KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jorma Harju, Kristillisdemokraatit, 29

Oma esittely

41 vuotias perheellinen, opettaja/KTM, Hyvinkään KD 1. Varavaltuutettu ja ympäristöltk jäsen sekä opetusltk varajäsen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jorma Harju:

Kohtuudella ja järkevillä leikkauksilla, mutta on katsottava etteivät leikkaukset lamaannuta tervettä kasvua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jorma Harju:

Kohtuus kaikessa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jorma Harju:

Energian omavaraisuus ja helppo saatavuus sekä turvallisuus ovat otettava huomioon, kun suunnitellaan lisää voimaloita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jorma Harju:

Ainakin vähentää niitä, jos se on mahdollista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jorma Harju:

Palvelut on suunniteltu 10 kertaa isommalle väestölle, paitsi sairaala ja terveyskeskus palvelut, joissa jonot kestävät useita tunteja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jorma Harju:

Suomi on kaksikielinen maa. Ruotsin valinnaisuutta voisi lisätä ja pakollisuutta vähentää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jorma Harju:

Ensin pitää selvittää soveltuvuus työhön ja kohtuullinen etäisyys työpaikalle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jorma Harju:

Kunnalliset palvelut kaikille samat, mutta yksityiselle puolella jokainen saisi itse päättää kuinka paljon käyttää omaa varallisuuttaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jorma Harju:

Ravintolan ja baarin ero selväksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jorma Harju:

Pakko on aina huono juttu. Elinkelpoiset kunnat, jotka haluavat pysyä itsenäisenä olisi hyvä säilyttää. Toki sellaiset kunnat, jotka eivät selviä omin avuin olisi selvitettävä kuntaliitosten mahdollisuutta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jorma Harju:

Ennemmin kannattaisin progressiivisia verohelpotuksia työntekijöiden suhteen. Erityisesti pienyrittäjillä esim. verovapaus 50 000 euroon ja siitä progressiivisesti eteenpäin, jotta yrittäjillä olisi mahdollisuus ja innostus yrittää. Ei laiteta työntekijää maksamaa, vaan otetaan kaikki osaa tähän hyvinvoinnin edistämiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jorma Harju:

Järkevä asutuksen sijoittuminen takaa työpaikkojakin paremmin esim. metsäteollisuus, luonnonvara yms. Sekä Suomen autioituminen estyy.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jorma Harju:

Tämä ainakin vähentäisi jonoja terveyskeskuksissa ja lisäisi paremmin lääkärien saatavuutta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jorma Harju:

Peruspalvelut voisivat olla kunnan juttu ja erikoispalvelut voisivat olla keskitetty.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jorma Harju:

Taksiluvat rajoittavat taksiyrittäjien mahdollisuutta kasvattaa toimintaansa, mutta toisaalta se luo tietyn rajat.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jorma Harju:

Olemme olleet enemmän maksumiehiä kuin saajia. Monet lainsäädännöt kuten maatalouteen liittyvä sekä Venäjäboikotit ovat tulleet Suomelle kalliiksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jorma Harju:

Rahoitusmarkkinaverotus on vielä epäselkeä ketä verotetaan myyjää vai ostajaa. Lisäksi pahimmillaan tämä voi synnyttää pimeitä markkinoita. Tässä vaiheessa hallitukselta oikea päätös.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jorma Harju:

Ensin on hoidettava oma puolustuskuntoon ja sitten on hyvä miettiä kumppanuutta tai yhteistyötä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jorma Harju:

Suomen toimiva ja itsenäinen puolustus on tärkeä. Kansallisessa kriisissä tai luonnonkatastrofeissa on hyvä olla toimiva armeija, jota voidaan käyttää apuna.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jorma Harju:

Työntekoa ei kannata rajoittaa, koska se tuo veroeuroja ja hyvinvointia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jorma Harju:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Homo- tai lesboliitojen adoptiossa lapselle ei toteudu tasa-arvoinen käsitys isästä ja äidistä eli isän tai äidin malli on tärkeä lapselle.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jorma Harju:

Ainakin siitä on hyvä keskustella ja miettiä mihin se sijoitetaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jorma Harju:

Enemmän opettajaresursseja käyttöön sillä nykyiset ryhmäkoot ovat isot.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jorma Harju:

Kristilliset arvot ovat olleet tämän maan perusta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jorma Harju:

Samat kriteerit palveluiden seuraamiseen. Yksityiset yritykset lisäävät työpaikkoja ja purkavat kunnallisia jonoja, joten se olisi kaikille Win-Win tilanne.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jorma Harju:

Kysymyksen asettelu on huono, sillä todennäköisesti tekisin kumpaakin, sillä veronkorotuksia voidaan jatkaa tiettyyn pisteeseen saakka.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jorma Harju:

Suuret tulot tietää aina suuria verotuloja:)

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jorma Harju:

Kaikki palveluita ei ole riittävästi tai saatavilla, vaan veronmaksajan on haettava niitä yksityiseltä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jorma Harju:

Kestävä kehitys ja ympäristöasiat vaikuttavat tulevaisuuteen. Haittojen korjaaminen jälkikäteen on kallista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jorma Harju:

Juuri näin, sillä haittojen korjaaminen on kallista jälkikäteen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset