KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johannes Haapalainen, Kristillisdemokraatit, 27

Oma esittely

Kunnanvaltuutettu, jolla kokemusta Sote-puolelta ym. Valmiina koetuksiin maamme parhaaksi. Toiminut monessa eri luottamustehtävässä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johannes Haapalainen:

Suurten ikäluokkien kulutusjuhlaa ei tarvitse maksattaa jälkipolvilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johannes Haapalainen:

Veronkierto eri tavoin on moraalisesti väärin. Kaikkien on osallistuttava yhteisten asioiden hoitoon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johannes Haapalainen:

Ei tarvita lisää kunhan rakenteilla olevat saadaan käyttöön rurvallisesti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johannes Haapalainen:

Kivihiili ja maakaasu ovat tuontitavaraa, turve ei ole.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johannes Haapalainen:

Paljon monia toimintoja julkisella puolella voidaan tehdä tehokkaammin. Täystyöllisyyttä ei kannata tavoitella julkista sektoria kasvattamalla, verotuloa tarvitaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johannes Haapalainen:

Kielten opiskelu on tarpeen, välttämättä ei löydy riittävästi resursseja muihin kieliin valtakunnallisesti

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johannes Haapalainen:

Omanalan töistä ei pitäisi pystyä vättelemään

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johannes Haapalainen:

Vapaan valinnan mukaan hoitotason korottamiseen

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johannes Haapalainen:

Nykyinen lain säädäntö ok. Porrastus voisi vähentää poliisien työtä karjalauman paimentamisesssa kotiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johannes Haapalainen:

Hyvin pärjääviä kuntia ei ole järkevää pakottaa liitoksiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johannes Haapalainen:

Paikallisen sopimisen mukaan, moni on valmis pienenpään palkkan kuin tyttömäksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johannes Haapalainen:

Järkevässä määrin kyllä, työtä ja normaalit elinehdot tulee täyttyä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johannes Haapalainen:

Kunnon kilpailu tilanne on on aika hyvä mahdollisuus tehostaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johannes Haapalainen:

Riippuu kunnan koosta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johannes Haapalainen:

Vapaa kilpailu ruuhka-alueilla ok.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johannes Haapalainen:

Talouden kehitys on ollut EU:n sisällä hyvä. Me ollemme vientiteollisuus maa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johannes Haapalainen:

Vero voi olla pienen talouden kannalta huono.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johannes Haapalainen:

Meillä on pienet resurssit pitää yllä uskottavaa puolustusta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johannes Haapalainen:

Puolustuksen ylläpito on merkittävä osa itsenäistä poliittista toimintaa nykyisessä maailman poliittisessa tilanteessa (kuten aina)

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johannes Haapalainen:

Suomea pitää markkinoida huokuttelevana paikkana tehdä työtä esim. teknologia-alalla ym.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johannes Haapalainen:

Avioliitto on perimmältää yhteiskunnan perusintituutio, joka turvaa jatkuvuuden. Muut suhteet eivät ole siihen suoraan rinnastettavia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johannes Haapalainen:

Ei ilman järkevää syytä, muukalaispelkoa ei kannata lietsoa. Xenofobia on aina ollut alaarvoista polulismia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Johannes Haapalainen:

Kiusaamiseen ym. tulee voida oikeasti puuttua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Johannes Haapalainen:

Kaikilla ei ole välttämättä sama uskonto, mutta yhteiskunnan kannalta on tarpeen ylläpitää moraalia. Yhtenäiskultturin ei ole enää paluuta, mutta tärkeä instituutiot ovat tärkeitä yhteiskuntarauhan takia

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johannes Haapalainen:

Ulkoistus ei ole itseisarvo, kustannustehokkuus on tärkeintä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johannes Haapalainen:

Molempi paha, tehokkuutta on lisättävä. Yhteissiä varoja on käsiteltävä kunniottavasti. Veroja voidaan kohottaa, jos ei muuta apua löydy.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johannes Haapalainen:

Tuloerojen kaventaminen "kateus-politiikan" takia ei ole itseisarvo, työstä on saatava kohtuullinen korvaus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johannes Haapalainen:

Kansalaispalkka voisi keventää merkittävästi byrokratiaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johannes Haapalainen:

Ei ole vättämättä tarpeen luoda ristiriitoja. Luonnonvaroja tulee saada hyödyntää luontoa kunnioittaen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Johannes Haapalainen:

Jo hanke tuhoaa lopullisesti jotain ainut kertaista luontoa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset