KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markku Tenhunen, Kristillisdemokraatit, 53

Oma esittely

Työelämän kokemusta yli 40 vuodelta eri aloilta. Opiskellut, teollisuuden alaa, kauppaa, teologiaa ja viestintää ym

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markku Tenhunen:

Arvelen, että leikkauskohteita löytyy. Tosin on todettava, että kuntapuolella niitä on jo tehty.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markku Tenhunen:

Hyvin ansaitseva? Riippuu mihin raja vedetään. On selvää, että maassamme on henkilöitä joiden tuloilla eläisi useampi suurperhe. Jos vuositulota ovat satoja tuhansia euroja kallistun korkeamman palkkaverotuksen kannalle, koska tämän tason vaikuttajat voivat muutenkin suunnitella verotustaan ja järjestellä varallisuutensa kasvua.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markku Tenhunen:

Energian kulutus on kasvussa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ydinvoiman ja eneregiatarpeen suhteen on tehtävä työtä samanaikaisesti energian säästön ja vähemmän energiaa kuluttavien ratkaisujen kanssa. Lisäksi uusiutuvia energia muotoja on hyödynnettävä luonto huomoioiden.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markku Tenhunen:

Kivihiilen osalta olen samoilla linjoilla. Sitävastoin maakasu aj turve voi tulla kysymykseen. Turve talteen siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristöhaittaa. Maakaasu ei saa aiheuttaa liiallista riippuvuutta sen toimittajasta. Täydentävänä energiamuoton voin sen hyväksyä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markku Tenhunen:

Julkinen sektori vaatii jatkuvaa tarkastelua. Se kasvaa ellei sen toimintaa "valvota". Näihän on käynyt.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markku Tenhunen:

Mielestäni Ruotsin opiskelu on tärkeä. En pidä pakko sanasta tässä yhteydessä. Monikielisyys on hyväksi. Itselleni kielitaito on rikkaus. Myös Ruotsin kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markku Tenhunen:

Kyllä

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markku Tenhunen:

Tämän tulee olla vapaaehtoista omavalintaista. Vanhoja ei pidä nähdä yhteiskunnassa ongelmana.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markku Tenhunen:

Nykyiset aukioloajat ovat riittäviä. Perustelen tätä kaupunkimiljöössä humalaisten häiriökäyttäytymisellä. Ravintolatoimintaa ei kuitenkaan tule rokottaa lisäverotuksella. Nyt on raja saavutettu yrittäjän näkökulmasta arvelisin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markku Tenhunen:

Olen sitä mieltä, että palkat voitaisiin hetkeksi lukita nykytasolle niillä aloilla joilla ne jo ovat kyllin korkeat. Arvelen, että paperiteollisuuden ulosliputtamiseen olivat syynä osaltaan liian korkeat palkat ja toisaalta paperin kysyntä. Matalapalka-aloilla sallisin indexikorotuksen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markku Tenhunen:

Minkä alueen haluaisimme antaa pois?

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markku Tenhunen:

Kilpailu on tervettä. Sitä vastoin, jos sote-uudistus merkitsee kuntien palveluiden "halvaantumista" kilpailu ei ole mahdollista. Nythän ei tiedetä mitä Sote tulee kunnille maksamaan? Yksityinen palvelu saattaa alussa olla nopeampaa, mutta hetken kuluttua se onkin kallimpaa. Kilpailua tarvitaan. Kysmys tietenkin kuuluu: mikä on tulevaisuudessa kuntakentän rooli? Ja mitä palveluita se tuottaa, vai onko se vain maksaja?!

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markku Tenhunen:

Nyt pitäisi katsoa ensin mitä Sote käytännössä merkitsee kunnille laskuna. Valta ei mielestäni tässä ole avainkysymys, vaan yhteinen päämäärä ihmisten palveleminen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden takaaminen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markku Tenhunen:

Nyt on taksilla ajo tolkuttoman kallista. Taksiluvat pitää myöntää yrittäjälle joka osaa hommansa ja ajattelee asiakkaitaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markku Tenhunen:

Olemme nyt EU:ssa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markku Tenhunen:

En tunne asiaa riittävän hyvin. Varmaankin hallituksella oli tähän kyllin hyvät perusteet.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markku Tenhunen:

Kansalta on hyvä kysyä. Olen kriisitilanteessa kuitenkin valmis ajattelemaan, että maamme ulkopoliittisen johdon tulee voida ratkaista myös asia presidentin johdolla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markku Tenhunen:

Maassamme on jo työttömiä tarpeeksi. Arvelen, että huippuosaajille lupa kyllä voidaan järjestää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markku Tenhunen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen. Adoptioasiassa yllämainittujen elämäntapojen suhteen tulee kyllä ongelmia monien maiden suhteen. Kaikkialla ei olla yhtä liberaaleja näissä asioissa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markku Tenhunen:

Mikään asia ei ole automaatio missään kunnassa. Kunnalle saattaa koitua hankkeesta ongelmia taloudessa. Asiasta tulee voida tehdä päätös kunnassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markku Tenhunen:

Auktoriteetit tulee vastaan elämässä joka tapauksessa. Koulussa on hyvä oppia käytös ja kunnioitus. Opettajat ja viranhaltijat tekevät työtään luokissa, samoin oppilaat. Häiriökäyttäytyminen ei ole kenellekään hyväksi. Ei varsinkaan kurittomalle itselleen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markku Tenhunen:

Erityisesti näistä sanapareista olen samaa mieltä kodin ja isänmaan osalta. Jokainen tarvitsee kodin ja isänmaan. Ilman uskontoa voi elää. Tosin monissa muissa maailman kulttuureissa tällaista elämänkatsomusta saatettaisiin ihmetellä. Maailman kansat uskovat johonkin. Täällä Suomessa suurin osa lukeutuu kristittyihin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markku Tenhunen:

Kysymykseen olisi helpompi vastata kenties, jos olisi listattu jokin esimerkki jostakin palvelusta. Ulkoistaminen ei ole taikasana. Yksityinen ei niin ikään. Palvelu saattaa parantua tai huonontua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markku Tenhunen:

Verot alkaa olla kyllä tapissa palkansaajan osalta. Jos löytyy veronkantomahdollisuuksia muualta, kuin kuluttajan kukkarosta fine.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markku Tenhunen:

Tuloero ei ole todiste lahjakkuudesta. Vastavuosoisesti myöskään matala palkka ei kerro tyhmyydestä. Suuret tulot ovat voineet syntyä niin monella eri tavalla. Matalapalkkaan saattaa olla moniakin syitä. - ahkeruus tulee olla palkitsevaa, työn teolla täytyy tulla toimeen ja voida elättää perheensä ja taata myös tulevaisuuttaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markku Tenhunen:

Palvelut itsessään eivät muodosta ongelmaa käsittääkseni. Niiden tuottamisen hinta kenties. Onko tsekattu riittävän tarkasti tarvitaanko kaikki byrkraatit tuoleillaan? Jossakin elämänvaiheessa lapsiperhe tarvitsee apua ja tukea tämä on yhteiskunnan panostusta tulevaisuuteen ja kenties matalampiin sosiaalikuluihin tulevaisuudessa. Niin ikään arvelen, että työtön ja sairas tarvitsee tukea kuntoutuakseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markku Tenhunen:

Jos esimerkiksi päästökauppa tarkoittaa sitä, että Suomi noudattaa ja maksaa laskunsa. Muut maat eivvät noudata ja myy tuotteensa halvemmalla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markku Tenhunen:

Pidän tärkeänä ympäristövaikutusten arviointia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset