KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Janne Suuronen, Kristillisdemokraatit, 51

Oma esittely

Espoolainen tietotekniikan insinööri, toimittajahallintapäällikkö. Perhekeskeinen. Huumorintajuinen. Kantaaottava. Sanavalmis. Autoileva. Maltillisesti arvokonservatiivi. Markkinatalouden vankkumaton kannattaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Janne Suuronen:

Suomen velkaantumistahti on pysäytettävä. Palveluista ja etuuksista tulisi käydä avoin arvokeskustelua. Suomen taloudellinen kantokyky riittää ydinpalveluiden ja etuuksien maksamiseen, muttei enää kaikkiin ydinpalveluiden reuna-alueella oleviin asioihin. Onko esimerkiksi kansallispukujen maksaminen vähemmistöille veroeuroista rahoitettava asia ? Tarvitseeko Suomen kokoinen valtio 4 veroeuroilla rahoitettua TV-kanavaa, 7 radiokanavaa ja lukuisan joukon internetkanavia sivupalveluineen ?

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Janne Suuronen:

Suomen valtion veroprogressio on jo nyt aika kova, samaten kuin kokonaisveroaste on Euroopan huippua. Pidemmän tähtäimen tavoitteena tulisi olla kaikkien palkansaajien verotuksen keventäminen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Janne Suuronen:

Energian tasainen hinta ja varma saatavuus olivat takavuosikymmeninä yksi Suomen talouden kulmakivistä. Ydinvoima sopii keskipitkän aikavälin perusenergiantuottomuodoksi parempien teknologioiden kehittymistä odotellessa. Toisaalta uusien teknologioiden hyödyntäminen on viime vuosina ottanut huimia harppauksia ja mikä saattaa muuttaa tilannetta tulevina vuosina.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Janne Suuronen:

Mitä tilalle ? Suhteellisen edullinen energian hinta on ollut yksi Suomen elinkeinoelämän tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Olisi melkeinpä tuhoisa virhe vaikkapa Tanskan mallin mukaisesti tuplata sähkön hinta tuulimyllyhypessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Janne Suuronen:

Valikoiden ja harkiten. Liian suuri julkinen sektori syö yksityisen sektorin kilpailukykyä ja toisaalta useimmiten ihmiset itse ymmärtävät palveluiden käyttämiseen liittyvät yksilölliset tarpeensa viranomaisten suunnittelua paremmin. Sekä kansantaloudelliset, että laadulliset syyt siis puoltavat julkisen sektorin kaventamista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Janne Suuronen:

Ruotsi kuuluu olennaisena osana Suomen kulttuuriin ja historiaan. Tämä ei kuitenkaan riitä perusteluksi kuten ruotsinkielisten palveluiden turvaaminenkaan Ruotsista kaikille pakollisena kouluaineena. Osa nuorista voisi opiskella Ruotsin sijasta laajemmin puhuttuja kansainvälisiä kieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Janne Suuronen:

Tarvitaan ensin satoja tuhansia uusia työpaikkoja, joita työttömät voidaan velvoittaa vastaanottamaan. Työttömien työhaluttomuus ei tällä hetkellä ole Suomen suurin ongelma.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Janne Suuronen:

Yhteiskunnan tulee taata kaikille samat peruspalvelut varallisuuteen katsomatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Janne Suuronen:

Vastaus pätee liikepaikoissa, joissa ravintoloista ei aiheudu häiriöitä lähialueella asuville. Erityisesti lapsiperhevaltaisilla asuinalueilla ravintoloiden ympäristölleen aiheuttamien häiriöiden kanssa tulee olla tarkkana.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Janne Suuronen:

Suomen kuntamäärä on suuri verrattuna moniin verrokkimaihin. Toisaalta kuntien määrän vähentäminen ei voi olla mikään itseisarvo, vaan jokaisen liitoksen kohdalla on kyettävä näyttämään kustannussäästölaskelmat. Tutkimusten mukaan tehokkain kuntakoko on 50 000 - 100 00 asukasta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Janne Suuronen:

Jo nyt työehtosopimusten yleissitovuuden joustavuutta on lisätty. On aloja, joilla työn kokonaiskustannusten lasku vaikuttaisi työttömyyteen ja aloja, joilla suomalaisen työn kustannusten maltillisella muuttamisella ei olisi suurtakaan vaikutusta työpaikkojen määrään. Palkkoja mieluummin tulisi madaltaa työn sivukustannuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Janne Suuronen:

Kysymyksen taustalla oleva ideologia on kallista ja aiheuttaa yhteiskunnan rakenteisiin jäykkyyttä. Oikeudenmukaisuuden kannalta, pitäisikö haja-asutusalueiden palveluiden lisäksi tukea kaupunkien kallista asumista ? Nykyisen haja-asutuspolitiikkan suorien kustannusten valtiolle on arvioitu olevan jopa 10mrd€/vuosi. Talouden tehottomamman toiminnan kustannukset päälle. Haja-asutusalueilla asuvien vanhusten peruspalvelut tulee taata.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Janne Suuronen:

Perusterveydenhoidon tuottamisen yksityistäminen voi toimia alueilla, joissa yksityisten terveyspalveluiden tuottajat kilpailevat keskenään ja kenelläkään ei ole monopoliasemaa. Ostopalvelusopimukset monen toimijan kanssa, valinnanvapaus palveluiden tarvitsijoille. Muualla mieluummin julkisesti tuotetut terveyspalvelut, kuin yksi palveluntarjoaja ilman kilpailua (vaihtoehtoja käyttäjille). Jälkimmäisessäkin tapauksessa yksityisten palveluiden käyttämisen korvattavuustasoa tulee nostaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Janne Suuronen:

Valtiovalta maksaa osan kuntien palveluiden tuottamisesta. Eri kunnille erilaisin määrin, joten mikään sektori ei ole täysin kunnan sisäinen asia. Uudenmaan miltei kaikki kunnat ovat muun Suomen palveluiden maksajia verrattuna tilanteeseen, jossa valtio tukisi kaikkia kuntia samansuuruisin asukaskohtaisin summin. Valtiovalta lakien ja säännösten muodossa säätelee palveluiden tasoa ja laatua. Sote-palveluiden tuottaminen ja siihen liittyvät kustannukset eivät ole täysin kuntien sisäinen asia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Janne Suuronen:

Suomessa taksipalvelut ovat moneen muuhun valtioon verrattuna luotettavia ja jo nykyisin taksit saavat tarjota kuljetuksia virallista mittaritaksaa halvemmalla. Vain kattohinta on säädelty. Ehkä lupien määrää voisi kasvattaa ja ajoaikoja vapauttaa, jos kilpailu ei toimi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Janne Suuronen:

Kategorisesti veron ajatus voisi olla hyvä. Mutta veron kunnollinen ja oikeudenmukainen toimiminen vaatisi vähintään koko Euroopan Unionin laajuisen, mieluummin maailmanlaajuisen kattavuuden ja mitä näillä näkyminen ei saavuteta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Janne Suuronen:

Turvatakuiden lisäksi jäsenyys lisää Suomen huoltovarmuutta, varmistaa kaluston saamista kriisitilanteissa ja Natolta saa tiedustelutietoa. NATO-jäsenyyden vuosikustannukset suomalaista kohden ovat 10euroa. Suomen tulee joka tapauksessa itse huolehtia omasta turvallisuudestaan. Historia on opettanut, että suurvaltojen välisissä konflikteissa Suomi pakotetaan valitsemaan puolensa ja minkä oikeastaa jo olemme tehneetkin. Miksi viivytellä hakuprosessin aloittamista ?

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Janne Suuronen:

Liiton ulkopuolinen adoptio-oikeus tulisi olla vain yhdessä asuvilla heteropariskunnilla. Jo nyt adoptiolasta haluavia heteropariskuntia on moninkertainen määrä, kuin adoptioon annettavia lapsia on tarjolla. Perintöön ja sukunimen automaattiseen vaihtamiseen liittyvät epätasa-arvoiset eroavaisuudet voidaan korjata tavannomaisella lainsäädännöllä. Avioliittokäsite tulee säilyttää vain heteropariskunnilla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Janne Suuronen:

Turvapaikkapolitiikan tulee olla valtakunnallinen eikä aluepoliittinen asia. Tähän liittyy myös vastaanottokeskusten rahoitus ja sijoituskohteet.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Janne Suuronen:

Lasten ensisijainen kasvatusvastuu on perheillä. Kouluille tulee kuitenkin antaa nykyistä tehokkaammat mahdollisuudet työrauhan turvaamiseen. Opetuksen tehokkuus luokissa ei saa kärsiä häiriköinnin vuoksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Janne Suuronen:

Suomi pohjautuu näille arvoille. Emme saa unohtaa historiaamme.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Janne Suuronen:

Lähtökohtaisesti markkinatalouden ehdoin toimittaessa yksityisen sektori toimii tehokkaammin. Yksityistämisestä ilman aitoa kilpailua ei kuitenkaan ole hyötyä, vaan voi olla jopa haittaa. Yksityistämisen kategoriaa pohtiessa tulee erotella palvelun tuottajat ja maksajat. Palvelut voivat olla joko julkisesti tai palveluiden saajien itsensä maksamia. Palveluiden tuottajat voivat olla edellisestä riippumatta joko julkisesti tai yksityisesti tuotettuja. Kaikkia kombinaatioita voidaan käyttää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Janne Suuronen:

Yhteiskunnan kustantamat palvelut tulee perata perusteellisesti. Kuuluuko esim. yhteiskunnan ydintehtäviin kansallispukujen maksaminen vähemmistöille ? Toisaalta, esimerkiksi perusopetuksen maksuttomuudesta ei tule tinkiä. Laajan julkisten palveluiden kirjon vastapuolena Suomen kokonaisveroaste on jo nyt Euroopan lisäksi maailman kärkikastissa. Yksityistä vastuunottoa toisista ihmisistä ja vapaaehtoistyötä ei saa väheksyä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Janne Suuronen:

Tuloerot lasketaan suhteellisella mallilla ja miksi ne voivat hyvinä aikoina itsekseen kasvaa (köyhänkin saadessa lisää tuloja) sekä vastaavasti huonoina aikoina itsekseen madaltua (pääomatulojen madaltuessa). Suomessa suhteelliset tuloerot ovat jo nyt yksi maailman matalammista. Kateudesta poikivan tuloerokäsitteen sijaan tulisi keskittyä parantamaan pienituloisten absoluuttista tulotasoa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Janne Suuronen:

Vastaus riippuu siitä, saadaanko Suomen talouskasvu käyntiin samalla samalla, kun rajoitetaan julkisten menojen kasvua. Nollaa lähentelevällä talouskasvulla nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaaliedut eittämättä käyvät liian raskaiksi. Kahden neljän prosentin keskimääräisellä talouskasvulla ja julkisten menojen kasvun tiukalla seulonnalla voimme säilyttää ja jopa hieman parantaa nykyistä palvelutasoa. Byrokratian vähentäminen on tässäkin oleellinen tekijä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Janne Suuronen:

Ihmisen toimet ovat aina ristiriidassa verrattuna ihmisistä vapaaseen ympäristöön. Nykyiset ympäristölainsäädännöt ja -rajoitukset ovat yksi talouttamme pahiten jäykistävimmistä tekijöistä. Toisaalta, jälkipolville voidaan jättää perinnöksi vain yksi yhteinen luonto.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Janne Suuronen:

Nykyisin ympäristölainsäädännöt ja -rajoitukset ovat yksi talouttamme pahiten jäykistävimmistä tekijöistä
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset