KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Birgitta Silvennoinen, Kristillisdemokraatit, 50

Oma esittely

Olen lohjalainen kaupunginvaltuutettu, perusturvalautakunnan varajäsen ja kirkkovaltuutettu. Toimitan kahdeksatta vuotta Lähi-Idän politiikan uutisia. Työhistoriaani kuuluu kaikenlaista kartanpiirtämisestä vapaaehtoistyön koordinointiin, jota tein kuusi vuotta Israelin työ- ja sosiaaliministeriön yhteydessä. Olen yrittäjän puoliso, meillä on 38- vuotisesta avioliitostamme 5 lasta ja 8 lastenlasta. Olen perehdyttänyt itseäni nykyisen koululaitoksemme toimintaan suorittamalla koulunkäynnin ohjaajan tutkinnon äskettäin, joten tunnen koulumaailmaa. Myös varhaiskasvatukseen tutustuin sisältäpäin työskentelemällä joitakin määräaikais-jaksoja päiväkodeissa pari vuotta sitten. Vanhustenhoidon tilaan olen päässyt perehtymään 97- vuotiaan anoppini hoitoa seuratessani ja vieraillessani hoitolaitoksissa. Yrittäjän puolisona ja yrittäjäpoikani äitinä tiedän mitä yrittäminen on. Olen vapaa työskentelemään Suomen ja suomalaisten parhaaksi kristilliseltä arvopohjalta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Birgitta Silvennoinen:

Leikkauksia tehtäisiin vain jos se olisi ainut vaihtoehto ja silloinkin tulisi leikata ainoastaan kansalaisia vähiten haavoittavista palveluista ja etuuksista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Birgitta Silvennoinen:

Jos taloutemme vajoaa sellaiseen tilaan ettei muuta vaihtoehtoa kuin palkkaveron korotus enää ole, voidaan harkita verotuksen kiristämistä erittäin korkeapalkkaisilta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Birgitta Silvennoinen:

Ydinvoiman lisääminen on energiantuotannossa äärikeino. Kannatan uusiutuvan energian osuuden kasvattamista energiantuotannossa ja yhdyskuntien tuottaman hukkaenergian hyötykäyttöä

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Birgitta Silvennoinen:

Suomen tulisi noudattaa muiden maiden hyvää esimerkkiä ja luopua vähitellen ainakin kivihiilen ja turpeen käytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Birgitta Silvennoinen:

Kaikilla suomalaisilla on oltava riittävät, laadukkaat ja edulliset peruspalvelut. Julkisen sektorin tehtäviä tulee karsia järkevästi, laadusta ja saatavuudesta tinkimättä. Tämä palvelurakenteiden kriittinen tarkastelu/karsiminen on jo aloitettu ainakin Lohjalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Birgitta Silvennoinen:

En kannata ruotsinkielen pakko-opiskelua, koska sen tilalla voitaisiin opettaa koululaisille esim. kansalaistaitoja ja/tai yhteiskuntatietoutta, ruotsinkielen voi opiskella vanhempanakin, tarpeen mukaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Birgitta Silvennoinen:

Jos työtön henkilö on kaikin puolin kykenevä ottamaan vastaan hänelle tarjotun työn vakkei sen laatu häntä kiinnostaisikaan, tulisi hänen ottaa vastaan tarjottu työ paremman puutteessa ja jäädä odottelemaan rauhassa parempaa/sopivampaa työpaikkaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Birgitta Silvennoinen:

Jos ihminen ei ole holhouksen alainen, hänellä täytyy olla vapaus käyttää omaisuutensa oman mielensä mukaisesti. Kenelläkään ei tule olla oikeutta koskea toisen omaisuuteen, eri asia on, jos vanhus itse/tai hänen luotettava edunvalvojansa ym. antaa käyttöön luvan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Birgitta Silvennoinen:

Minusta nykyinen vapaus on aivan riittävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Birgitta Silvennoinen:

Kuntauudistuksessa tulee edetä vapaaehtoisuuden pohjalta, kuntia/asukkaita kuunnellen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Birgitta Silvennoinen:

Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä tai suurempia palkkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Birgitta Silvennoinen:

Yksityisten ja julkisten terveyspalvelujen asema tulisi olla samanlainen, jotta yksityisten palvelujen toimintaa voitaisiin valvoa paremmin ja yksityistä, suomalaista yrittäjyyttä voitaisiin tukea. En kannata ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten samanarvoisuutta suomalaisten kanssa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Birgitta Silvennoinen:

SOTE- palvelut voidaan tuottaa aivan hyvin kunnissa, jos niissä on edellytykset palvelujen hoitamiseen. Valta paikallisten asioiden hoitamisessa pitää säilyä kunnilla riittävässä määrin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Birgitta Silvennoinen:

En kannata "villiä" taksijärjestelmää, joka helposti riistäytyy hallinnasta. Olen nähnyt tarpeeksi esimerkkejä moisesta toiminnasta ulkomailla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Birgitta Silvennoinen:

Nykyisinä levottomina ja arvaamattomina aikoina on hyvä olla osa suurempaa yhteisöä monestakin syystä. EU on meille yhteistyöfoorumi ja tärkein kansainvälinen viiteryhmä maailmanpolitiikassa. Uskon meidän hyötyvän myös EU:n sisämarkkinoista sekä vapaasta liikkumisesta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Birgitta Silvennoinen:

Hallituksella on ollut syynsä tähän päätökseen, mutta kyllä pääomapakoa ja siirtohinnoittelua voidaan ohjata oikeille urille myös muulla kansainvälisellä säätelyllä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Birgitta Silvennoinen:

Nykyinen Nato-rauhankumppanuutemme on hyvä asia, sitä tulee ylläpitää ja kehittää. Natoon liittymistä tulee harkita ja jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Birgitta Silvennoinen:

Suomen uskottava turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on riippuvainen puolustusvoimien ajanmukaisesta aseistuksesta ja iskukyvystä. Puolustusmäärärahoja on maltillisesti korotettava jotta puolustusvoimat pystyy uudistamaan kalustoaan ja ylläpitämääm toimintakykynsä, varsinkin näinä levottomina aikoina.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Birgitta Silvennoinen:

Nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa pitäisi helpottaa. Yleisesti maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua ja johdonmukaista. Kotoutumista on tehostettava ja muuttajille on annettava mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja osallistua näin yhteiskuntamme rakentamiseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Birgitta Silvennoinen:

Jos kyse on Interseksuaalisten ihmisten ryhmään kuuluvista henkilöistä, joita vuosittain syntyy 1% tuhannesta, eli ihmisistä, joilla on syntyessään tasavertaisena sekä naisen-, että miehen sukuelimet, voisivat he avioitua mies-nainen parina oman sukupuolinäkemyksensä mukaisesti. Adoptiokin voitaisiin hyväksyä heidän kohdallaan jos se olisi aivan välttämätöntä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Birgitta Silvennoinen:

Lähtökohtaisesti turvapaikanhakijoiden auttaminen turvaan on lähimmäisen velvollisuus, koskaan emme tiedä kuka meistä on seuraava......... Vastaanottokodin paikka on harkittava erikseen kuntakohtaisesti, ottaen huomioon kunnan mahdollisuudet hoitaa toimintaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Birgitta Silvennoinen:

Kurinpidolliset toimet ovat kouluissa mielestäni riittävät, mutta aina on kehittämisen varaa. Kouluja ei voi tasapäistää tässä suhteessa. Varmasti on kouluja joissa ei tarvitä mitään kummempia kurinpidollisia toimia useinkaan ja päinvastoin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Birgitta Silvennoinen:

Ulkoistamalla tuetaan yksityistä sektoria, luodaan uusia työpaikkoja, saadaan lisää työtä ja veronmaksajia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Birgitta Silvennoinen:

Pieni veronkorotus kirpaisee vähemmin kuin palvelujen leikkaaminen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Birgitta Silvennoinen:

Ahkeruus on aina palkinnon arvoista. Tuloerot muodostuvat monesta eri syystä. Ihmistä, joka omalla työllään on ansainnut varakkuutensa ei pidä pakottaa jakamaan omastaan. Vapaaehtoisuuteen voidaan vedota.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Birgitta Silvennoinen:

Ympäristöasioiden edelle ei saisi laittaa mitään sitä vahingoittavaa, vaan talouskasvu ja työpaikat on luotava ympäristöasioita kunnioittaen niin perusteellisesti kuin mahdollista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset