KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha Kaunismaa, Kristillisdemokraatit, 35

Oma esittely

Olen tehnyt pitkän päivätyön tietoliikennetekniikan parissa. Oltuani vuodet 1959-1970 Posti-ja lennätinhallituksen verkkosuunnittelutoimiston palveluksessa kaukopuhelinverkon vastaavana suunnittelijana, olin vuodet 1970-1990 Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen yliopettajana ja vuodet 1990-2000 saman laitoksen rehtorina. Vuonna 200 jäin täysin palvelleena eläkkeelle. Olen täysin terve, kun kaksi viikkoa sitten kävin laajat testit läpi. Vaikka olen ikäihminen, virtaa on muillekin jakaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha Kaunismaa:

Velkaantuminen pon noussut hälyyttävästi. Velkaantumisen haittavaikutukset näkyvät jo. Kävin eilen Myyrmäen ostoskeskuksessa Myyrmannissa ja kahdessa ylimmäisessä kerroksessa oli paljon tyhjiä myyntipaikkoja. Kun katselee silmillään ei voi uskoa virallisia tilastoja, joissa edelleen on jotain 0,1% talouskasvua. Velkaantuminen nousee 2015 edelleen ennen lisämenoarvioita 4,5 miljardia eli lähes 9%. Se on hirvittävää menoa. Etuuksiin tulee puuttua. Yksityiseen etuuteen pitää voida puuttua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha Kaunismaa:

Kyllä "hyvin" ansaitsevat maksavat jo riittävästi veroa. Kuinka voitte käydä niiden kimppuun, jotka vielä pitävät maata pystyssä. Kaikkien veroja tulee voida jollain aikavälillä vähentää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha Kaunismaa:

Ei voida sulkea yhtään energian tuottomuotoa pois. Tuulimyllyjä tuetaan jo yhteiskunnan varoin ja fossiilisista polttoaineista tulee pian rajoituksia. Suomi tarvitsee halöpaa energiaa, muuten ei talouselämä voi toimia kilpailukykyisesti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha Kaunismaa:

Jos täyskielto tulee kansainväliseksi normiksi Suomen on siihen liittyminen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha Kaunismaa:

Kyllä on. Sääntely vähemmäksi ja pidetään yllä niitä toimintoja, jotka edistävät Suomen toimintaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha Kaunismaa:

Olen ruotsinkieliseltä alueelta. Elämäni aikana olen seurannut miten ruotuotsin naapurivaltio, vaan siksi, ettei maamme ruotsinkielisiltä viedä sitä itsetuntoa, minkä oma kielensä muodostaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juha Kaunismaa:

Miten voi olla, että jos työttömälle tarjotaan työtä, jota hän on pätevä hoitamaan ja hän siitä kieltäytyy, hän edelleen saa pitää kaikki etuutensa?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha Kaunismaa:

Kukaan meistä ei vie killinkiäkään täältä. On kohtuullista, että jos vanhuksella on omaisuutta, ettei hän rikkaana saa 100 % hoidostaan ilmaiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juha Kaunismaa:

Alkoholin haitat ovat mittavia. Sairaalat, poliisi ja sosiaalitoimi ylikuormittuvat alkoholin uhrien auttamisessa. Vieläkö lisää uhreja? Mutta tulee edetä varovaisesti. On parempi,että juodaan kontrolloidusti ja kapakat ovat merkittävä työllistäjä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha Kaunismaa:

Kuntia on vähennetty sattumanvaraisesti heikommasta päästä. Olisin kannattanut ensin perustuslain muutosta ja sitten valtioneuvoston kattavaa päätöstä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha Kaunismaa:

Yksi Suomen alasajon syisatä on työsopimusjärjestelmä, jossa työntekijät ja työnantajat sopivat ja valtio maksaa molemmille sopimuksen syntymisestä rahaa. Palkat ovat nousseet paljon elinkustannusindeksiä nopeammin. Saa nähdä riittääkö palkkojen jäädyttäminen vai täytyykö purkaa minimipalkkasäännöksety. Se ei tapahdu helposti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha Kaunismaa:

Maa, joka ei pidä aluettaan asuttuna ei ansaitse tyhjiä alueita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha Kaunismaa:

On aika selvää,ettei julkinen sektori voi vastata koko sote-kentästä. Yksityisiä tarvitaan ja jos heitä tarvitaan, heille tulee antaa tasa-arvoinen asema.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha Kaunismaa:

Sote-palveluja tuottamaan tarvitaan kuntia. Niillä tulee olla se valta kuin nytkin omalla sektorillaan. Kuntien status on määritelty perustuslaissa. Jos toisenlainen systeemi tehdään, on muutettava perustuslakia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juha Kaunismaa:

Taksien tulee ajaa kilpaillusti. Taksiluvan saannin tulee olla yksinkertaista eivätkä taksiluvat saa olla aatelisarvoja, mikä on tuottanut systeemin, jossa on isäntiä ja renkejä. Isännät saavat tuloa vaikkeivat aja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha Kaunismaa:

Yritän ajatella Suomea EU:n ulkopuolella. Jo kauppapoliittisesti hirvittää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juha Kaunismaa:

Myönnän etten tunne tätä mekanismia riittävästi. Mutta oudolta tuntuu, että valtio saa verotusoikeuden kun haetaan rahoitusta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha Kaunismaa:

Historia opettaa, että todellisen kahinan tullessa ei ole enää puoleettomia pikkumaita. On vain puolensa valinneita ja miehitettyjä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juha Kaunismaa:

Puolustusmenot ovat eräänlainen henkivakuutus. Kuinka suureksi pitää henkivakuutuus asettaa? Se riippuu siitä, minkäarvoiseksi henkensä arvostaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha Kaunismaa:

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Monista syistä johtuen suomalaiset eivät enää suostu aliarvostettuihin ja alipalkattuihin töihin. Maailmalta on tulossa vaikka kuinka paljon ihmisiä. Jos saisin valita, ottaisin ne, jotka ovat työkykyisiä ja työhaluisia. Jos jollakin on työpaikka ja voi saada asunnon, niin siitä vaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juha Kaunismaa:

Jätän vastaamatta. Koska kuulun Suomen suureen heteroenemmistöön ja yritän soveltaa elämääni Raamattua, tiedätte vastaukseni.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juha Kaunismaa:

Kunnat eivät oikein halua vastaanottokeskuksia. Kunnallista itsehallintolakia on kunnioitettava, mutta valtio voi lisätä porkkanoita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juha Kaunismaa:

Viime aikoina on tullut esille yhä ikävämpiä häiriöitä kouluissa. Kun yhteiskunta kustantaa koulutuksen, täytyy voida taata myös työrauha kouluissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juha Kaunismaa:

Kyllä, emrinomaisen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juha Kaunismaa:

Jos ei ole julkisia varoja, niin kyllä jos yksityinen tuottaa halvemmalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha Kaunismaa:

Ehdottomasti. Verot ovat jo sitä luokkaa, että epäilen tuottavatko veronkorotukset enää mitään hyvää. Katse on suunnattava menoihin, eikä yritettävä lisää tuloja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juha Kaunismaa:

Me ihmiset olemme erilaisia. Ahkeruus pitää voida palkata. Sille emme voi mitään, että toiset pelaavat korttinsa paremmin kuin muut. Meidän on hyväksyttävä tuloerot yhteiskunnassa. Verotuksessa huomioidaan osittain tuloeromme ja se riittäköön.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha Kaunismaa:

Ehdottomasti. Eduskunta rakensi mekanismit lusmuiluun ja Suomen kansa on oppinut vähitellen niitä hyödyntämään. Tällä menolla seuraa julkisten varojen romahdus.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha Kaunismaa:

Kyllä ympäristöasiat ovat tärkeitä, mutta mielestäni Suomen saaminen taloudellisesti kestävälle pohjalle on tälle maalle vielä tärkeämpää. Palataan ympäristöasioihin heti, kun taloudessa näkyy positiivista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha Kaunismaa:

Kyllä, mutta hankkeista luopuminen pitää harkita tapauskohtaisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset