KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Urpo Andström, Kristillisdemokraatit, 22

Oma esittely

Olen elänyt 33-vuotta aviossa ja minulla on 4 aikuista lasta ja 3 lastenlasta. Olen toiminut autonasentajana, yrittäjänä, nuorisotyössä, seurakuntatyössä, päihdelaitoksen johtajana ja nyt toimin Vihdin vapaaseurakunnan diakoniatyön kehittäjänä. Luottamustoimia minulla on ollut työsuojeluvaltuutettu, pääluottamusmies, nuorisolautakunnan jäsen, Sininauhaliiton - jä säätiön hallituksen jäsen ja vuoden puheenjohtajana Sininauhaliiton hallituksessa, päihdehoidon kuntayhtymän edustajana, tarkastuslautakunnan jäsen sekä varavaltuuttettu. Kaikkia luottamustoimia en edes muista, mutta olen ollut aktiivisesti vaikuttamassa ja toimimassa koko ikäni. Haluan antaa nyt pitkän kokemukseni ja osaamiseni Suomen kansan käyttöön. Tunnen ja tiedän missä tilanteissa kansalaisemme elävät ja olen valmis tuomaan tavallisten ihmisten äänen eduskuntaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Urpo Andström:

Velkaantuminen on pysäytettävä ja jos ei rakennemuutoksilla saada riittävää säästöä aikaiseksi, niin palveluja on vain karsittava. Palveluja on kuitenkin karsittava ensin niiltä, joilla on varaa maksaa palveluista. On turvattava vanhusten ja lasten asema sekä heikommassa asemassa olevien perustarpeet yhteiskunnassamme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Urpo Andström:

Verotuloja on pakko saada ja pienituloisten verotusta ei enää voida kiristää. On kuitenkin pidettävä siitä huoli, että veronkiristykset eivät aiheuta merkittävää ostovoiman heikkenemistä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Urpo Andström:

En ole ydinvoiman puolustaja, koska siinä on omat riskinsä. Suomi on saatava omavaraiseksi sähkövoiman suhteen ja näillä näkymillä ydinvoiman lisäys on järkevin vaihtoehto. Samaan aikaan on kehitettävä turvallisia vaihtoehtoja sekä etsittävä muitakin ratkaisuja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Urpo Andström:

En usko, että se olisi tuossa ajassa mahdollista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Urpo Andström:

Julkinen sektori on kasvanut hyvinä aikoina ja nyt pitäisi koko julkinen sektori organisoida kokonaan uudelleen. Emme saa kuitenkaan vähentää liiaksi asiakastyötä tekeviä, vaan johtajiston määrää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Urpo Andström:

Käytännössä harvat sitä enää tarvitsevat opintojen jälkeen ja näinollen monelta se unohtuu käytön puutteessa. Eli monelle turha aine.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Urpo Andström:

Mikäli henkilö on työkykyinen ja kieltäytyy ottamasta vastaan työtä, niin siitä on oltava merkittävät seuraamukset myös sosiaalisiin tukiin ja pitkä karenssi ansiosidonnaiseen. On kuitenkin toimittava johdonmukaisesti, eli tehtävä selvitys mitä seuraamuksia työn vastaanottamisesta tulee. Esim. perhettä ei pidä hajoittaa eri paikkakunnille ja onko henkilöllä kohtuulliset kulkuyhteydet päästä työpaikalle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Urpo Andström:

Mielestäni eläkkeen tulee riittää palveluiden kustannuksiin. Tässä vaarana, että yhteiskunnan toimesta aletaan myydä vanhusten omaisuutta tai säästöjä. Vanhuksemme ovat elämänsä maksaneet veroja ja kantaneet vastuuta yhteiskunnastamme, joten en kannata ajatusta. Jokainen voi vapaaehtoisesti ostaa itselleen parempia palveluja, mutta siihen ei yhteiskunta saa pakottaa vanhusta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Urpo Andström:

Olen työssäni nähnyt mitä päihteet saavat aikaiseksi, enkä mitenkään voi kannattaa ajatusta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Urpo Andström:

Yhdistämällä harvaan asutulla seudulla olevia kuntia ei saada säästöjä aikaiseksi. Kuntien palvelut ja toiminnat on tässä taloudellisessa tilanteessa organisoitava kokonaan uudelleen. Moni pienikin kunta on elinvoimainen, jos sitä johdetaan järkevästi. En usko mitenkään, että suuruudella saadaan säästöjä aikaiseksi, vaan järkevillä yhteishankkeilla kuntien välillä ja tehokkailla rakenteilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Urpo Andström:

Arvelluttava ehdotus, mikä ei välttämättä lisäisi työpaikkoja, vaan toisi suurille yrityksille enemmän rahaa. Tämä saattasi lisätä mielivaltaisuutta yritysten toimesta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Urpo Andström:

En kannata sitä, että maaseutu autioituu tai pienet keskukset kuolevat, kun suuret kaupungit ruuhkautuu ja ongelmat kasaantuvat. Pienistä ja heikoista on terveen yhteiskunnan pidettävä huolta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Urpo Andström:

Tarvitaan julkiset peruspalvelut ja rinnalle voidaan ottaa paikallisia kotimaisten yksityisten palveluja. En kannata monikansallisten rahoitusyhtiöiden tuottamia yksityisiä palveljua, sillä nämä valtaavat nopeasti itselleen koko palvelut ja saavuttavat monopoliaseman, jolloin hinnat nousevat kohtuuttomiksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Urpo Andström:

Lain on kuitenkin turvattava, että palvelut ovat laadukkaita ja tasapuolisia eri kunnissa. Toinen vaihtoehto on sitten se, että valtio kerää verot ja tuottaa nämä palvelut yhdenmukaisesti kaikille kansalaisille. Yhteistyötä palveluissa on lisättävä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Urpo Andström:

Taksit ovat yritystoimintaa ja miksi valtion pitäisi sitä säännellä määräämällä hintoja tai lupia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Urpo Andström:

Alusta asti olen ollut EU:n vastustaja. Vallan keskittäminen ei aja kenenkään etua ja nykyinen EU:n virkakoneisto on todella kallis suomalaisille. EU sääntelee liikaa jäsenmaiden asioita.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Urpo Andström:

En usko suomelle olevan tästä mitään hyötyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Urpo Andström:

Mielestäni tässä tilanteessa meidän ei tulisi liittyä natoon. Tai mielestäni jäsenmaksut olevat suomelle kohtuuttomia ja hyöty jäsenyydestä mitätön.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Urpo Andström:

Sotillaallisen puolustuksemme on oltava sillä tasolla, että kukaan ei kävelemällä tule rajojemme sisälle. Nykyiset kalustomme ovat nykypäivästä jälkeen jääneitä ja niitä on uusittava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Urpo Andström:

Ensin on työllistettävä suomalaiset. Siinä vaiheessa, kun maatamme kohtaa todellinen työvoimapula, niin katsottava asiaa uudelleen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Urpo Andström:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen pyhä liitto ja vain mies ja nainen voivat biologisesti synnyttää lapsia. Lapsen kehtyksen kannalta on tärkeää, että hänellä on isä sekä äiti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Urpo Andström:

Meidän tulee ottaa vastaan vain sellaisia pakolaisia, jotka sopetuvat kulttuuriimme ja hyväksyvät, että heille ei anneta mitään erityiskohtelua. Nyt monet pakolaiset hakevat itselleen elintason nostoa sekä vaativat erityiskohtelua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Urpo Andström:

Opettajien ja oppilaiden turvallisuus on taattava. Nykyisin ollaan tilanteessa, jossa oppilaat toimivat mielivaltaisesti. On tosin valvottava, että kuri ei aiheutua mielivaltaista toimintaa opettajien puolelta. Rajattomat lapset kokevat turvattomuutta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Urpo Andström:

Tuolle pohjalle on maamme rakennettu. Tämä toimii nyt ja tulevaisuudessakin hyvänä arvopohjana.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Urpo Andström:

Nykyinen hankintalain tulkinta suosii suuria monikansallisia yrityksiä tuottamaan julkisia palveluitamme. Mielestäni Yhteiskunnan on tuotettava palvelut itse, mutta niitä tulisi kehittää ja uudelleen organisoida.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Urpo Andström:

Pienipalkkaisten veroja ei tulisi enää kiristää, mutta jos jostain kiristettävä, niin keski- ja hyvätuloisilta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Urpo Andström:

Kohtuuttomat palkat ja palkkiot eivät nykyisin ole enää sellaisia, että niitä voidaan mitenkään selittää ahkeruudella tai lahjakkuudella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Urpo Andström:

Jos työttömyys vielä kasvaa tai pysyy tällä tasolla, niin silloin on leikattava. Uskon siihen, että saamme tulopohjan kuntoon ja työttömyysluvut laskemaan. Palvelurakenteita uudistamalla ja uudelleen organisoimalla saamme myös kustannussäästöjä ja taloutemme nousuun.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Urpo Andström:

Ympäristöasiat eivät saa jäädä hoitamatta. Olemme vastuussa ympäristöstämme tuleville sukupolville. On vastuutonta antaa taloudellisten asioiden jyrätä tulevaisuutemme kustannuksella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Urpo Andström:

Olemme jo tuhonneet maapalloamme liikaa ja maksamme siitä kallista hintaa. On osattava tehdä päätöksiä kuormittamatta liikaa ympäristöämme. Tosin tässäkään ei saa mennä liiallisuuksiin vaan käytettävä tervettä järkeä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset