KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kristiina Drotár, Kristillisdemokraatit, 25

Oma esittely

Liike-elämässä ja vapaaehtoistyössä hankittu laaja, syvä ja monipuolinen kokemus antaa perspektiiviä yhteisten asioitten hoitoon - erityisesti talousasioissa. Kristillinen liikemiestyö ja hyvä johtaminen ovat lähellä sydäntäni. Suomen 279 500 mikro- ja pienyrityksissä on avaimet taloutemme tervehtymiseen. Kun joka toisessa palkataan yksi työntekijä, syntyy 140 000 uutta työpaikkaa! Pk-seudun asukkaista v. 2030 maahanmuuttajataustaisia on 25 %, monet korkeasti koulutettuja. Heidän ammattitaitonsa on saatava yhteiskuntamme käyttöön.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kristiina Drotár:

Emme voi elää jatkuvasti velaksi, jos kansantalouden tulot eivät riitä tämän elintason ylläpitoon. Näköpiirissä ei ole asiantuntijoiden mukaan käännettä jopa 15 vuoteen. On myös aika miettiä, mitä on todellinen hyvinvointi. Mielestäni se on ennen kaikkea hyvissä ihmissuhteissa. Niitä ei voi rahalla mitata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kristiina Drotár:

Mielestäni kaikkea verotusta tulee keventää, jotta saamme kansantalouden rattaat jälleen pyörimään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kristiina Drotár:

Suomi tarvitsee kaikkia energiamuotoja, jotta pääsemme liiallisesta tuontienergiariippuvuudesta. Kannatan kotimaisen energian suosimista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kristiina Drotár:

Tarvitsemme kaikkia energiamuotoja, jotta energiataseemme on tasapainoinen. Kannatan erityisesti kotimaisen energian monipuolista käyttöä ja mahdollisimma vähäistä riippuvuutta tuontienergiasta. Ilmastonmuutokseen vaikuttavien polttoaineiden vähentäminen tulee tehdä maltillisesti huomioiden teollisuutemme kilpailukyky.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kristiina Drotár:

Kun puhutaan julkisen sektorin suuruudesta on puhutaanko henkilöstön määrästä vai palkkasummasta? Puhutaanko siitä mitä saadaan aikaan vai siitä kuinka paljon työllistetään? Julkisen sektorin kustannukset on saatava laskemaan. Julkisen sektorin aikaansaamia tuloksia on voitava nostaa. Valtion ja kuntien hallinnossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota hyvään johtamiseen ja henkilökunnan hyvinvointiin. Ikäjohtaminen huomioiden!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kristiina Drotár:

Henkilökohtaisesti opiskelin monia kieliä, ja laiminlöin juuri ruotsinkielen opiskelun. Kuitenkin päädyin työskentelemään yrityksissä, joissa tärkein päämies, suurin asiakas ja omistajamme oli ruotsalainen. Ruotsi on tärkeä yhteistyökumppanimme ja ruotsinkielen taito kiinnittää meidät Pohjoismaiseen yhteisöön.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kristiina Drotár:

Mielestäni työnteon esteet tulee purkaa. Jokaiselle tulee suoda mahdollisuus saada toimeentulonsa omasta työstään.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kristiina Drotár:

On luonnollista, että työikäisenä hankittu varallisuus on myös vanhuuden turva. Monissa maailman maissa ei ole lainkaan eläkejärjestelmää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kristiina Drotár:

Kannatan aukioloaikojen lyhentämistä monista syistä. Jos töissäkäyvä viettää yömyöhään ravintolassa, ei työnteosta seuraavana päivänä tule juuri mitään. Tämä on suoraan kansantaloudellinen tappio. Ravintola on monen työpaikka - yöllä töistä palaavalla työntekijällä on hankaluuksia ja vaaroja. Yövuorot ovat koko perheen ja lasten kannalta vaikeita.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kristiina Drotár:

Kuntien määrään tulee vaikuttaa vapaaehtoisten liitosten ja yhteistyön kautta. Toimivaa ja hyvin tehtäviään hoitavaa kuntaa ja sen kuntalaisia ei tule saattaa maksumieheksi, jos toinen, liitettävä kunta on hoitanut asiansa heikosti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kristiina Drotár:

Sopimukset tulee saattaa tilanteen tasalle, mutta sopimuksia ei saa rikkoa. Suomeen tarvitaan 200 000 uutta työpaikkaa ja samaan aikaan tarvitsemme suuren määrän maahanmuuttajia. Työn tulee olla aina kannattavampaa kuin työttömyysturvan varaan jääminen pitkäksi aikaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kristiina Drotár:

Olen sitä mieltä, että Suomi tulee pitää asuttuna luomalla mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle ja yrittäjyydelle. Kumpikaan ei ole valtion tehtävä, vaan yrittäjyys ja elinkeinotoiminta tulee yksityisten ihmisten, yrittäjien sydämen palosta. Valtio voi kuitenkin auttaa ja edistää asioita esim. neuvonnan avulla tai luomalla yrittäjyyteen tarvittavaa infrastruktuuria ja kouluttamalla ihmisiä aloille, joilla on työvoiman tarvetta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kristiina Drotár:

Terveyspalvelut on turvattu laissa kaikille kansalaisille. Kannatan kuitenkin sitä, että kunta voi järjestää palvelunsa parhaiten katsomallaan tavalla järjestäen ne itse tai ostaen palvelut yksityiseltä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kristiina Drotár:

Kannatan sitä, että kunnissa pitää olla valinnan vapaus järjestää palvelunsa paikkakunnan ja asukkaitten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kristiina Drotár:

Kannatan vapaata kilpailua elinkeinotoiminnassa. Berliinissä matka lentokentältä keskustaan maksaa 20 euroa. Suomessa sama matka maksaa 47 euroa. En käsitä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kristiina Drotár:

Kysymys on täysin irrelevantti. Me olemme nyt EU:ssa. Piste. Euroopan Unionia tulee kehittää itsenäisten valtioitten yhteistyöelimenä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kristiina Drotár:

En kannata mitään uusia veroluonteisia maksuja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kristiina Drotár:

Kannatan pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Olemme jo Naton kumppanuusmaa. Suomen turvallisuuden tulee perustua itsenäiseen puolustukseen ja yleiseen asevelvollisuuteen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kristiina Drotár:

Olen sitä mieltä, että puolustusvoimien asevoiman ja varusteiden tulee olla ajan tasalla. Kannatan varojen suuntaamista kyberturvallisuuden varmistamiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kristiina Drotár:

Nokia ei olisi milloinkaan voinut nousta siihen merkittävään asemaan, mikä sillä oli vielä vuonna 2008, jos se ei olisi voinut palkata niin hyviä talentteja kuin saatavissa suinkin oli, tulivat nämä sitten mistä kolkasta maapalloa tahansa. Sama pätee niihin yrityksiin, jotka nyt rekrytoivat parhaita tutkijoita, tuotekehittäjiä, myyntimiehiä tai johtajia. Kyllä Suomeen vielä mahtuu lisää fiksuja ja yritteliäitä ihmisiä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kristiina Drotár:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Lailla ei pidä säätää, että lapsella ei ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta isään tai äitiin. Avioliitto ja perhe on yhteiskunnan tukipilari. Lapsen edun tulee olla ensin. Vain mies ja nainen voivat saada keskenään jälkeläisiä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kristiina Drotár:

Kotikuntani on Espoo, ja meillä on ennestäänkin paljon maahanmuuttajia. Meillä on vaurautta tarjota turvapaikka niille, jotka ovat joutuneet pakenemaan omasta maastaan ja kodistaan. Voimme myös tarjota maahanmuuttajille monipuolisia työmahdollisuuksia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kristiina Drotár:

Lapseni ovat jo aikuisia ja lapsenlapsia ei vielä ole. Kannatan kuitenkin sitä, että opettajan auktoriteettia ei tule murentaa. Olen nähnyt matkan varrella, että vanha suomalainen sananparsi "joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee" pitää paikkansa. Oikea kuri on rakastavaa ohjausta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kristiina Drotár:

Koti ja perhe, mikä on oikein, mikä väärin, rakkaus isänmaahan. Kristinusko on ollut Suomessa jo tuhat vuotta. Koululaitoksemme ja sairaanhoito ja jopa työväenliike ovat kristillisten arvojen perustalla. Rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäiseen. Raamatusta löytyy ohjeita niin hyvään johtamiseen kuin ohjeita siitä, millainen on hyvä elämä. Arvot ovat hyvä pohja politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kristiina Drotár:

Kannatan palveluitten tuottamista siellä, missä se on yhteiskunnan kannalta tehokkainta. Kannatan kilpailua ja yritteliäisyyttä. Tarvitsemme lisää työpaikkoja yrityksiin, jotka luovat yhteiskuntaan vaurautta ja hyvinvointia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kristiina Drotár:

Emme voi enää ottaa lisävelkaa. Julkisten palveluitten hinta on saatava laskemaan joko tehostamalla toimintaa, tekemällä asioita viisaammin tai leikkaamalla kuluja. Jokaiselle tulee suoda mahdollisuus ansaita toimeentulonsa omalla työllään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kristiina Drotár:

Suuria tuloeroja on meillä pienennetty perinteisesti verotuksen avulla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kristiina Drotár:

Miedän tulee siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn niin sosiaalitoimessa kuin terveydenhuollossa. Apu tulee saada yhden luukun periaatteella ja niin, että avun tarvitsijaa ei pomputeta paikasta toiseen. Varhain annettu apu on kaikkein edullisinta. Meidän tulee tehdä asioita viisaammin, ei jatkaa tällä samalla linjalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kristiina Drotár:

Yrityksen tulee huolehtia yhteiskuntavastuustaan. Meidän tulee pitää hyvää huolta siitä maasta, mikä meille on uskottu. Asioita tulee tarkastella pitkällä aikavälillä eikä lyhytnäköisen eduntavoittelun kannalta. Työpaikkojen luominen ja talouskasvu antavat mahdollisuuden myös hyvään ympäristönsuojeluun.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kristiina Drotár:

Ympäristövaikutuksia tulee arvioida, mutta kaikessa päätöksenteossa sillä ei ole merkitystä. On tärkeää, että lapsillemme jää puhdas ympäristö ja monimuotoinen luonto. Ne ovat tulevaisuudessa myös entistä tärkeämpi turismielinkeinon kannalta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset