KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jouko Jääskeläinen, Kristillisdemokraatit, 33

Oma esittely

Olen kansanedustaja, valtiotieteiden tohtori ja kaupunginvaltuutettu. Olen kotoisin Kymenlaaksosta (s. 1952) ja Vantaalla olemme puolisoni kanssa viihtyneet vuodesta 1983. Toimin valtiovarainvaliokunnan ja sen verojaoston jäsenenä. Olen jäsenenä Opetushallituksen johtokunnassa, Poliisiasiain neuvottelukunnassa ja toimin valtioneuvoston nimeämän Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajana. Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2008. – Lämmin sydän, mittava kokemus, murtumattomat arvot.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jouko Jääskeläinen:

Kaiken ydin on tuottavien työpaikkojen luominen. Tarvitsemme vahvempaa luovaa panosta uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen. Pitää lähettää lisää myyntimiehiä uusille markkinoille. Tarvitsemme lisää yritystoimintaa myös kehitysyhteistyön sektorille, koska tästä on etua sekä kehittyville maille että meille. Muutoin joudumme ottamaan lisää velkaa ja leikkaamaan palveluita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jouko Jääskeläinen:

Kuten edellä totesin, uudet työpaikat ja kilpailukyky kotimaan markkinoilla ja kansainvälisesti ratkaisee selviämisemme. Silloin voimme välttää verojen korotukset, muutoin joudumme sekä korottamaan veroja että leikkaamaan menoja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jouko Jääskeläinen:

Hajautettu ja monimuotoinen energiantuotanto tarvitsee nyt lisää huomiota.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jouko Jääskeläinen:

Tavoite on ajallisesti aika kova ja osin epärealistinen. Kivihiilestä luopumista pitäisin ensisijaisena ja tärkeimpänä näistä ehdotuksista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jouko Jääskeläinen:

Yksityinen sektori on nyt liian heikko. Koulutus, terveydenhoito ja monet muut julkiset palvelut ovat meille tavattoman tärkeitä. Julkista sektoria tarvitsemme myös ikääntyvän väestömme palveluiden turvaamiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jouko Jääskeläinen:

Tarvitaan ohjausta, tukea ja sitten kolmantena velvoittamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jouko Jääskeläinen:

Varmaan itse kukin meistä haluaa hyvän hoidon ja on siitä valmis maksamaan, mutta esimerkiksi luopuminen omasta kodista vanhenemisen myötä ei vaikuta oikeudenmukaiselta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jouko Jääskeläinen:

Alkoholihaitat, suorat ja välilliset, ovat nykyisin miljardiluokkaa. Alkoholin käyttöä Suomessa kannattaisi selkeästi vähentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jouko Jääskeläinen:

Kuntien määrä muuttuu ja vähenee tiukkojen taloudellisten aikojen myötä ilman mitään hallinnollista pakkoa. Tämä kertoo talouden kriisistä eikä tokikaan kaikilta osin paranna kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien asemaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jouko Jääskeläinen:

Työehtosopimuksilla on syytä säädellä erityisesti minimitasot, hyvästä suorituksesta kannattaa aina palkita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jouko Jääskeläinen:

Tärkeintä on luoda pysyviä ja mielekkäitä työpaikkoja eri puolille Suomea. Kehityksen kannalta koulutuksella on aina ollut ratkaiseva merkitys myös alueille. Tarvitaan monipuolista paikallista toimintaa, etteivät alueet köyhdy ja kuole.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jouko Jääskeläinen:

Tarvitsemme vahvan, valtion ja kuntien yhdessä muodostaman palveluverkon ja sen tueksi sekä sitä täydentämään yksityisiä palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jouko Jääskeläinen:

Tähän vastattaessa ei soteratkaisu vielä ole valmis. Kuntien vaikutusvaltaa prosessissa tarvitaan. Miten tehokas, integroitu ja toimiva hoito sekä sen hyvä johtaminen yhdistetään kuntien demokraattiseen toimintaan on jonkin verran keskeneräinen ja valmistelua vaativa asia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jouko Jääskeläinen:

Molempia on ollut, etuja ja haittoja. Päätösvaltamme on kaventunut, mutta ulkomaankauppamme ja taloudellisen toimintamme vuoksi tarvitaan tiettyjä yhteisiä sääntöjä, jotka koskettavat käytännössä myös EU:n ulkopuolisia eurooppalaisia maita.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jouko Jääskeläinen:

Arvioin, että aktiivinen suuntautuminen kohti jäsenyyttä ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä mitenkään lisäisi turvallisuuttamme tai vakautta lähialueillamme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jouko Jääskeläinen:

Omasta puolustuksesta huolehtiminen on erityisen tärkeää, aivan liittoutumisestamme tai liittoutumattomuudestamme riippumatta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jouko Jääskeläinen:

Jossakin määrin ja harkitusti voidaan työperäistä maahanmuuttoa helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jouko Jääskeläinen:

Avioliitto on miehen ja naisen liitto, lapsilla tulee olla lähtökohtaisesti oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jouko Jääskeläinen:

Koululaiset tarvitsevat sekä ohjausta että kurinpitoa, rakkaudella ja myötäeläen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jouko Jääskeläinen:

Ilman vuosisatoja maassamme hyväksi havaittuja kristillisiä arvoja kehityksemme ja olomme olisivat varsin toisenlaiset. Nyt tuntuu, että elämme näiden arvojen "jälkilämmöllä" eikä tulevaisuus vaikuta kovinkaan auvoiselta arvojemme kehityksen ja muutoksen osalta. Yhteisöllisyys, jota tarvitsemme, on yhdessä hyväksi havaittujen arvojen vapaaehtoista toteuttamista, yhdessä ja yhteistyössä. Tätä kannattaa tavoitella.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jouko Jääskeläinen:

Tarvitsemme yksityisesti tuotettuja julkisia palveluita, mutta yksityistämistä on tehtävä harkitusti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jouko Jääskeläinen:

Veronkorotusten liikkumavara on hyvin pieni, joten tasapainottaminen on vaikeaa ja haasteellista. Tarvitaan uutta työtä ja yrittämistä sekä pahoinvoinin vähentämistä, jotta hyvinvointi voisi vahvistua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jouko Jääskeläinen:

Kohtuulliset tuloerot toki ovat oikeutettuja, eivät suuret.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jouko Jääskeläinen:

Ne ovat raskaita, jos taloutemme ei ole kunnossa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jouko Jääskeläinen:

Meidän kannattaa vahvistaa osaamistamme myös ympäristöhaittojen estämisessä ja hoitamisessa, koska tätä tietoa ja taitoa tarvitaan kansainvälisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jouko Jääskeläinen:

Arvioinnin tulee tietenkin olla realistista ja ammattitaitoista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset