KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ahti Hurmalainen, Kristillisdemokraatit, 31

Oma esittely

Toimin yrittäjänä/toimitusjohtajana 2001 perustamassani perhe,- ja talousoikeuteen erikoistuneessa konsulttiyrityksessäni. Olen aloittanut myös 4 vuotta sitten metsäalan yritystoiminnan. Olen leski ja asun kahdestaan 13-vuotiaan ratsastusta harrastavan tyttäreni kanssa. Perheeseen kuuluu vielä Vaasassa opiskeleva 23 vuotias poika sekä koira ja ratsuponi. Olen Elatusvelvollisten Liitto ry:n pj ja monen muunkin yhdistyksen pj.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ahti Hurmalainen:

Julkiset menot voivat olla vain sen suuruisia mitä elinkeinoelämästä tulee verotuloja. Meillä on julkisella sektorilla saman verran työntekijöitä kuin Kreikassa. Siellä on kuitenkin 11,8 miljoonaa asukasta

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ahti Hurmalainen:

Hyvin ansaitsevat maksavat muutenkin progressiivista valtionveroa. Heille on lisätty ns. raippavero. Myös henkilöyhtiöt maksavat progressiivista veroa, vaikka ovat taloudellisessa vastuussa yrityksestään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ahti Hurmalainen:

Tällä hetkellä emme pysty saamaan tarpeeksi energiaa biopolttoaineesta, tuulesta tai auringosta. Joten ydinvoima on pakon sanelema juttu.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ahti Hurmalainen:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä meidän pitää luopua ja korvata se kotimaisella biopolttoaineella eli lähinnä puulla. Turve on kotimaista ja sen käyttöä tulee voida jatkaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ahti Hurmalainen:

Emme voi jatkaa elämistä velaksi. Meidän tulee karsia julkisia menoja voimakkaasti, vaikka se tekeekin kipeää. Pelkästään runsaan byrokratian ja holhouksen poistaminen säästää paljon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ahti Hurmalainen:

Pakollisen ruotsin tilalle pitää voida tuoda vapaaehtoinen Ruotsi ja Venäjä myös valinnaiseksi. Ei ole mitään järkeä pakottaa esim. Itä - Suomessa oppilaita lukemaan Ruotsia, kun tarvitaan venäjän kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ahti Hurmalainen:

Koulutus takaa vain sen että löytää tarvittaessa tietoa. Ei voida lähteä siitä, että jos on tietty koulutu niin hakeudutaan vain sen alan töihin. Tai jos työpaikka on toisella paikkakunnalla niin ei lähdetä sinne.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ahti Hurmalainen:

Se on oltava ihmisen omassa valinnassa. Toisaalta liian usein kotiin jäävä vanhus / puoliso joutuu taloudellisesti ahtaalle kun varakkaampi puoliso joutuu laitokseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ahti Hurmalainen:

Kyllä yrittäjä itse tietää paremmin, milloin hänen kannattaa pitää yritystään auki. Hän kantaa siitä kuitenkin yrittäjäriskin ja on väärin mennä rajoittamaan hänen yrittämistään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ahti Hurmalainen:

Jos kunta tulee toimeen omillaan, niin ei ole mitään järkeä lähteä liittämään sitä pakolla toiseen kuntaan. Kuntaan joka saattaa itse olla heikommassa taloudellisessa tilanteessa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ahti Hurmalainen:

Työn pitää olla kannattavaa ja työnantaja ei luonnollisesti palkkaa työntekijöitä jos he eivät tuota edes omaa palkkaansa. Maassamme on vaikka kuinka paljon tekemätöntä työtä, jota ei kannata teettää kustannuksista johtuen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ahti Hurmalainen:

Ei tarvita valtion verotukia, jos taataan myös alkutuottajalle mahdollisuus tehdä kannattavaa businessta ja kohdennetaan maaseudulle ne verovarat, jotka sieltä on maksettukin. Miten ennen on maaseutupitäjät kannattaneet. Siellä on ollut kaikki palvelut pankeista ja sairaaloista lähtien.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ahti Hurmalainen:

Kuntien tulee pitää kuitenkin perusterveydenhoito omalla vastuulla. Muuten kuntalaisten palvelut heikkenevät ja matkat terveyskeskuksiin tulevat liian pitkiksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ahti Hurmalainen:

Jos kunnalla on omat resurssit tuottaa itse palvelut, niin ei ole mitään järkeä viedä niitä pois kunnasta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ahti Hurmalainen:

Liika holhous ja byrokratia on saatava pois. Se on myös kansalaisten etu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ahti Hurmalainen:

Varsinkin nyt kun sieltä tulee enenevässä määrin erilaisia meille haitallisia ja taloudellisia menetyksiä aiheuttavia direktiivejä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ahti Hurmalainen:

Se aiheuttaisi meille turhia kustannuksia, jotka kansa maksaisi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ahti Hurmalainen:

Meillä on naapurissa maa jossa on yhtä monta miljonääriä kuin Suomessa on asukkaita. Eiköhän meidän kannata ennemmin harjoittaa yhteistyötä heidän kanssaan saadaksemme taloudelliset asiat Venäjän kanssa taas toimimaan. Ei kannata kaivaa verta nenästään.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ahti Hurmalainen:

Itsenäinen ja asevelvollisuusarmeijaan perustuva puolustus on meille kaikkein tehokkain. Pitämällä kiinni 350 000 reserviläisen armeijasta olemme pystyviä puolustamaan tätä maata. Lisäksi reserviläiset ovat sitoutuneet paremmin puolustamaan maatamme kuin mikään muu vaihtoehto.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ahti Hurmalainen:

Meillä on omiakin työttömiä aivan liikaa. Toisaalta meiltä uupuu joitain ammattimiehiä, joita saataisiin muualta. Esim Romanista hevosen kengittäjiä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ahti Hurmalainen:

Ihmisillä olkoon oikeus aivoitua kenen kanssa tahansa. Lapsiin tätä ei kuitenkaan pidä ulottaa. Lapsille on taattava normaali käsitys parisuhteesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ahti Hurmalainen:

Jos paikka löytyy vaivattomasti eikä siitä ole haittaa ja se perustetaan kuitenkin, niin totta kai rahat omaan kuntaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ahti Hurmalainen:

Ei kuitenkaan pidä lähteä ruumiilliseen kuritukseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ahti Hurmalainen:

Meillä on julkisia palveluja ulkoistettu jo monessa kohtaa aivan liikaa. Peruspalvelut tulee säilyttää kuntien vastuulla. Lisäksi jos palveluja ulkoistetaan niin pitää huolehtia, että ulkoistaminen on edullisempaa kuin tuottaminen kunnan omalla rahalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ahti Hurmalainen:

Meillä on tällä hetkellä verotus tapissaan ja sitä pitää päästä keventämään jo työllisyyden nimissä. Julkisia palveluja ei voida tuottaa enempää mitä elinkeinoelämältä tulee veroeuroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ahti Hurmalainen:

Muuten ei ole motivaatiota kehittää ja laajentaa yrityksiä. Itsensä kehittäminen jää tällöin myös unholaan. Työehtosopimusten mukaiset vähimmäispalkat tulisi myös muuttaa joustavammaksi, että voidaan maksaa ahkerimmille parempaa palkkaa heidän työpanoksensa mukaisesti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ahti Hurmalainen:

Perustoimeentulotuki tulee kuitenkin säilyttää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ahti Hurmalainen:

Ympäristöasioita ei kuitenkaan pidä jättää huomiotta. Erityisesti jos toiminta aiheuttaa vakavaa ympäristöhaittaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ahti Hurmalainen:

Tapauskohtaisesti arvioiden
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset