KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Esa Erävalo, Kristillisdemokraatit, 26

Oma esittely

Koulutukseltani olen diplomi-insinööri. Diplomityöni tein 1983 puuhiilen käytöstä teräksen valmistuksessa, kun olin huolestunut ilmastonmuutoksesta. Tekniikan tohtoriksi väittelin 1987 Intiassa aurinkoenergian hyödyntämisestä. Olen asunut nelisen vuotta Intiassa ja osallistunut kehitysyhteistyöhön myös Ugandassa. Työskentelin viisi vuotta 2009-14 Euroopan parlamentissa Sari Essayahin avustajana. Sitä ennen 1989-2009 työskentelin puolueen viikkolehden toimitussihteerinä ja päätoimittajana. Nykyisin työskentelen eduskuntaryhmän poliittisena sihteerinä. Olen ortodoksi, mutta ekumeenisesti laaja-alainen, eli olen myös katolisen teologian kandidaatti suoritettuani BA(Div.) -tutkinnon Birminghamissa, ja olen käynyt helluntaiherätyksen Katinalan syyskurssin. Olen pitkään harrastanut taidemaalausta. Harrastan jalkapalloa nykyisin FC Lohjan ikämiehissä. Olen naimisissa pääsihteeri Merja Eräpolun kanssa. Asumme Pusulassa, Lohjalla. Minulla on neljä aikuista lasta ja 1. lapsenlapsi tuloillaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Esa Erävalo:

Palvelujen kustannuksia voi leikata siten, että palvelut paranevat. Esimerkiksi järkevillä työtavoilla, tietotekniikan avulla, oikealla työnjaolla ja työviihtyvyyttä parantamalla. Etuuksia on kohdennettava tukea eniten tarvitseville.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Esa Erävalo:

Palkkaverotusta ei pidä enää kiristää. Sen sijaan tulisi estää sellaista keplottelua, että palkkatulojen sijaan otetaan palkan luonteiset tulot pääomatuloina ja optioina, joilla on pienempi veroaste.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Esa Erävalo:

Tarvitsemme omavaraisuutta päästäksemme eroon kivihiilen poltosta ja sähkön tuonnista esim. Venäjältä. Tulee lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, mutta niistä ei vielä pitkään aikaan saada riittävästi perusvoimaa. Uusista ydinvoimaloista olisin valinnut Fortumin vanhentuvien Loviisan laitosten korvaamisen uudella ja sieltä lämpöputken vetämisen pääkaupunkiseudulle, jotta voitaisiin jättää alueen kivihiilivoimalat vain pakkasviikkojen varavoimaksi ja ottaa hyödyksi voimalan hukkalämpö.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Esa Erävalo:

Kivihiilestä kyllä pääosin, muta liian nopea aikataulu tulee liian kalliiksi. Mitä polttoainetta mm Meri-Porin ja Helsingin voimaloissa käytettäisiin? Maakaasu on fossiilisista energialähteistä paras, mutta uusiutuvia energialähteitä tulee lisätä ja biokaasun tuotantoa tulee lisätä maakaasuverkkoon. Turpeenotto tulee rajoittaa luontoarvonsa menettäneisiin soihin ja turvetuotannon valumat vesistöihin puhdistaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Esa Erävalo:

Julkisen sektorin koon tulee aina olla sellainen, että se kyetään rahoittamaan kasvattamatta julkista velkaa yli 60% bkt-osuuden. Julkisen sektorin työtä tulee tehostaa käyttämällä laajasti hyväksi tietotekniikkaa ja organisoimalla työ paremmin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Esa Erävalo:

Valinnaisuutta tulisi kokeilla ensin Itä-Suomessa, jossa ruotsin kieltä harvemmin tarvitsee. Vaatimuksia virkamiehiltä ja julkisissa palveluissa toimivilta vaadittavasta ruotsin kielen taidosta voisi siellä myös väljentää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Esa Erävalo:

Kyllä työpaikan tulee olla työnhakijankin kannalta kohtuullisesti sopiva ja vastata kokemusta, koulutusta, kykyjä ja odotuksia kohtuullisesta ansiotasosta. Säästötoimena mieluummin valitsisin ansiosidonnaisen korvausajan lyhentämisen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Esa Erävalo:

Jos ihminen on työllään hankkinut varallisuutta, hän voi toki ostaa vanhuudessaan ostaa sillä lisäpalveluja, mutta omaisuuden käyttö julkisen hoivan kustantamiseen asettaisi vanhukset eriarvoiseen asemaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Esa Erävalo:

Alkoholi on Suomen suurimpia kansanterveydellisiä ongelmia, eikä sen saatavuutta kannata yhtään lisätä. Viidenneksen vähenemä alkoholin kulutuksessamme alentaisi haittakustannuksia 1-1,4 miljardia euroa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Esa Erävalo:

Olen vapaaehtoisten liitosten kannalla. Uusi kuntalaki toki mahdollistaa kriisikunnan "pakkoliittämisen", kun on nähtävissä ettei se kykene yksin selviytymään.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Esa Erävalo:

Kyllä ja ei. Yleissitovista työehtosopimuksista tulee voida joustaa väliaikaisesti, jos työntekijät siihen suostuvat työpaikkansa säilyttämiseksi. Palkoissa tulee vielä monen vuoden ajan harjoittaa lähellä nollaa olevaa korotuslinjaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Esa Erävalo:

Koko Suomen pitäminen asuttuna on jo turvallisuuspoliittisesti tärkeää ja kotiseudullaan pitää voida asua. Nytkin tätä tuetaan mm pitämällä tiet kunnossa, järjestämällä palveluja, rakentamalla tietoliikenneverkkoja jne.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Esa Erävalo:

On parempi pitää julkinen terveydenhuolto runkona ja sen rinnalla antaa tilaa yksityisille terveyspalveluille. Julkinen tulee järjestää yhtä tehokkaasti kuin yksityinen. Antaisin tilaa mm alueelliselle omalääkärijärjestelmälle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Esa Erävalo:

Kuntien antama ohjaus kuntayhtymissä tulee olla kunnossa. Rahoituksen tulee palkita tuottajia, jotka ovat ennaltaehkäisyllä, oikea-aikaisella hoidolla, kuntoutuksella ja muin keinoin kyenneet vähentämään kustannuksia ja parantamaan väestön terveyttä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Esa Erävalo:

Vapaa kilpailu on yleensä hyödyksi asiakkaille, mutta korkeat laatuvaatimukset tulee täyttää sekä kaluston, taksinkuljettajien ammattitaidon että maksimihintojen suhteen. Suomessa syntyy liian helposti alueellisia monopoleja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Esa Erävalo:

Suomi vientivetoisena maana hyötyy 500 miljoonan ihmisen yhteismarkkinoista, joita tulee edelleen vapauttaa. Sen sijaan EU:n kehittyminen liittovaltiomaiseen suuntaan ja tulonsiirtounioniksi tulee estää ja keskittyä kehittämään nimenomaan vapaata kauppaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Esa Erävalo:

Rahoitusmarkkinavero alkuperäisessä muodossaan olisi vienyt Suomelta mahdollisuuden asunto-osakkeiden ja kiinteistökauppojen varainsiirtoveron 600 miljoonan euron tuottoon. Alun perin verolla olisi rahoitettu EU:n budjettia, avaten tien EU:n verotusoikeudelle ja nettomaksumme lisäykselle. Vero hyödyttää finanssikeskuksia, rankaisee eläkeyhtiöitämme ja, koska Ruotsi ja Englanti eivät ole siinä mukana, vähänkin suurempana siirtää kauppaa niiden pörsseihin. Veroparatiisien käyttö lisääntyisi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Esa Erävalo:

Nato-jäsenyyden hakemisella tulee olla kansan tuki. Sitä ei pidä myöskään tehdä kansainvälispoliittisesti jännittyneessä tilanteessa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Esa Erävalo:

Puolustuspoliittinen selonteko selkeästi perusteli rahoitustarpeen, jotta uskottava puolustuskyky kyetään pitämään yllä. Yhtä eduskuntapuoluetta lukuun ottamatta tästä oltiin yksimielisiä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Esa Erävalo:

Suomen väestökehitys on sellaista, että selvitäksemme tulevista työvoimatarpeista meidän on lisättävä työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Esa Erävalo:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Rekisteröity parisuhde tuo samat juridiset oikeudet ilman adoptio-oikeutta. Lapselle tulee lähtökohtaisesti pyrkiä turvaamaan oikeus äitiin ja isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Esa Erävalo:

Vastaanottokeskuksen rakentaminen ja pyörittäminen tuovat kipeästi kaivattuja työpaikkoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Esa Erävalo:

Opettajille on jo nyt saatu enemmän valtuuksia kurinpitoon. Tyttäreni on opettaja ja hän ei oikein pidä siitä, jos puolet ajasta menee häiriökäyttäytyjien paimentamiseen ja kurinpitoon. Se on kaikki oppimisesta pois.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Esa Erävalo:

Näin se on, lukekaa KD:n periaateohjelma.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Esa Erävalo:

Vain silloin kun saadaan selvää säästöä. Usein yksityiset yritykset ottavat kermat päältä, helpoimmat tapaukset hoidettavikseen, mikä ei tuota säästöjä vaan jättää julkiselle puolelle vaikeimman ja kalliimman palvelutuotannon järjestämisen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Esa Erävalo:

Veronkorotukset usein hyydyttävät talouskasvua, sen sijaan julkisten palvelujen kustannuksia voi vähentää tehostamalla tuotantoa, millä on myönteinen vaikutus talouskasvuun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Esa Erävalo:

Riippuu mitä tarkoitetaan "suurilla" tuloeroilla ja perustuvatko ne lahjakkuuteen ja ahkeruuteen. Kyllä pitkän koulutuksen ja kokemuksen tuloksena saadusta ammattitaidosta tulee palkita enemmän kuin hanttihommista, joissa ei ole tarvinnut investoida niin paljon koulutukseen. Tässä vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan tasapaino.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Esa Erävalo:

Kyllä, palveluja tulee tehostaa ja parantaa. Julkisen sektorin palkkojen korotukset ja sosiaalietuuksien korotukset täytyy jäädyttää lähelle nollaa useiden vuosien ajaksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Esa Erävalo:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen voidaan aivan hyvin tehdä siten, että ympäristön tila kokonaisuudessaan paranee eikä heikkene. Tuotantoprosessit ja tuotteet tulevat koko ajan ympäristöystävällisemmiksi ja niihin saadaan lisää "älyä".

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Esa Erävalo:

Päätöksenteossa tulee aina tehdä riittävät vaikutusarviot. Meillä ei ole varaa tuhota ympäristöä vaan valita sellaiset hankkeet, jotka vähentävät ympäristökuormitusta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset