KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antero Laukkanen, Kristillisdemokraatit, 42

Oma esittely

Olen espoolainen kaupunginvaltuutettu ja sosiaalineuvos. Asun Espoon Soukassa vaimoni ja usean kissan kanssa. Olen ollut Espoon kaupunginvaltuustossa ja tarkastuslautakunnassa vuodesta 2001. Olen myös ollut eduskunnassa avustajana vuosina 1997 - 2003, ja Uudenmaan maakuntaliiton maakuntavaltuustossa 2005 - 2012. Uskon omaavani hyvät ammatilliset valmiudet kansanedustajan tehtävien hoitamiseen ja vaativista asioista päättämiseen. Olen ollut 10 vuotta yksityisyrittäjä, joten ymmärrän, ettei Suomi nouse taantumasta, ellei yrittämisen edellytyksi paranneta. Suomalainen toimintaympäristö on yksi maailman turvallisimmista toimintaympäristöistä kaikenlaiselle yrittämiselle, mutta byrokraattisin ja hankalin. Näitä esteitä haluan poistaa. Toimin kristillisen vakaumukseni mukaisesti myös kristillisen kasvatuksen turvaamiseksi kaikille lapsille ja nuorille. Tämä arvoperusta on koeteltu ja kestävä, kaikkina aikoina.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antero Laukkanen:

Velkaa on monenlaista. Velkaantuminen jota joudutaan ottamaan huonon talouden hoidon kuluihin, on pysäytettävä. Sen sijaan Suomi voi ottaa velkaa investointeihin, jotka saavat bruttokansantuotteen nousuun ja luovat työpaikkoja. Leikkaamalla ei Suomea saada nousuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antero Laukkanen:

Verotusta on uudistettava työn tekemistä kannustavaksi. Kenenkään ei tule joutua maksamaan veroa yli 50 %. Kokonaisveroaste on saatava laskuun ja ostovoima nousuun. Veroja kiristämällä tämä maa ei lähde nousuun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antero Laukkanen:

Ei lähivuosina tarvetta ydinvoiman lisäämiseen. Energian tarve ja tuottamistapa on arvioita uudestaan, kunhan nähdään, millaista teollisuutta Suomeen on jäämässä meneillään olevan työn ja tuotannon uudistuksessa. Myös uusiutuvien energimuotojen käyttö kehittyy.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antero Laukkanen:

Mitä tilalle?

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antero Laukkanen:

Julkisessa sektorissa on tehtostamisen tarvetta ja ehkä kaikkein suurin potentiaali säästöjen syntymiseen. Monet palvelut voidaan tuottaa tehokkaammin ja paremmin, pienemiillä kustannuksilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antero Laukkanen:

Niin kaun kuin ruotsin kieli on Suomen toinen virallinen kieli, on sitä opetettava kouluissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antero Laukkanen:

Kohtuuton vaatimus.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antero Laukkanen:

Jokainen suomalainen maksaa veroina ennakkoon oikeuden hyvään vahuuteen ja hoivaan. On pidettävä huolta siitä, että näin myös käy.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antero Laukkanen:

Asia ei ole yksiselitteinen, siinä on monia puolia. Suomi on sopimusyhteiskunta. Jos tästä luovutaan, moni muu asia muuttuu myös. Työntekijän ja työnantajan oikeuksia on kehitettävä samassa neuvottelupöydässä.Työntekijöiden oikeudet on oltava yhteneväiset, mutta niistä ei saa tulla työnantajalle työhönottamisloukku, joka nostaa kynnystä työntekijöiden palkkaamiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antero Laukkanen:

Huonosti hoidettu aluepolitiikka ei ole maaseudun syytä. Maaseutu voidaan pitää asuttuna ja elinkelpoisena hyvällä ja oikeudenmukaisella aluepolitiikalla. Ei kaikkien tarvitse asua kasvukeskuksissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antero Laukkanen:

Julkisella palvelun tuottajalla on paljon opittavaa yksityiseltä sektorilta. Monet palvelut tuotetaan paljon kustannustehokkaammin yksityisellä puolella. Suomi ikääntyy nopeasti. Palveluita tarvitaan enemmän, mutta rahaa on vähemmän. Tulevaisuudessa on järkevää etsiä parhaat tuottamistavat yhdessä yksityisen sektorin kanssa ja toetuttaa niitä yhdessä. Yhdessä opimme vielä kustannustehokkaammat palveluiden tuottamistavat.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antero Laukkanen:

Yleensä kunnissa on hyvä ymmärrys siitä, miten palveluita voidaan parhaiten tuottaa. Palvelut ovat asukkaiden kannalta parhaimmillaan lähipalveluina tuotettuna.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antero Laukkanen:

Terve kilpailu on tervettä. Suomessa on liian säännelty taksilupamenettely.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antero Laukkanen:

Euro-vaellus ei ole ollut Suomelle mikään sankaritarina. Nettomaksumme on n. miljardi euroa. Ainoa todistettu hyöty on ollut rahamarkkinoiden vakaus. Samaan aikaan olemme menettäneet kilpailukyvystämme, suhdanteita tasaavat parhaimmat instrumentit. Ruotsi ja Norja jäivät valuuttaunionin ulkopuolelle ja heidän vientiteollisuutensa on pärjänneet meitä paremmin, koska ovat voineet käyttää hallittua devalvaatiota hyödykseen. Suomen markka kiinnitettiin euroon noin 15-20 % liian korkealla arvolla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antero Laukkanen:

Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi. Tilanne on arvioitava uudestaan. Suomen suhteesta Natoon tulee käydä laaja ja perusteellinen keskustelu. Nato-jäsenyys ei automaattisesti lisää Suomen turvaa ulkoisia uhkia vastaan, se voi myös lisätä uhkia. Se voi vaarantaa Suomen riippumattomuuden ja vetää Suomen maailman tulehduspesäkkeisiin yhdeksi taistelevaksi osapuoleksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antero Laukkanen:

Nykyinen rahoitus on riittämätön. Uskottava puolustus vaatii jatkuvaa uudistumista, nykyisellä määrärahatasolla se ei ole mahdollista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antero Laukkanen:

Suomessa on laaja työttömyys. Työn vastaanottamisen ja työnantamisen esteitä tulee poistaa aktiivisesti.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antero Laukkanen:

Opettajien oikeuksia puuttua häiriökäyttätymisiin tulee selkeyttää. Selkeät rajat ja vastuut molemmin puolin pöytää sekä tietoisuus rikkomusten seurauksista, helpottavat kaikkien elämää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antero Laukkanen:

Julkisella palvelun tuottajalla on paljon opittavaa yksityiseltä sektorilta. Monet palvelut tuotetaan paljon kustannustehokkaammin yksityisellä puolella. Suomi ikääntyy nopeasti. Palveluita tarvitaan enemmän, mutta rahaa on vähemmän. Tulevaisuudessa on järkevää etsiä parhaat tuottamistavat yhdessä yksityisen sektorin kanssa ja toetuttaa niitä yhdessä. Yhdessä opimme vielä kustannustehokkaammat palveluiden tuottamistavat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antero Laukkanen:

Suomen verotus on jo tapissaan. On lisättävä kustannustietoisuutta ja etsittävä uusia tapoja tuottaa palveluita kustannustehokkaammin. Olen vakuuttunut, että pystymme tähän uutta teknologiaa ja parempia sähköisiä palveluita käyttäen. Yhteneväinen tietojärjestelmä yksistään toisi jo merkittäviä säästöjä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antero Laukkanen:

Tuloerot eivät määrittele ihmisten lahjakkuutta. Kaikkia ihmiset ovat palkitsemisen arvoisia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antero Laukkanen:

Eivät ole, mutta nykyiselleä tavalla tuotetut palvelut ovat liian raskaita. On aika keskustella peruspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden erosta: mitä ovat peruspalvelut ja mitä ovat hyvinvointipalvelut ja miten ne tuotetaan. On arvioitava, miten sekä julkisen- että yksityisen sektorin paras osaaminen yhdistyisi tuottamaan palveluita parhaalla tavalla ja oikea-aikaisesti. Tästä syntyy merkittäviä säästöjä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antero Laukkanen:

Luontoa on kunnioitettava, sen kanssa ei voi neuvotella. Luonto on voimavara, joka tuottaa oman uudistumisensa, silloin kun ihminen ymmärtää toimia sen ehdoilla. Kestävä kehitys on valinta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antero Laukkanen:

Tämä on aina paras tapa toimia, ei helpoin, mutta pitkäjänteisin ja kestävän kehityksen mukaista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset