KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Reija Taupila, Kristillisdemokraatit, 52

Oma esittely

Olen Hyvinkääläinen kunnallispoliitikko ja vaikutan valtuustossa sekä opetuslautakunnassa. Tuotantopäällikkönä vastaan kokonaisuuksista, jotka koostuvat pienemmistä seikoista. Tästä osaamisesta on hyötyä myös politiikan teossa. Tulen erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja tarvittaessa olen tiukka neuvottelija. Iloisuus on olennainen osa luonnettani.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Reija Taupila:

Suomi on velkaantunut ennätystahtia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olisi täysin vastuutonta jatkaa samaa tahtia ja jättää ylisuuriksi paisuneet velat tulevien sukupolvien maksettavaksi. Vaikeat ajat vaativat sen mukaisia toimia ja silloin se saattaa tarkoittaa myös väitteessä esitettyjä leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Reija Taupila:

Nykyinen hallitus on jo toimeenpannut ns. solidaarisuusveron niin suurituloisille palkkatyöntekijöille kuin myös eläkeläisille. En välttämättä olisi kiristämässä verotusta enempää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Reija Taupila:

Suomi tarvitsee lisää omaa energiantuontatoa ja ydinvoima on tähän tarpeeseen yksi vaihtoehto uusiutuvien energiatuotantomuotojen rinnalla. En näe, että nämä vaihtoehdot sulkevat toisiaan pois vaan täydentävät toisiaan. Ydinlaitostoimittajan suhteen sen sijaan toivoisin syvempää harkintaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Reija Taupila:

Tämä on hyvä tavoite, jotta päästään EU-tasolla sovittuihin päästötavoitteisiin. Oletettavaa on, että Suomessa olisi saatavilla esim. puuhaketta riittävä määrä, jolla voisi korvata sekä turpeen, että kalliimman kivihiilen käyttöä. Pieneltä osaltaan turvetta voisi korvata myös jätteenpolttolaitosten antama energia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Reija Taupila:

Julkisen sektorin kulujen suhde bkt:hen on ollut yli 50% jo useamman vuoden ja sen osuus on kasvanut vuosi vuodelta. Osa syy tähän on se, että palvelumenojen lakisääteiset lisäykset ovat pysyviä ja näin kasvattavat säännöllisesti kustannuksia. Siksi tulisikin tarkastella kuinka paljon valtion ja kuntien toimissa olisi tiivistämisen varaa ja turhaa byrokratiaa mikä myös osaltaan lisää kuluja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Reija Taupila:

Kaksikielisyys on rikkaus josta tulee pitää kiinni, mutta alueelliset erot tässä tulisi ottaa huomioon. Esimerkiksi itäisessä Suomessa voisi olla hyödyllisempää voida valita toiseksi kieleksi ensisijaisesti venäjä ruotsin sijaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Reija Taupila:

Työn vastaanottamisen tulisi olla aina ensisijainen sekä houkuttelevampi vaihtoehto, kuin tukien varaan jääminen. Nykyisin kuulee liian usein sanottavan, että saman tulon saa jäämällä kotiin kuin menemällä töihin. Tähän meillä ei ole varaa. Tukia tarvitsevia henkilöitä on ja heitä tulee auttaa, mutta tukien väärinkäyttö pitää estää. Suomi tarvitsee kaikki työkykyiset töihin, ei elämään yhteiskunnan varoilla. Työhönottoalue tulee kuitenkin pitää kohtuullisena.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Reija Taupila:

Näinhän käytännössä tapahtuu jo nyt, mutta lähtökohtaisesti valtio on sitoutunut hoitamaan kaikki kansalaisensa vauvasta vaariin, varallisuudesta riippumatta. Tottakai varallisuus antaa enemmän valinnanvaraa myös hoivapalveluiden osalta, mutta perushoito tulee edelleen taata kaikille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Reija Taupila:

Arvioisin nykyisten aukioloaikojen olevan riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Reija Taupila:

Kuntaliitosten tulisi ensi sijaisesti perustua vapaaehtoisuuteen ja tässä valtion antamat tuet ja kannustimet sekä ohjaus auttavat. Valitettava tosiasia on kuitenkin se, että kaikki kunnat eivät enää ole yksin elinkelpoisia, siksi liitoksia tulee vielä tehdä lisää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Reija Taupila:

Ajattelen, että kautta koko palkansaajakentän tulisi ehdottomasti sitoutua palkkamalttiin tulevina vuosina. Tämä antaisi myös työnantajille rauhan suunnitella toimintaa pidemmälle aikavälille, kun palkkakehitys olisi tiedossa etukäteen. Palkkojen alentamista en kuitenkaan näe ratkaisuna työpaikkojen lisäämiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Reija Taupila:

Suomi on pinta-alaltaan suuri maa suhteessa väestömäärään ja sama kaupungistumisen ilmiö tapahtuu myös meillä niin kuin maailmalla. On kuitenkin etujemme mukaista pitää myös maaseutu elävänä. Tässä koulutus nousee avainasemaan niin, että kautta maakuntien on mahdollista saada ammatillista sekä ammattikorkeatasoista koulutusta. Tieverkoston ylläpito on myös erittäin tärkeää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Reija Taupila:

Perusterveydenhuollon osalta näin jo tapahtuukin, mutta en näe järkevänä että esimerkiksi vaativaa erikoissairaanhoitoa lähdettäisiin yksityistämään.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Reija Taupila:

Tämän hetkisissä suunnitelmissa palveluiden järjestämisvastuu tullee jäämään kunnille tai kuntayhtymille.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Reija Taupila:

Olisi jo aika purkaa sääntelyä ja antaa uusien liiketoimintamallien kehittyä myös tällä alalla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Reija Taupila:

Niin kauan kuin EU on itsenäisten valtioiden liitto eikä sitä ajeta liittovaltion suuntaan ja kansallinen päätösvalta säilyy mailla olennaisissa asioissa kuten verotuksessa ja EU:n sisämarkkinoita kehitetään entistä toimivammiksi, niin kauan EU:sta on meille hyötyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Reija Taupila:

Rahoitusmarkkinavero olisi käytännössä suoran verotusoikeuden antamista EU:lle ja samalla monissa maissa omista varainsiirto-, leima- ym. veroista luopumista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Reija Taupila:

Jos haluamme jatkaa puolueettomana maana, tulee puolustusmäärärahoja lisätä merkittävästi, jotta voimme säilyttää uskottavan puolustuksen. Liittyminen Natoon toisi kokonaan uuden sävyn suhteessamme Venäjään ja tästä näkökulmasta pitkä historiamme sotilaallisesti liittoutumattomana maana ei suinkaan ole merkityksetön. Kannatan NATO-jäsenyyteen liittyvien faktojen selvittämistä varsinaisen keskustelun pohjaksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Reija Taupila:

Vuonna 2014 toteutetun puolustusvoimien uudistuksen jälkeen tilanne puolustusvoimissa ajettiin minimiin. Jos nykytilasta vielä kiristetään, joudumme muuttamaan nykyisen puolustusstrategiamme perusteita olennaisesti eli tinkimään joko yleisestä asevelvollisuudesta, koko maan puolustamisesta tai puolueettomuudestamme. Jos haluamme pitää näistä periaatteista kiinni, silloin joudumme itse, yksin kustantamaan kalustoon kohdistuvat uudistamis- ja investointitarpeet ja tähän tarvitaan euroja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Reija Taupila:

Tarveharkintaa voisi päinvastoin hieman höllentää sillä nykyinen järjestelmä voi pahimmillaan olla jopa estämässä ulkomaisia investointeja Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Reija Taupila:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Meillä on jo olemassa samaa sukupuolta olevia koskeva parisuhdelaki, johon voidaan tehdä korjauksia. Adoptiossa lain tulee taata lapsen oikeus sekä isään että äitiin ei aikuisen oikeutta lapseen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Reija Taupila:

Mikäli perusteet vastaanottokeskuksen perustamiselle juuri k.o. paikkakunnalle ovat kohdallaan, miksei tarjousta voisi hyväksyä?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Reija Taupila:

Valitettavasti osalla vanhempia omien lasten kasvattaminen on täysin hukassa ja koulujen rooli myös kasvattajana on kasvanut merkittävästi. Vaikka opetusmetodit ja koulu ovat jatkuvan muutoksen keskellä on perinteinen rajojen asettaminen, niiden noudattaminen sekä toisten kunnioittaminen yhä asioita, jotka luovat ympäristön, jossa on hyvä olla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Reija Taupila:

Meillä jokaisella on koti minkä tulisi olla kaikille se paras paikka vauvasta vaariin - sitä tulee suojella ja tukea kaikin tavoin. Uskonto antaa ihmiselle henkistä pääomaa elämään - vapaus sen valinnassa tulee olla taattu jokaiselle. Isänmaa antaa ihmiselle juuret, oma kansa, oma maa, oma heimo - jokaiselle on tärkeää kuulua johonkin, olla osa jotain.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Reija Taupila:

On varmasti vielä aloja, joilla yksityistämistä voitaisiin lisätä, mutta esim. VR tulisi säilyttää täysin valtion omisteisena, kuten se tälläkin hetkellä on.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Reija Taupila:

Sekä ostovoiman että oikeudenmukaisuuden kannalta veronkorotusten tie on tällä hetkellä mielestäni käyty loppuun. Toki asiaa tulee katsoa tapauskohtaisesti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Reija Taupila:

Tuloerot ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi ja jo nyt on nähtävissä kansan jakautumista eri luokkiin. Jokaisesta työstä tulee tottakai saada siitä kuuluva korvaus, mutta joissain tapauksissa palkat ja palkkiot ovat paisuneet ylisuuriksi eivätkä ole enää mielestäni perusteltuja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Reija Taupila:

Me olemme omilla päätöksillämme ja vaurastumisellamme luoneet nykyisen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Jos siitä halutaan pitää kiinni, tulee maasta löytyä työtä ja sitä kautta verovaroja ylläpitää nykyisiä palveluja ja etuuksia. Jos emme kuitenkaan samalla pysty korjaamaan rakenteita, silloin olemme vaarassa paisuttaa koneistosta liian raskaan ja kalliin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Reija Taupila:

Kaivosteollisuus on tästä yksi esimerkki, jolloin taloudellisen hyödyn katsotaan menevän ympäristöasioiden edelle. Toki myös tällä teollisuuden alalla ympäristöhaitat tulee pitää hallinnassa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Reija Taupila:

Olen täysin samaa mieltä, että ympäristövaikutukset tulee aina arvioida, kun aletaan suunnitella jotain uutta. Ja kyllä, tarvittaessa myös luopua mikäli haittojen suuruus on merkittävä. Tämä tulee arvoida aina tapauskohtaisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset