KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lea Ahonen, Kristillisdemokraatit, 21

Oma esittely

Asun puolisoni kanssa Tuusulassa. Ammattiurani olen tehnyt kouluelämän palveluksessa. Viimeiset kymmenen vuotta toimin lukion ja yläkoulun rehtorina. Olen sekä kunnan että seurakunnan luottamustehtävissä. Nyt olen kunnanvaltuuston varajäsen, sivistys-ja koulutuslautakunnan sekä tarkastuslautakunnan jäsen. Luonteeltani olen optimisti.Mielelläni suuntaan katseen tulevaisuuteen .Pidän haasteista ja uusien asioiden ideoinnista. Päätöksenteossa kristilliset arvot ovat lähtökohtani. Mottoni on "sydämellä ja järjellä".Elämänkokemusta on tullut niin ilojen kuin surujen kautta. Tärkeitä asioita on kaikenikäisten ihmisten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lea Ahonen:

Suomessa on nykyisin riittävän korkea verotustaso

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lea Ahonen:

Vanhojen laitosten uusimisen huomioiminen tulevaisuudessa ja kysynnän kasvaessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lea Ahonen:

Erilaiset päällekkäisyydet tulisi tarkoin tutkia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lea Ahonen:

Pakollisten kurssien määrä minimiin. Panostetaan kansainvälisillä markkinoilla tarvittaviin kieliin enemmän.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lea Ahonen:

Palkkauksen tulee olla kannustava erilaisiin etuisuuksiin nähden.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lea Ahonen:

Julkiset hoitopalvelut tulee olla kaikille samat. Jokainen voi itse maksaa haluamansa lisäpalvelut.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lea Ahonen:

Toisaalta harmillisena haittana yrittäjätoiminnan rajoitus.....toisaalta vastakohtana alkoholinkäytön vähentäminen....

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lea Ahonen:

Kunta, joka pärjää omillaan, olkoon sitä !

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lea Ahonen:

Yhteisesti sovittuja työehtosopimuksia tulee noudattaa !

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lea Ahonen:

Kustannusten osalta palvelut tulisi olla samanarvoisia. Jos kustannukset ovat yksityispuolella suuremmat, niin erotuksen maksaa asiakas itse.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lea Ahonen:

Sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistuksessa luvataan yhdenvertaiset palvelut eri alueille !

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lea Ahonen:

Ovi on pidettävä auki Natoon !

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lea Ahonen:

Työ oltava ja työehtosopimuksia on noudatettava. "Halpatyövoima " on estettävä !

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lea Ahonen:

Rekisteröidyssä parisuhteessa voidaan taata erilaisia oikeuksia, mutta avioliiton näen miehen- ja naisen välisenä liittona.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lea Ahonen:

Vastaanottokeskusten perustamista tulisi välttää. Turvapaikanhakijoille olisi kehitettävä kuntalaisia lähellä olevia tukimuotoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lea Ahonen:

Suomalaisissa kouluissa on toimivat käytänteet.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lea Ahonen:

Yrittäjyyttä tulisi kannustaa ( esim .kotihoito-ja siivouspalvelut, ATK-palvelut ym )

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lea Ahonen:

Erilaiset vaihtoehdot tulee tarkkaan punnita !

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lea Ahonen:

Huom !Matalapalkkainen voi myös olla lahjakas ja ahkera. Tuloerot tulee kuitenkin näkyä vastuullisuudessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lea Ahonen:

Luovat ratkaisut kunniaan !

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lea Ahonen:

Jokainen hanke on huolella tutkittava ja arvioitava haitat ! ( vrt.Talvivaara- ympäristön tuhot )

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset