KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Soili Haverinen, Kristillisdemokraatit, 30

Oma esittely

Kapulat pois lastenrattaista! – Äänesi minulle on ääni lapsiperheille. Toimin ministeri Päivi Räsäsen erityisavustajana sisäministeriössä. Vastaan Tulliin ja Rajavartiolaitokseen liittyvistä asioista. Koulutukseltani olen teologian maisteri. Teen uskonnonfilosofian väitöskirjaa Helsingin yliopistossa ja Valtakunnallisessa teologian tohtoriohjelmassa eri sukupuolikäsitysten teologisista perusoletuksista. Olen varavaltuuttetu Vantaan kaupunginvaltuustossa, Vantaan opetuslautakunnan jäsen, KD:n puoluehallituksen varajäsen, KD:n Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja, KD:n Vantaan kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja, Suomen teologisen instituutin hallituksen jäsen sekä Priscilla-yhdistyksen puheenjohtaja. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, livvi, sekä kirjallisena tanska, koinee-kreikka ja latina. Harrastuksia: kuntosali, koruilu, täytekakut, viherpeukalointi ja purjehdus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Soili Haverinen:

Säästöt tulee hakea ensisijaisesti rakenneuudistusten kautta niin, etteivät ruohonjuuritason palvelut kärsi. Suomi ei kuitenkaan nouse leikkaamalla vaan lisäämällä yrittäjyyttä ja sen myötä työtä ja verokertymää. Erityisesti pienyrittäjien työllistämiskynnystä tulee alentaa. Etuuksia tulee uudistaa niin, että niihin sisältyvät kannustinloukut puretaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Soili Haverinen:

Nykyinen progressio on jo hyvin jyrkkä. En jyrkentäisi sitä enempää. Kenenkään ei pidä joutua maksamaan veroja yli puolta palkastaan. Tarvitsemme lisää työntekijöitä ja veronmaksajia julkisen talouden korjaamiseksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Soili Haverinen:

Energiantuotannossa tulisi siirtyä hajautettuun uusiutuvan energian käyttöön ja pois fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman käytöstä. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on kiireellisempää kuin ydinvoimasta luopuminen. Siirtymäkauden ratkaisuna tarvitaan ydinvoiman väliaikaista lisäämistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Soili Haverinen:

Kivihiilestä kyllä, maakaasusta ehkä, turpeesta ei. Turve on kotimainen energianlähde, jota tulee hyödyntää. Turpeen lisäksi erityisesti biokaasun talteenottoa ja käyttöä tulee edistää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Soili Haverinen:

Julkisen sektorin laihdutuskuuri tulee toteuttaa niin, ettei suorittavan tason työntekijöitä, kuten opettajia ja sairaanhoitajia vähennetä. Hallintoa on sen sijaan varaa karsia ja järkeistää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Soili Haverinen:

Kaksikielisyys on osa kulttuuriamme. Ruotsin opetus suomenkielisille ja suomen opetus ruotsinkielisille madaltaa kielimuuria, eikä siitä siksi ole syytä luopua. Esim. Itä-Suomessa voisi kuitenkin harkita ruotsin opiskelun vapaaehtoisuutta ja mahdollisuutta valita venäjän kieli sen sijaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Soili Haverinen:

Velvoite ottaa vastaan työtä on jo nyt varsin hyvin säännelty. Työmarkkinoille pitäisi saada parempi imu aikaan eli työpaikkoja lisää. En usko, että velvoitteiden kiristämisellä olisi toivottua vaikutusta. Tulisi myös huolehtia siitä, ettei kortistossa pidettäisi ihmisiä, jotka ovat tosiasiassa työkyvyttömiä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Soili Haverinen:

Varallisuutta voi tahtoessaan käyttää parempien hoivapalveluiden kustantamiseksi. Kukin päättää itse varojensa käytöstä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Soili Haverinen:

Mitä pidemmät aukioloajat sitä enemmän järjestyshäiriöitä, väkivaltaa ja alkoholiperäisiä tapaturmia. Mitähän hyvää sillä voitaisiin saada aikaan?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Soili Haverinen:

En kannata pakkoliitoksia, vaikka kannatan pienten kuntien yhdistymistä kuntien talouden kantokyvyn vahvistamiseksi. Kuntaliitoksia on syntynyt ihan hyvää vauhtia ilman pakkoakin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Soili Haverinen:

En kannata sopimusten vastaisia palkkoja, mutta kannatan sitä, että työehtosopimusten ehtoja höllennettäisiin etenkin aloittavien työntekijöiden kohdalla, jotta työllistämisen kynnys madaltuisi ja työpaikkoja tulisi lisää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Soili Haverinen:

Kannatan sitä, että mm. koulutuspolitiikan keinoin estetään väestön pakkautumista etelään ja turvataan koulutetun työvoiman saatavuus pohjoisessa ja idässä. Lähipalvelut tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan myös haja-asutusalueilla, mutta kohtuus kaikessa. Ei voi vaatia, että palvelut olisivat esim. Kainuussa yhtä lähellä kuin pääkaupunkiseudulla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Soili Haverinen:

Terve kilpailu palveluiden tuottamisessa tuo tehokkuutta ja parantaa laatua. Monopolien syntyminen sote-ratkaisussa tulee estää, oli kyse sitten kunnan tai jonkin yksittäisen firman hallitsemasta monopolista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Soili Haverinen:

Tässä on nyt kaksi eri kysymystä. Tietenkin kuntien pitää saada edelleen tuottaa sote-palveluita yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa. Järjestämisvastuu, johon valta varsinaisesti liittyy, tulee olla yksittäistä kuntaa suuremmalla sote-alueella. Mielestäni kansalaisten oikeus saada elintärkeät palvelut on keskeisempi oikeus kuin kunnan itsehallinto.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Soili Haverinen:

Ruotsissa taksien vapauttamisesta on huonoja kokemuksia. Muutos on tuonut hyötyjä suurille taksiyrityksille, mutta pienet yrittäjät ovat joutuneet kärsimään. Se on myös aiheuttanut arvaamattomuutta hinnoitteluun. Harvaanasutussa Suomessa on tärkeää, että turvallisia ja vakaasti hinnoiteltuja takseja on tarjolla eri puolilla maata ja kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä on myös turvallisuuskysymys.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Soili Haverinen:

EU:n vaikutukset maahamme ovat niin moniulotteiset ja toisaalta on mahdotonta arvioida, millainen tilanne maassamme nyt olisi, jos emme olisi liittyneet EU:iin, että en osaa vastata tähän kysymykseen. Olemme hyötyneet vapaasta liikkuvuudesta ja EU:n sisämarkkinoista, mutta toisaalta esim. osallistuminen EU:n asettamiin pakotteisiin Venäjää vastaan on kurittanut talouttamme kovalla kädellä, eikä eläminen samassa talousjärjestelmässä Kreikan ja muiden ylivelkaantuneiden maiden kanssa ole helppoa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Soili Haverinen:

Rahoitusmarkkinavero olisi hyvä idea, mutta ei tällä toteutuksella. Veron tuotto olisi kerätty EU:lle, ei jäsenvaltioille eli EU olisi saanut verotusoikeuden, joka avaisi samalla tien EU:n budjetin paisumiseen ja sen myötä todennäköisesti myös suomalaisten nettomaksun kasvuun. Veron rinnalle ei olisi sallittu muuta veroa osakekaupoista. Näin ollen Suomen valtion nykyisin keräämä varainsiirtovero mm. asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupasta, noin 600 miljoonaa euroa, jäisi saamatta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Soili Haverinen:

Suomessa tulisi järjestää kansanäänestys Nato-jäsenyyden hakemisesta tulevalla vaalikaudella, jotta julkinen keskustelu oikeine faktoineen olisi pakko käydä. Näin iso päätös vaatii kansan selvän tuen. Venäjän tämähetkinen arvaamattomuus tuo oman haasteensa tälle ratkaisulle. Kansanäänestyksessä äänestäisin jäsenyyden hakemisen puolesta, mutta kansanedustajana toimisin kansanäänestyksen mukaisesti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Soili Haverinen:

Suomen puolustus ja sisäinen turvallisuus ovat asioita, joihin ei tule koskea juustohöylällä, vaikka talous olisi kuinka tiukalla. Puolustukseen ja rajavalvontaan kohdistetut leikkaukset tulee perua.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Soili Haverinen:

Työlupien saaminen on tehty tällä hetkellä niin hankalaksi, että se käytännössä estää joidenkin kansainvälisten suuryritysten investoimisen Suomeen. Yritysten on voitava tuoda mukanaan haluamaansa erityisosaamista Suomeen. Siten syntyy uusia työpaikkoja myös suomalaisille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Soili Haverinen:

Avioliitto on määritelmällisesti naisen ja miehen välinen liitto, joka on yhteiskuntamme perusyksikkö. Tämän määritelmän muuttaminen oli virhe, joka tulee korjata. Uskonnonvapauden takaamiseksi esim. kouluopetuksessa tulee taata, että perheen vakaumusta kunnioitetaan siinä, mitä lapselle opetetaan avioliiton olemuksesta. Lapsen oikeutta äitiin ja isään ei tule heikentää lainsäädännön kautta. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet voidaan turvata muulla lainsäädännöllä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Soili Haverinen:

Tämä kysymys taitaa kuulua kuntapolitiikkaan, eikä eduskuntavaaliaiheisiin...

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Soili Haverinen:

Kasvatuksen päävastuu on vanhemmilla. Jos lasta ei opeteta kotona kunnioittamaan toisia ja hoitamaan velvollisuuksiansa, on koulun aika vaikea korjata vahinkoa, joka lapselle on aiheutunut.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Soili Haverinen:

Näin on. Perinteiset arvot eivät ole fossiileja, joita varjellaan pelolla, etteivät ne säry. Ne ovat perinteisiä siksi, että ne ovat kestäneet maailman myllerryksissä ja niiden varaan voi siksi edelleen rakentaa. Muodikkaat höttöideologiat sen sijaan osoittautuvat kestämättömiksi muutamassa vuosikymmenessä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Soili Haverinen:

Kannatan ulkoistamista silloin, kun sillä päästään parempaan lopputulokseen eli parempiin palveluihin pienemmällä kustannuksella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Soili Haverinen:

Joitakin valmisteveroja kuten tupakka- ja alkoholiveroa voi puolestani korottaa. Muuten en lähtisi verojen korottamisen tielle, koska se lamaannuttaa taloutta ja aiheuttaa helposti negatiivisen taloutta tukahduttavan kierteen. Julkiselta sektorilta voi säästää leikkamatta palveluita. Ensisijaisesti olisin kuitenkin helpottamassa pienyritysten työllistämismahdollisuuksia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Soili Haverinen:

Rajansa tietysti kaikella. Kannatan sitä, että ahkeruudella, vastuun kantamisella ja rohkeudella voi kasvattaa tulojansa, jotta yhä useampi haluaisi olla ahkera, kantaa vastuuta ja toimia rohkeasti. Näin saa olla myös julkisella sektorilla. En silti kannata esim. kohtuuttomia palkkioita pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenille.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Soili Haverinen:

Palveluissa ja etuuksissa on ilman muuta kehitettävää, jotta ne vastaisivat paremmin nykyisiä tarpeita, eivätkä passivoisi ihmisiä. Nykyinen järjestelmä on liian kallis ja vie motivaatiota kantaa itse vastuuta itsestään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Soili Haverinen:

Aika harvoin nämä todellisuudessa ovat vastakkain ja pitää voida myös arvioida, millaisesta ympäristöasiasta ja millaisesta työpaikkojen luomisesta on kyse. Pidän ympäristöteknologiaa tulevaisuuden kannalta alana, jossa Suomella on sekä osaamista että merkittävät työllisyys- ja talouskavunäkymät. Siihen kannattaa satsata tosissaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Soili Haverinen:

Tulisi aika kalliiksi, jos oikeasti kaikessa päätöksenteossa tehtäisiin ympäristövaikutusten arviointi. Byrokratiaa tulisi reilusti lisää. Arviointi on mielekäs tehdä vain niissä asioissa, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ympäristöön oleellisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset