisella lapiolla yritetään kauhoa takaisin kaikenlaisten EU-hankkeiden muodossa. Tässä välissä on tätäkin rahaliikennettä varten useampi virasto sitä käsittelemässä. EU:n liittovaltiokehitys myös huolestuttaa. EU:n suurin hyöty on lienee rauha Euroopassa mikä on nyt vaakalaudalla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Iikka Kantola:

Rahoitusmarkkinavero on otettava käyttöön "finanssikeinottelun ehkäisemiseksi". Yksitoista EU-maata on sitoutunut edistämään veron käyttöönottoa. Veron aikovat ottaa käyttöön esimerkiksi Saksa ja Ranska.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Iikka Kantola:

Suomen tulisi omalla toiminnallaan pyrkiä rauhoittamaan nyt käsillä olevaa tilannetta. Sekä kaikin keinoin edistämään rauhaa ja vakautta Euroopassa. Natoon liittyminen tai sen valmisteleminen eivät tue rauhaa ja vakautta lähialueillamme. Suomella tulee nykyiseen malliin säilyttää Nato-optio ja keskittyä hoitamaan oma puolustus kuntoon, tämä voidaan aloittaa maamiinojen palauttamisella mikä on kuulemma edullinen tapa puolustaa pitkää rajavyöhykettä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Iikka Kantola:

Suomen puolustusvoimien puolustuskykyä ja valmiutta tulee parantaa. Reservin toimintakyvyn ylläpitoon ja toimintakykyyn pitää satsata lisää resursseja. Uskottava oma puolustus edistää tässä tilanteessa parhaalla ja mahdollisella tavalla vakautta lähialueillamme.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Iikka Kantola:

Suomessa on yli 400 000 työtöntä joten meidän ei tule vaikeuttaa nykyistä tilannettamme ainakaan lisäämällä tätä. Nykyisten työttömien joukossa on yhtälailla suomalaisia ja muualta tulleita. Kaikki mahdollinen energia tulisi käyttää nyt nykyisten työttömien työllistämiseksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Iikka Kantola:

Lapsella tulee olla lähtökohtaisesti isä ja äiti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Iikka Kantola:

Kouluissa tulee taata työ-ja opiskelurauha kaikille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Iikka Kantola:

Suomi on rakennettu näiden arvojen pohjalta nykyiselle tasolle. Yhteiskuntamme arvoperustaa ei pidä murentaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Iikka Kantola:

Heikkoina taloudellisina aikoina meidän on pidettävä huolta erityisesti heikomassa asemassa olevista. Mielummin veronkorotus hyvin toimeentulevien verotukseen jos vaihtoehtona leivän loppuminen köyhän lapsiperheen pöydästä. Suomessa pitää tehdä riittävä määrä toimenpiteitä jolla saadaan julkiset palvelut tuotettua nykyistä fiksummin ja sen jälkeen voidaan keventää kokonaisveroastetta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Iikka Kantola:

"Suuret tuloerot" on suhteellinen käsite. Tuloerot yleensä tulee hyväksyä koska jos toinen tekee 4h työpäivää ja toinen 12h työpäivää niin on selvää että bruttopalkka kolme kertaa suuremmasta työstä pitää olla isompi. Todella suuria tuloeroja kaventaa progressiivinen verotus mikä on yhteiskuntamme yksi perusperiaatteista josta on pidettävä kiinni. Ne kenellä on enemmän niin maksaa enemmän veroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Iikka Kantola:

Erityisesti palvelut nykyiseen tapaan tuotettuna ovat pitemmän päälle liian kalliit ja byrokraattiset.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Iikka Kantola:

Lähtökohtana on oltava luonnonvarojen kestävä käyttö niin että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia niistä. Talvivaara on yksi huono esimerkki siitä kun ympäristöasiat ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Jatkuvan talouskasvun tavoittelua en ole aina ymmärtänyt.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Iikka Kantola:

Luonnonvaroja tulee käyttää koska ne ovat Suomen rikkaus ja elinehto. Luonnonvarojen käyttö tulee tehdä kestävällä tavalla mutta pitää "käyttää maalaisjärkeä".
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset