KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikko Kiuttu, Kristillisdemokraatit, 37

Oma esittely

Olen työskennellyt kansanedustajan avustajana kohta puolitoista vuotta. Viime vuonna sain kunnian toimia KD Nuorten puheenjohtajana luottamustehtävässä. Nykyistä kansanedustajan avustajan toimea edelsivät työt rahoitusasiantuntijana pankkisektorilla noin 3,5- vuoden ajan. Kaupallinen koulutustaustani on tradenomitutkinto, jossa erikoistuin esimiestyön ja johtamisen taitoihin sekä juridiikkaan. Yhteiskuntatieteiden perusteet ovat tulleet tutuiksi avoimessa yliopistossa. Aiemmalta koulutukseltani olen myös liikunta-alan osaaja liikunnanohjauksen perustutkinnolla. En ole paljon työskennellyt liikuntasektorilla, mutta erityisesti harrastan liikuntaa, kuten palloilulajeja. Rakkaisiin harrastuksiin kuuluu myös maailmanmatkailu yhdessä aviovaimoni kanssa. Mottoni: Positiivinen asenne rakentaa siltoja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikko Kiuttu:

Suomen lisävelkaantuminen on saatava taitettua lähivuosina, tilanne on kestämätön ja muutos on saatava aikaan. Valtion velka on lyhyessä ajassa, eli vain muutamassa vuodessa tuplaantunut, nyt lähes 96 miljardia euroa. Velan osuus suhteessa koko kansantaloutemme bruttokansantuotteeseen on noin 60 %, joka on kriittiseksi rajaksi määritelty myös Euroopan unionissa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikko Kiuttu:

Palkkaverotusta ei tule enää kiristää nykyisestä missään tuloluokissa. Kuluneella hallituskaudella on jo kiristetty palkkaverotusta 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien kohdalla ns. solidaarisuusverolla. Tässä taloustilanteessa, lisäkorotus on ollut perusteltua. Yleisesti ottaen erityisesti pieni- ja keskituloisten palkkaverotusta tulee keventää tulevalla eduskuntakaudella, koska työnteon tulee aina kannattaa. Työtä tekemällä yhteiskuntamme voi hyvin tulevaisuudessa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikko Kiuttu:

Suomen koko energiapolitiikan keskiössä tulee olla energiaomavaraisuuden huomattava kasvattaminen nykyisestä, johon tarvitaan runsaasti uusiutuvia energianmuotoja. Tällä hetkellä olemme aivan liian haavoittuvaisia, mikäli tuontienergiaan tulisi katkoksia, erityisesti Venäjän kohdalla. Suomessa on arviolta jopa 8,5 miljardin euron vuosittainen kysyntä, joka kuluu energiantuontiin. Summa on yli neljä prosenttia bkt:stamme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikko Kiuttu:

Energiaomavaraisuuttamme on lisättävä roimasti. Suomen tulee systemaattisesti vähentää erityisesti kivihiilen, mutta myös maakaasun tuontia. Biokaasu on kotimainen, järkevä polttoaine. Turpeen kohdalla kannatan kestävää tuotantoa niin, ettei se vaaranna luonnon ekosysteemiä. Energiapolitiikkamme tulee koostua laaja-alaisista, erilaisista vaihtoehdoista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikko Kiuttu:

Suomen julkisessa sektorissa on paljon hyvää, josta on pidettävä kiinni ja siitä voimme olla ylpeitä. Rehellistä on kuitenkin todeta, että julkinen sektori on paisunut liian suureksi ja sen kestävä rahoittaminen on kiinni vuodesta toiseen jatkuvasta talouskasvusta. Vuosia jatkunut talouden taantuma ja finanssikriisi on ajanut Suomen tilanteeseen, jossa julkista sektoria on tehostettava erityisesti hallinnon, paremman johtamiskulttuurin ja yhtenäisten tietojärjestelmien harmonisointien avulla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikko Kiuttu:

Ruotsin kielen opiskelu tulee säilyttää kouluissa. Peruskoulu tarjoaa perustason, jonka jälkeen valinnaisuuden osuus kasvaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikko Kiuttu:

Lähtökohtana on se, että työn vastaanottamisen tulisi tekijälleen olla aina kannattavaa. Minkälaisen tahansa työn tekeminen on arvostettavaa, myös ei omaa alaa vastaava. Kuluneella hallituskaudella kannustinloukkujen purkamiseksi päätettiin ottaa käyttöön työttömyysturvan 300 euron suojaosuus vuoden 2014 alusta sekä asumistuen 400 euron suojaosuus. Kannustinloukut ovat kuitenkin yhä ongelma esimerkiksi yksinhuoltajille ja pienituloisille, joita tuetaan erilaisilla päällekkäisillä tukimuodoilla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mikko Kiuttu:

Perushoivapalvelut ja inhimillinen vanhuus tulee taata kaikille yhdenvertaisesti tulotasosta ja omaisuudesta riippumatta. Varallisuus voi toimia lisähoivapalveluiden mahdollistajana jne.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikko Kiuttu:

Nykykäytäntö on toimiva ja mahdollistaa jo nyt mielestäni melko laajat vapaudet.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikko Kiuttu:

Kuntien itsemääräämisoikeus on lähidemokratian toteutumisen lähtökohta ja perusedellytys. Kaikki kunnat eivät suoriudu kaikista velvoitteistaan, koska osassa kunnista talous on heikoissa kantimissa. Tarvitaan kuntaliitoksia, valtion ohjauskeinoja, syvenevää yhteistyötä ja pitkäjänteisempää taloudenhoitoa. Vähemmän kunnantaloja ja korkeita virkamiehiä, resurssit palveluiden tuottamiseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikko Kiuttu:

Työehtospimus on palkansaajan minimiturva. Paikallista sopimista voidaan lisätä, mutta vain yhteisymmärryksessä työnantajan ja työntekijän välillä. Työehtosopimuksista poikkeavaa palkkausjärjestelmää voidaan tarvittaessa käyttää kuitenkin oppisopimuskoulutuksen piirissä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikko Kiuttu:

Jokaisella on oikeus omaan asuinpaikkaansa ja tietyt perus- ja lähipalvelut, kuten koulu, perheneuvola tai päivähoito on taattava kaikille kansalaisille kohtuuetäisyyden päästä kotoa. Verovaroin voidaan tukea ns. aluepolitiikan kautta, jossa joitain työpaikkoja ja tehtäviä hajautetaan eri puolille maakuntia, eteläisen ruuhka-Suomen sijaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikko Kiuttu:

Julkiset palvelut on säilytettävä sote-uudistuksen yhteydessäkin perustana terveydenhuollossa, kuten erikoissairaanhoidon järjestämisessä. Yksityiset terveyspalvelut pystyvät täydentämään kokonaisuutta, eikä julkista ja yksityistä sektoria tule asettaa vastakkain. Terveyspalveluiden tuottajina on pyrittävä luomaan kannusteita erityisesti pienille toimijoille ja pk-yrityksille. Monikansallisilta terveyspalveluiden yrityksiltä edellytetään erityisen vastuullista liiketoimintaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikko Kiuttu:

Lähipalvelut kuuluvat kuntien vastuulle, mutta vaativammat palvelut kuten erikoissairaanhoito vaativat laajempia hartijoita, sote-alueita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikko Kiuttu:

EU on Suomelle paitsi taloudellinen, mutta myös poliittinen turvallisuusyhteisö, jonka merkitys korostuu lännen ja Venäjän välien kiristyttyä. EU tarjoaa Suomelle laajat sisämarkkinat ja auttaa ja on auttanut yritysten kaupankäyntiä, erityisesti vientiteollisuuttamme. EU on tehnyt Suomesta myös kansainvälisemman, joka näkyy esimerkiksi opiskelijavaihtoina jne. EU-maiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä on suuri merkitys esimerkiksi islamistisen terrorismin torjumisessa ja ympäristönsuojelussa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikko Kiuttu:

Mikäli koskee vain euromaita, rahoitusmarkkinavero ohjaisi entisestään pääomien kierrättämistä esimerkiksi ei-euromaan Ruotsin kautta. Suomi menettäisi verotuloja kirjanpitosuunnittelun vuoksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikko Kiuttu:

Suomi on asemoinut viimeistään EU:hun liittymisen myötä itsensä länteen. EU:n 28 jäsenmaasta suurin osa (22) kuuluu jo Natoon. Suomen ja Ruotsin kannattaisi yhdessä hakea Nato-jäsenyyttä, kunnes lännen ja Venäjän kiristyneet suhteet toivottavasti lientyvät nykyisestä. Nato-jäsenyys lisäisi turvallisuuttamme, jolloin vielä erikseen Naton sisällä, on tiivistettävä Pohjoismaista, yhtenäistä rintamaa. Jäsenyys toimisi ennaltaehkäisevänä pelotevaikutuksena kaikkia maita, kuten Venäjää kohtaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikko Kiuttu:

Määrärahoja on lisättävä tuntuvasti tulevalla vaalikaudella uskottavan puolustuksen turvaamiseksi. Parlamentaarisen puolustustyöryhmän yhdessä esittämä 150 miljoonan euron asteittainen nosto ylläpitää ja paikkaa kuluneen vaalikauden säästöjä. Puolustuskyvyn kehittäminen vaatii lisäresursseja, koska tarvitsemme mm. nopean toiminnan joukkoja, kyberpuolustuksen kehittämistä ja kalustehankintoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikko Kiuttu:

Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikko Kiuttu:

Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikko Kiuttu:

Periaatteellisella tasolla ei saisi olla estettä. Tietysti tilanteet on aina mietittävä kuntakohtaisesti, ei pakolla.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikko Kiuttu:

Kouluissa tarvitaan huomattavasti nykyistä parempaa työrauhaa ja kiusaamisen suhteen nollatoleranssia. Opettajat kohtaavat usein työrauhan suhteen isoja haasteita erityisesti yläkoulussa. Opettajien tietynlainen ammatillinen kunnioitus tulisi vahvemmin näkyä nuorten asenteissa heitä kohtaan. Tutkimusten mukaan, opettajat kohtaavat paljon fyysistä ja erityisesti henkistä väkivaltaa. Koululaisille ja heidän perheilleen tarvitaan lisää tukea ja vanhempien yhteistyön tiivistämistä koulujen kanssa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mikko Kiuttu:

Näiden arvojen pohjalle on perustunut suomalainen pieni, mutta menestynyt kansakunta ja sen yhtenäisyys.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikko Kiuttu:

Yksityisiä yrityksiä voidaan käyttää palveluntuottajina esimerkiksi silloin jos ne tarjoavat hinta-laatu suhteeltaan parempia palveluita kuin julkinen sektori. Kolmatta sektoria ja sen erityisosaajia tulisi käyttää nykyistä enemmän esimerkiksi liikuntapalveluiden ja lasten iltapäiväkerhojen järjestämisessä. Seurakuntien järjestämistä laadukkaista iltapäiväkerhoista tai lasten päivähoidosta on Suomessa paljon hyviä esimerkkejä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikko Kiuttu:

Suomi ja suomen talous eivät nouse veroja korottamalla. Verotuksen taso Suomessa on Euroopan korkeimpia. Erityisesti palkkaverotuksen osalta ei kiristyksen varaa ole yhtään, ainakaan pieni- ja keskituloisten osalta, päinvastoin. Tarvitsemme isoja rakenteellisia uudistuksia, vähemmän hallintoa, uutta johtamisen kulttuuria ja toimintatapoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikko Kiuttu:

Ahkeruuden ja työntekemisen tulee aina olla kannustavaa, mutta myös menestyneimmillä on vastuu heikoimmista ja pienituloisemmista. Tulonsiirtoja siis tarvitaan ja koko yhteiskunta voi paremmin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikko Kiuttu:

Valitettavasti tämä on realiteetti. Julkisen sektorin velkaantuminen ja kestävyysvaje lisättynä epäedullisella väestörakenteella tarkoittavat väistämättä uudistuksia. Tarvitsemme myös asennemuutosta siinä, että kannamme suurempaa vastuuta toinen toistemme hyvinvoinnista. Terveillä ja tiiviillä lähiyhteisöillä on mahdollisuus ennaltaehkäistä yksinäisyyttä, masennusta ja lopulta syrjäytymistä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikko Kiuttu:

Ympäristön suojelu järkevällä tavalla ensin, mutta mielestäni nämä asiat eivät tarvitse olla ristiriidassa keskenään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mikko Kiuttu:

Hallitusohjelmassa on kirjaus, että kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutuksen lapsiin, mutta tähänkin tavoitteeseen on päästy hyvin laihoin tuloksin. Ympäristövaikutusten ehdottomuus toisi mukanaan myös turhaa byrokratiaa lisää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset