KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Kaikkonen, Keskusta, 362

Oma esittely

Haluan olla rakentamassa turvallista Suomea, jossa hyvinvointia riittää lapsista ja nuorista ikäihmisiin saakka. Perusta on siinä, että työikäisille riittää töitä, yrityksemme pärjäävät ja voivat työllistää. Näin syntyvillä verovaroilla turvaamme hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, kuten laadukkaan päivähoidon ja koulutuksen, toimivan terveydenhoidon ja ikäihmisille vanhuuden turvan. Uudenmaan erityisongelmia pitää ratkoa myös eduskunnassa. Liikenne pahenevine ruuhkineen, asumisen kalleus, Itämeren ja vesistöjen tila ja jonoutuneet peruspalvelut ovat näistä muutamia esimerkkejä. En halua ratkaisuksi raskasta metropolihallintoa tai tietulleja, vaan paremman joukkoliikenteen, tiiviin kuntayhteistyön ja tasapainoisemman aluekehityksen. Ihmisarvoa ja luontoa unohtamatta. Näissä vaalissa korostuu myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuntemus. Kannattaa valita ehdokas, jolle nämä kysymykset eivät ole vieraita. Suomelle parasta turvallisuuspolitiikkaa on viisas ulkopolitiikka.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Kaikkonen:

Emme voi enää kauaa jatkaa velkaantumisen tiellä. Paras tapa taittaa velkaantuminen on eri tavoin vahvistaa yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Jos onnistumme tässä, isoja leikkauksia ei edes tarvita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Kaikkonen:

Palkkaverotus on Suomessa jo muutoinkin korkeaa, mutta velkaantumisen lopettamiseksi tätäkin vaihtoehtoa on tässä tilanteessa pohdittava. Pieni- ja keskituloisten verotusta ei voi nykyisestä enää kiristää, sillä käytettävissä olevat rahat ovat jo muutenkin monissa talouksissa hyvin tiukalla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Kaikkonen:

Meillä on jo rakenteilla Olkiluoto kolmonen ja nelosellekin on lupa. Samoin Fennovoiman hankkeelle on lupa. En myöntäisi enää uusille hankkeille lupia, vaan panostaisin mieluummin kotimaiseen uusiutuvaan energiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Kaikkonen:

Kivihiilestä on syytä luopua nopeamminkin, jos mahdollista, mutta realistina tiedän, että turvetta ja maakaasua saatamme hyvinkin tarvita pidempään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Kaikkonen:

Se on liian suuri siihen nähden, mitä meillä on tällä hetkellä varaa ylläpitää. Säästöjä pitää hakea ensisijaisesti tietotekniikan hyödyntämisestä ja hallinnon keventämisestä. Myös Sote-uudistuksen onnistuminen on tärkeää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Kaikkonen:

Suomi on kaksikielinen maa, ja ruotsin opiskelusta on monille hyötyä. Mutta on myös nuoria, joille ruotsin opiskelun sijasta jonkun muun kielen opiskelusta olisi hyötyä. Tämän asian eri puolia pitää huolellisesti punnita.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Kaikkonen:

Pidän kyllä hyvin tärkeänä sitä, että mahdollisimman moni työkykyinen pääsisi töihin. Pulaa meillä kyllä on enemmänkin työpaikoista kuin työntekijöistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Kaikkonen:

Kysymys ei ole aivan yksinkertainen, mutta kun ajat ovat kovat, niin oikeudenmukaista on, että maksukykyiset edes jonkun verran osallistuvat yhteisiin talkoisiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Kaikkonen:

Mielestäni aukioloaikojen suhteen nykyinen lainsäädäntö on jo varsin salliva.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Kaikkonen:

Yleensä ottaen kuntien määrä vähenee kyllä vapaaehtoisestikin siellä, missä kuntaliitoksia on järkevää tehdä. Asiaa pohditaan tälläkin hetkellä kaikkialla Suomessa. Pakolla harvoin syntyy hyvää jälkeä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Kaikkonen:

Työntekijöiden oikeuksia palkkaan ei voi yksipuolisesti polkea. Jos työntekijät ja yritykset pääsevät paikallisesti sopuun joustoista, niin ei minulla mitään sellaista vastaan ole.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Kaikkonen:

Pidän arvokkaana sitä, että koko Suomi elää. Uskon, että se on myös Uudenmaan etu. Liian raju muuttoliike tänne tulisi meille kalliiksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Kaikkonen:

Molempia tarvitaan, jotta hyvät terveyspalvelut voidaan turvata. Täysin identtinen asema voi olla kuitenkin vaikeaa käytännössä toteuttaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Kaikkonen:

Minusta olisi hyvä, jos tämäkin vaihtoehto voitaisiin säilyttää silloin, kun sille on vahvat perustelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Kaikkonen:

Mielestäni nykyinen taksijärjestelmä on perusteiltaan hyvä. En kauheasti lähtisi apinoimaan Ruotsia, jossa taksilasku voi aiheuttaa hyvinkin ikäviä yllätyksiä. Suomalainen taksi on luotettava.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Kaikkonen:

EU:sta on meille sekä hyötyä että haittaa, mutta en lähtisi ajamaan eroa EU:sta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Kaikkonen:

Mielestäni hallituksen päätös oli oikea, koska esim. Ruotsi jäi pois. Jos rahoitusmarkkinaverosta saadaan hyvin kattava, Suomikin voi mennä mukaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Kaikkonen:

En näe tarvetta hötkyilyyn tässä asiassa, mutta kannatan hyvää yhteistyötä ja mahdollisuuden auki pitämistä. Panostaisin myös omaan maanpuolustukseen, yhteistyöhön Ruotsin kanssa ja ennen muuta viisaaseen ulkopolitiikkaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Kaikkonen:

Valitettavasti ajat ovat sellaiset, että meidän on syytä vahvistaa puolustusvoimiemme toimintakykyä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Kaikkonen:

Nykyisessä massatyöttömyyden tilanteessa emme tarvitse massiivista maahanmuuttoa. Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Kaikkonen:

Kannatin eduskunnan äänestyksessä tasa-arvoista avioliittolakia. Mielestäni tämä on tasa-arvokysymys, eikä ole keltään pois.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Kaikkonen:

Jos kotikunnallani on osoittaa sille hyvä sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien luota, niin asiaa voi kyllä harkita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Kaikkonen:

Arvostan suomalaista koululaitosta ja hyviä opettajiamme. En näe, että tässä olisi tarvetta radikaaleihin muutoksiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Kaikkonen:

Ne ovat hyviä arvoja, mutta pitää myös elää ajassa ja ottaa muitakin arvoja huomioon.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Kaikkonen:

En suhtaudu tähän ideologisesti vaan käytännönläheisesti. Joitakin palveluita voi olla järkevää ulkoistaa, jotkut toiset kannattaa hoitaa julkisina jatkossakin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Kaikkonen:

Suomessa on korkea verotus, eikä ainakaan suurempiin veronkorotuksiin ole mahdollisuuksia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Kaikkonen:

Uskon, että yhteiskuntarauha on parempi, jos tuloerot eivät ole aivan mahdottomia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Kaikkonen:

Valitettavasti siltä tällä hetkellä näyttää. Oleellista olisi kuitenkin nostaa työllisyysastetta, jotta voisimme mahdollisimman hyvin turvata tarpeelliset palvelut ja sosiaalietuudet. Köyhistäkin tulee pitää huolta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Kaikkonen:

Jos tärvelemme luontomme, tärvelemme tulevaisuutemme. Mutta viisaalla politiikalla talouskasvu, työpaikat ja ympäristöarvot voidaan sovittaa yhteen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Kaikkonen:

Minusta tämän pitäisi olla yksi politiikan tärkeä lähtökohta. Viittaan myös ed. vastaukseeni.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset