KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ester Laato, Kristillisdemokraatit, 41

Oma esittely

Opiskelen Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Pääaineeni on puolan kieli ja kulttuuri, mutta olen opinnoissani enemmän yhteiskunnallisesti kuin kielitieteellisesti suuntautunut. Pyrin valmistumaan filosofian maisteriksi kesällä, mikä tarkoittaa vielä keskeneräisen gradun loppuun saattamista. Harrastan yleisurheilua, muuta liikuntaa sekä matkustelua, mikäli mahdollista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ester Laato:

Työnteon tulee aina olla kannattavaa, joten purkaisin ensimmäiseksi mahdollisimman paljon kannustinloukkoja, jolloin valtio säästäisi esimerkiksi työttömyyskorvausten maksamisessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ester Laato:

Riippuu, miten "hyvin ansaitseva" määritellään. Kaikkein eniten ansaitsevia lukuun ottamatta katson, että palkkaverotuksen kiristäminen vähentää ostovoimaa, mikä puolestaan aiheuttaa yrityksille ongelmia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ester Laato:

Mielestäni valtion tulee antaa energiayhtiöiden päättää, kuinka sähköä tuotetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Päästökauppaa EU:n tasolla kehittämällä voidaan saada haluttu ohjausvaikutus vähäpäästöisyyden suuntaan. Nähdäkseni kaikille STUK:in standardit täyttäville energiayhtiöille voidaan antaa myöntävä periaatepäätös. Yhtiöt voivat myöhemmin itse päättää, onko investointi kannattava vai onko ennemmin syytä panostaa muihin energianlähteisiin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ester Laato:

Katso edellinen vastaus ydinvoimasta. Suomen tulee luopua kivihiilen käytöstä mahdollisimman pian, koska sen poltto on ilmaston kannalta vahingollisin energianlähde. Turpeen osalta katson, että lisää soita ei tule enää kuivata turpeeksi, koska suot ovat oleellinen osa suomalaista kansallismaisemaa ja biodiversiteetiltään korvaamattomia. Maakaasun käyttö on kivihiiltä puhtaampaa, mutta toisaalta se lisää riippuvuutta Venäjästä. Metsien käyttöä biopolttoaineeksi tulee tehostaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ester Laato:

Suomen julkishallinnon velka suhteessa kansantuotteeseen on ylittämässä EU:ssa määritellyn ylivelkaantumisen rajan 60 %. Julkista taloutta tuleekin tasapainottaa tehostamalla toimintoja, muuttamalla verotuksen rakennetta ja antamalla kasvumahdollisuuksia yrityksille ja siten työllisyyden paranemiselle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ester Laato:

Suomen kaksikielisyys on rikkaus, joka tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Palvelut molemmilla kielillä on turvattava jatkossakin. Ruotsin osaaminen myös lähentää Suomea ja muita Pohjoismaita. Ymmärrän kuitenkin Suomen alueellisen moninaisuuden: Itä-Suomessa venäjän opiskelu voi olla ruotsin opiskelua motivoivampaa, koska käytännössä venäjää tarvitsee enemmän. Tällöin katson, että venäjän voisi valita ruotsin tilalle, ja opiskella ruotsia tarvittaessa myöhemmin esimerkiksi yliopistossa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ester Laato:

Työnteon tulee aina olla kannattavaa, ja kaikki työ on arvokasta. Katson, että työnteko on parasta sosiaaliturvaa, jolloin kannustinloukkoja tulee purkaa mahdollisimman paljon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ester Laato:

Varakkaat henkilöt ovat jo työssä ollessaan maksaneet valtavan määrän veroja valtiolle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ester Laato:

Kansantaloudellisesti alkoholin aiheuttamat terveyshaitat ovat merkittäviä, ja ongelmasta pitäisi pystyä keskustelemaan avoimesti. Toisaalta on parempi, että ihmiset tapaavat toisiaan sosiaalisissa merkeissä sen sijaan, että istuisivat ja joisivat yksin kotona.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ester Laato:

Pakkoliitokset eivät ole hyvä lähtökohta yhteistyölle. Kuntien tehokas hallinto ja palveluntarjonta edellyttävät yhteistyötä kuntien välillä, mutta se ei välttämättä vaadi liitosta. Herättäisin myös keskustelua siitä, mitkä tehtävät kuuluvat valtiolle ja mitkä kunnille.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ester Laato:

Pidän tärkeänä, että työsuhteessa olevalla henkilöllä on aina työsopimus, jossa määritellään hänen palkkansa. Palkka tulee olla suhteessa työn vaativuustasoon, eikä vahvojen ammattiliittojen sanelemiin ehtoihin. Pienten yritysten ollessa kyseessä työllistämiskynnystä tulee madaltaa ensisijaisesti palkan sivukulujen määräaikaisella pienennyksellä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ester Laato:

Jotta työvoimaa riittää myös muualle kuin Etelä-Suomeen, on erityisesti korkeakouluverkon oltava koko maan kattava. Luonnollista kaupungistumiskehitystä ei kuitenkaan tule estää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ester Laato:

Kannatan yksityisen sektorin palveluiden hyödyntämistä siellä, missä se on tehokkain ja toimivin ratkaisu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ester Laato:

Kuntien on tehtävä yhteistyötä, jotta sote-palvelut saadaan tehokkaasti hoidettua.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ester Laato:

Valtion tulee jatkossakin säätää maksimihinnat, jotta taksimatkojen hinnat eivät vaihtele hallitsemattomasti. Sen sijaan takislupien määrän rajoittamisen poistoa olen valmis harkitsemaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ester Laato:

EU:n perusajatuksena on ollut sen perustamisesta lähtien estää sota Euroopassa, missä se on onnistunut hyvin, vaikkakaan ei kokonaan. Tiivis yhteistyö on tuonut vakautta ja vaurautta koko Eurooppaan. Lisäksi ihmisten, palveluiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on helpottanut paljon suomalaisten elämää, tarjonnut opiskelu- ja työmahdollisuuksia sekä edesauttanut yritysten toimintaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ester Laato:

En kannata rahoitusmarkkinaveroon mukaan menemistä, koska veron nettotulot olisivat kotimaassa heikot tai jopa negatiiviset.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ester Laato:

Mielestäni Suomen tulee tällä vaalikaudella tehdä päätös Nato-jäsenyyden hakemisesta tai hakematta jättämisestä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ester Laato:

Kannatan parlamentaarisen työryhmän ehdotusta, jonka mukaan puolustusvoimat saisivat asteittain lisärahoitusta, jotta puolustuksen taso pystytään pitämään nykyisellään. Ehdotuksessa puolustusvoimat saisivat v. 2016 n. 50 miljoonaa euroa ja vuoteen 2020 mennessä 150 miljoonaa euroa indeksikorotuksen lisäksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ester Laato:

Liiallinen byrokratia työluvien saannissa haittaa yritysten toimintaa, jos nämä eivät voi joustavasti palkata työvoimaa myös EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ester Laato:

Kannatan avioliiton säilyttämistä miehen ja naisen välisenä, koska lapsella on oikeus sekä isään että äitiin. Lisäksi homo- ja lesbopareille mahdollisesti myönnettävä perheen ulkopuolinen adoptio-oikeus aiheuttaa kohtuutonta haittaa heteroaviopareille, kun monet maat eivät enää suostu antamaan lapsia adoptoitaviksi Suomeen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ester Laato:

Mielestäni tilanne pitää harkita tapauskohtaisesti. Omassa kotikunnassani Espoossa en näe vastaanottokeskuksen perustamiselle estettä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ester Laato:

Opettajilla pitää olla riittävät keinot käytössä, jotta työrauha kouluissa säilyy. Ensisijaisesti on kuitenkin kodin tehtävä kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ester Laato:

Kristillinen arvopohja on paras mahdollinen perusta yhteiskunnan rakentamiseen, koska sieltä kumpuaa sekä aito välittäminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevista että kannustaminen vastuun ottamiseen omasta elämästä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ester Laato:

Kannatan yksityisen sektorin palveluiden hyödyntämistä siellä, missä se on tehokkain ja toimivin ratkaisu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ester Laato:

Suomessa verotus on jo hyvin lähellä maksimia, joten veronkorotuksilla mahdollisesti saatavat hyödyt on pienempiä kuin haitat. Jotta hyvinvointivaltio voidaan säilyttää, on verotuksen rakennetta muutettava ja palveluiden tarjoamista tehostettava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ester Laato:

Yhteiskunnan jakautuminen rikkaisiin ja köyhiin ei ole tavoiteltava asia, ja tällä hetkellä jakautumista pyritään estämään verotuksella. Verotus tulee kuitenkin suunnata siten, että yritysten perustamisesta ei rangaista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ester Laato:

Jotta eläkkeitä voidaan maksaa myös tuleville sukupolville, on julkiselle sektorille tehtävä täysremontti. Sote-uudistuksessa on tärkeää, että palveluiden painopiste siirtyy kalliista erikoispalveluista ja laitoshoidosta ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ester Laato:

Jos tietystä hankkeesta tehty ympäristövaikutusten selvitys toteaa, että hankkeesta syntyy merkittävää haittaa ympäristölle, ei hanke voi pitkällä aikavälillä olla yhteiskunnallisesti järkevä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ester Laato:

Ympäristön suojelu on välttämätöntä tulevien sukupolvien kannalta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset