KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kaarina Järvenpää, Kristillisdemokraatit, 32

Oma esittely

Olen toiminut erikoislääkärinä kolme vuosikymmentä. Espoossa terveyskeskuslääkärinä ja koululääkärinä, Helsingissä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalääkärinä ja 2015 alusta lasten ja nuorten lääkäripalvelujen johtavana ylilääkärinä. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on erikoisalaani. Pidän tärkeänä ongelmien varhaista toteamista ja hoitamista. Perheille on tarjottava tukea ennen kuin vaikeudet kasvavat suuriksi. Työn ohella toimin Espoossa kaupunginvaltuutettuna, kirkkovaltuutettuna ja opetuslautakunnan jäsenenä. Perheeseen kuuluu neljä aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Harrastan luonnossa liikkumista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kaarina Järvenpää:

Tulevan vaalikauden ensisijaisena tavoitteena tulee olla velan kasvun pysäyttäminen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kaarina Järvenpää:

Palkkaverotus on jo nykyisin varsin kova. Tärkeää on pitää veropohja laajana ja estää verokikkailu.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kaarina Järvenpää:

Olkiluodon ja Hanhikiven ydinvoimalta voidaan rakentaa valmiiksi. Loviisan yksiköt voidaan uudistaa nykyisten voimaloiden elinkaaren päättyessä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kaarina Järvenpää:

Kivihiilestä tulee luopua mahdollisimman pitkälle. Turve on merkittävä kotimainen energialähde.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kaarina Järvenpää:

Julkisen sektorin koko ei ole ideologinen vaan käytännöllinen kysymys. Päällekkäistä julkista hallintoa esimerkiksi kuntien ja valtion aluehallinnon välillä on syytä tarkastella kriittisesti. Varsinkin kuntien velvollisuuksia on lisätty viime vuosien aikana siitä huolimatta, että kestävyysvaje on ollut tiedossa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kaarina Järvenpää:

Ruotsin kielen osaaminen on tärkeää varsinkin maan niillä alueilla, joissa asuu ruotsinkielisiä asukkaita. Ruotsin kielen opetusta pitää kehittää niin, että siitä tulee houkutteleva myös ilman pakollisuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kaarina Järvenpää:

Yksilölliset työn vastaanoton mahdollisuudet pitää ottaa huomioon mm. työn laadun ja työpaikan etäisyyden osalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kaarina Järvenpää:

Jo nykyään varallisuus vaikuttaa hoivapalveluiden maksuihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kaarina Järvenpää:

Nykyiset aukioloajat riittävät niin kauan kun alkoholi on suomalaisille merkittävä kansanterveydellinen ongelma.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kaarina Järvenpää:

On kehitettävä toimintamalleja, joilla kunnat voivat tehdä tuottavaa yhteistyötä ilman pakkoliitoksia. Kunta merkitsee asukkaille myös paljon muuta kuin palvelujen tuotanto-organisaatiota. Se on tärkeä identiteetin muodostaja ja kotiseutu. Nykyisin halutaan lisätä ihmisten yhteisöllisyyttä. Oma kunta on jo valmis yhteisö.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kaarina Järvenpää:

Kysymys ei ole siitä, että yritysten pitäisi voida alentaa palkkoja yksipuolisesti. On lisättävä mahdollisuuksia yritysten ja työntekijöiden sopia palkoista paikallisesti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kaarina Järvenpää:

Suomi ei ole enää kokonaisuudessaan asuttu. Laajoilta alueilta asukkaat ovat jo poistuneet tai poistumassa. Verovaroin maata ei voida pitää asuttuna. Sen sijaan on luotava ihmisille taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset edellytykset asua kotiseuduillaan. Asukkaiden keskittäminen pääkaupunkiseudulle on kallista ja samalla valmis infrastruktuuri jää käyttämättä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kaarina Järvenpää:

Yksityisiä terveyspalveluja ei voida nostaa samanlaiseen asemaan julkisten palvelujen kanssa. Vastuu viime kädessä on aina julkisella puolella. Yksityinen palvelu voi täydentää julkista palveluja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kaarina Järvenpää:

Monissa kunnissa on kehitetty erinomaisia palveluratkaisuja ja niiden pitäisi voida jatkua.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kaarina Järvenpää:

Tukholman esimerkki osoittaa, että täysin vapaa lupa- ja taksakäytäntö johtaa laadun heikkenemiseen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kaarina Järvenpää:

Maailman talous globalisoituu ja suuryritykset voivat kilpailuttaa kansallisvaltioita toisiaan vastaan. Tässä kilpailussa pienet maat eivät pysty kilpailemaan yksinään. EU:ta tarvitaan mm. näiden kilpailuedellytysten tasapuolistamiseen. Suomi kuuluu demokraattisten maiden läntiseen arvoyhteisöön.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kaarina Järvenpää:

EU:n rahoitusmarkkinaveron tavoitteena on ollut - paitsi kerätä merkittävä verokertymä - hillitä keinottelutarkoituksessa tehtäviä transaktioita. Tähän voidaan mennä vain siinä tapauksessa, että kaikki merkittävät maat ovat mukana verossa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kaarina Järvenpää:

Valmistelu tulee tehdä ajoissa ja perusteellisesti. Itse liittymispäätöksen puoleen tai toiseen tulee perustua tämän valmistelun tuloksiin. Valmistelu kestää melko pitkään, joten sen aloittamista ei pidä turhaan viivästää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kaarina Järvenpää:

Puolustusvoimien rahoitus pitää saattaa tasolle, jossa välttämättömät varustehankinnat voidaan toteuttaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kaarina Järvenpää:

Työlupien saamista tulee nopeuttaa. Vaikka maassa on paljon työttömyyttä, joillakin aloilla on vaikeaa saada työntekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kaarina Järvenpää:

Perheen keskinäinen adoptio-oikeus on jo olemassa. Ulkopuolista adoptiota en kannata, koska lapsella pitäisi olla oikeus sekä isään että äitiin. Ulkopuolisten adoptioiden salliminen vaikeuttaa heteroparien mahdollisuutta adoptioon, koska monet maat eivät salli lasten adoptiota maahan, joka mahdollistaa homo- ja lesboparien adoption.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kaarina Järvenpää:

Voidaan perustaa Espooseen tarvittaessa, jos muut edellytykset täyttyvät.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kaarina Järvenpää:

Koulukuri on yleisellä tasolla kunnossa. Joissakin kohdin voidaan tehdä tarkistuksia. Esimerkkinä koulumatkat. Niiden aikana koululaisten turvallisuus mm. kiusaamista vastaan on varmistettava.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kaarina Järvenpää:

Perinteiset arvot on vuosien aikana havaittu hyviksi. Niiden pohjalta voidaan turvata hyvä kasvu- ja kehitysympäristö tulevalle sukupolvelle. Samoin kaikinpuolinen kestävä kehitys. Arvojen rapautuminen on yhtenä syynä nuorten ongelmiin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kaarina Järvenpää:

Palvelujen tuottaminen ei ole ideologinen vaan käytännön kysymys. Julkinen tuottaminen tai yksityinen tuottaminen on ratkaistava tapauskohtaisesti. On myös ymmärrettävä, että julkinen palvelujen ostaminen ohjaa markkinoita. Ostamalla palveluja riittävän pienissä erissä voidaan oman paikkakunnan palvelumarkkinoita ja työllisyyttä parantaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kaarina Järvenpää:

Kysymys ei ole pelkästään julkisista palveluista vaan koko julkisesta taloudesta. Muun muassa elinkeinotuissa on paljon säästämisen mahdollisuuksia. Vasta kun nämä kaikki on loppuun käytetty, voidaan harkita verojen korottamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kaarina Järvenpää:

Kysymys ei rajaa sitä, millaisia eroja tuloissa pidetään suurina. On luonnollista, että jonkinlaiset tuloerot ovat hyväksyttäviä koulutuksen, osaamisen, kokemuksen tai tuottavuuden perusteella. Verotus tasaa voimakkaasti tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kaarina Järvenpää:

Talouden heikko tilanne lisää sosiaalietuuksien tarvetta ja heikentää julkisen talouden kestävyyttä. Kun talous voi hyvin, verotulot kasvavat ja etuuksien tarve pienenee. Näistä syistä on tärkeää, että suomalainen teollisuuden kilpailukyky pidetään kunnossa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kaarina Järvenpää:

Ympäristöstä tulee pitää huolta. Työpaikkojen luominen edellyttää aina jonkin verran luonnontilaisesta ympäristöstä luopumista. Suomessa on keskityttävä sellaiseen talouteen, joka rasittaa luontoa mahdollisimman vähän.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kaarina Järvenpää:

Suurella osalla päätöksistä ei ole ympäristövaikutuksia, joten kaikessa päätöksenteossa vaikutuksia ei tarvitse arvioida. Sen sijaan tulee keskittyä arvioimaan hankkeita, joiden haitat ympäristölle ovat merkittäviä ja pysyviä. Nykyinen keskittäminen on merkittävä ympäristöhaitta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset