KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tiina Tuomela, Kristillisdemokraatit, 54

Oma esittely

Olen toiminut lastenlääkärinä jo reilu 16 vuotta. Matkan varrella erityisesti lasten ja perheiden asema on alkanut huolettaa ja niinpä lähdinkin ehdokkaaksi kuntavaaleihin 2012. Tulin valituksi 1. varavaltuutetuksi ja lasten ja nuorten valtuutetuksi Vantaalla. Erityisenä painopisteenäni ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Toimin myös Vantaan Asunnottomien Hyvinvoinnin tuki ry:ssä (Vahti ry). Yhdistyksen toiminnassa ruoka-apu sekä asunnottomuus ja muukin vähäosaisuus korostuvat. Haluan olla arjen asiantuntija eduskunnassa. Haluan myös olla heidän äänenään, jotka itse eivät osaa, jaksa tai uskalla. Perheeseeni kuuluvat 2 jo täysi-ikäistä lastamme sekä kääpiösnautseri -koiramme Ria. Harrastuksiini kuuluvat mm. liikunta (vähintään lenkkeily Rian kanssa), salapoliisiromaanit ja tämä politiikka eli luottamustoimissa toimiminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tiina Tuomela:

Toki velkaantuminen on saatava laskuun ja leikkauksiakin tarvitaan. Mutta leikkaukset eivät saa kohdentua yhteiskunnan heikompiosaisiin. Rakenteita voi ja pitää korjata muullakin tavoin kuin aina vain leikkaamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tiina Tuomela:

Suomessakin on joukko todella hyvin ansaitsevia, heidän verotuksessaan on kiristämisen varaa. Jatkuvasti saadaan tietoja suurista osingoista, bonuksista ja yritysten hallituspalkkioiden noususta. Kaikki tämä herättää epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Olisi syytä kysyä suurituloisilta talkoohenkeä talouden elvyttämiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tiina Tuomela:

Mieluummin selvitetään mm. aurinko-, tuuli- ja erilaisten muiden uusiutuvien energiamuotojen hyötykäyttöä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tiina Tuomela:

Ainakin kivihiilen käyttöä pitäisi vähentää merkittävästi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tiina Tuomela:

Hallintohimmeleitä ja päällekkäistoimintoja on runsaasti. Eli sieltä voidaan toimintoja supistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tiina Tuomela:

Vapaaehtoisuutta kannatan

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tiina Tuomela:

Pitää olla perusteltu syy, jos jättää ottamatta vastaan koulutustaan vastaavan työpaikan, erityisesti jos työpaikka sijaitsee järkevän matkan päässä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tiina Tuomela:

Hyvälaatuiset ja inhimilliset perushoiva- ja hoitopalvelut on taattava kaikille riippumatta omaisuudesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tiina Tuomela:

Jonkinlainen perusohjeistus pitää olla, ei 24/7 auki olevia paikkoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tiina Tuomela:

Pakolla ei tule koskaan hyvää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tiina Tuomela:

Joissain tilanteissa paikallinen sopiminen toki voi olla hyödyllistä esim. tilapäisesti, jos sillä vaikka saadaan laajempi lomautusuhka väistymään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tiina Tuomela:

Koko Suomen asuttuna pitäminen on kaikkien etu, asuntoja löytyy ja työpaikkoja on kasvukeskuksien ulkopuolellekin saatava.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tiina Tuomela:

Terveydenhuollon pitää perustua julkisiin palveluihin, toki yksityispuolen näen toimintaa laajentavana ja täydentävänä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tiina Tuomela:

Kunta tuntee väestörakenteensa ja palvelutarpeensa parhaiten eli kuntia pitää kuunnella. Rahoitus on suurempi ongelma kuin vallankäyttö.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tiina Tuomela:

Taksien ammatinharjoittamista tulee valvoa mm. taksilupien avulla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tiina Tuomela:

Sisämarkkinoiden laajentuminen on ollut hyvä asia. Kreikan ym. tukipaketteihin osallistuminen taas huono asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tiina Tuomela:

Hallituksen päätös mielestäni oikeansuuntainen. On tärkeää, että maa saa itse säädellä omia rahoitusmarkkinoitaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tiina Tuomela:

Nato-keskustelua on hyvä käydä, mutta en kannata Natoon liittymistä. Uskon, että Venäjä kokee uhkana, jos Nato-raja tulee liian lähelle. Kannatan diplomaattisten suhteiden ylläpitoa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tiina Tuomela:

Kalustomme on vanhenemassa, ja nykyisten kriisien keskellä puolustusvalmius (myös kyber- ym. sodankäyntiin liittyen) on turvattava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tiina Tuomela:

Hyvä käytäntö toimia oman maan työllisyystilanteiden mukaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tiina Tuomela:

Laillistettu parisuhde ja perheen sisäinen adoptio-oikeus ovat riittäviä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tiina Tuomela:

Miksi ei hyväksyttäisi?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tiina Tuomela:

Tietynasteinen kuri ja opettajien kunnioitus pitää palauttaa. Rajat ja rakkaus luovat lapsille ja nuorille todellisuudessa turvallisuuden tunnetta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tiina Tuomela:

Ehdottomasti!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tiina Tuomela:

Yhteistyötä julkisen ja yksityissektorin välillä pitää olla, mutta peruspalvelujen on oltava julkisesti tuotettuja, laadukkaita ja niiden on oltava kaikkien saatavilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tiina Tuomela:

Leikkauksia ei pidä kohdentaa vähäosaisiin. Veronkorotusten painopiste suurituloisiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tiina Tuomela:

Yhteiskunta, jossa tuloerot ovat pienimmät, voi yleensä parhaiten. Toki tehdystä työstä on saatava korvaus eli työntekoa toki pitää palkita. Mutta kysyä voi, ovatko suuret osingot, lisäbonukset ja lisäeläkkeet tällä hetkellä oikeassa suhteessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tiina Tuomela:

Toki ovat, mutta niistä ei pidä supistaa, vaan pikemmin päällekkäistoiminnoista ja hallinnosta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tiina Tuomela:

Ympäristömme tuhoaminen tuhoaa koko viitekehyksen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tiina Tuomela:

Myös ihmisiin kohdistuvat ennakkoarvioinnit ovat tarpeen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset