23 - Markus Mustajärvi, VAS

Oma esittely

Olen työllisyysasioihin perehtynyt lappilainen kolmannen kauden kansanedustaja. Myös aluepolitiikka, sosiaaliset kysymykset ja ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä. Monipuolinen koulutus ja työkokemus auttavat työssäni eduskunnassa. Vasemmistoliiton tulee olla EU-kriittinen, Nato-vastainen, ekologiset reunaehdot tunnustava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolue. "Työ luo turvaa" ja "Köyhä maksaa kaikesta täyden hinnan" iskulauseet kuvaavat hyvin linjaani. Harrastan lukemista, jalkapalloa ja metsästyksen lisäksi kaikkea luonnossa liikkumista.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Lisäkuristuksilla vain näännytetään kansantalous. Meillä on vielä elvytysvaraa saada käänne aikaiseksi. Monella kansalaisella palvelujen saatavuus on jo nyt heikkoa ja etuudet alhaisia. Hulluinta on, että olemme ottaneet myös muiden maiden velkoja vastattavaksemme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Progressiivinen verotus on oikeudenmukaista. Verotus maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Juurihan eduskunta teki päätöksen uudesta ydinvoimalasta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Turpeen yhteiskäyttö puun kanssa on perusteltua, niin kyetään korvaamaan myös kivihiiltä. Teknologiaa tulee kehittää päästöjen vähentämiseksi. Meillä on paljon jo ojitettuja, turvesoiksi kelpaavia kohteita. En näe mahdolliseksi maakaasusta luopumista ko. aikataulussa. Kivihiili on pahin vaihtoehto.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Oikea lääke on saada yksityinen sektori kasvuun. Ei yksityinen sektori nouse sillä, että julkinenkin laitetaan kurimukseen. Valtio on vetäytynyt aivan liian kanssa monilta alueilta ja monista tehtävistä. Kuntien yhteistyötä tulee tehostaa ja työn organisointia, mutta kunnallista itsehallintoa kunnioittaen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

En näe perusteita pakollisuudelle. Voisi käydä myös niin, että vapaaehtoisuuden ansiosta monen into opiskella ruotsia lisääntyisi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Sanktiot ovat jo nyt äärimmäisen kovat. Ongelma on siinä, ettei asianmukaisin ehdoin tarjottua työtä ole tarpeeksi tai se sijaitsee liian kaukana.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Jos verotus perustuu siihen, että verot määräytyvät maksukyvyn (myös varallisuuden tuoton) mukaan, niin silloinhan myös vanhempi, varakas henkilö osallistuu palveluiden tuottamiseen sekä aktiiviaikana että myöhemmin. Pienten omaisuuksien pakkorealisointia en hyväksy.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Minusta aukioloajat riittävät nykyisellään. Byrokratiaa voisi muuten karsia, esimerkiksi epäselvät mainontakiellot ja tarjoilurajoitukset.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Kunnallista itsehallintoa tulee kunnioittaa. Kuntien talouskurimuksen taustalla on valtion vetäytyminen vastuusta ja ylhäältä alas saneltu pakko, josta ei synny mitään hyvää. Läheskään aina suuri ei ole taloudellista ja tehokasta, hyvästä palvelusta puhumattakaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Työehtosopimukset ovat sen heikomman osapuolen turva. Kaikkia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ei ole nytkään hyödynnetty.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

On oleellinen arvovalinta. Suuri osa metsistä, kaivoksista ja energiatuotannosta sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa, mutta hyöty valuu muualle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

SOTE-runnomisen taustalla on ollut juuri kokoomuksen halua ulkoistaa ja yksityistää. Pahin vaihtoehto on se, jos yksityinen kuorii kerman ja muu palvelutuotanto (vähäväkiset syrjäseudut) jää julkisen kontolle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

SOTE-myllerryksessä on vielä paljon ongelmia, myös perustuslain suhteen. Kunnilla pitää olla rooli sekä palveluiden tilaamisessa että tuottamisessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Ruotsissa tätä on kokeiltu huonoin seurauksin: hinnat karkasivat käsistä, kalusto huonontui ja harmaa talous lisääntyi. Taksipalvelut pelaavat Suomessa kohtuu hyvin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

EU taival ei ole ollut Suomelle mikään menestystarina. Suomi on menettänyt koko ajan itsenäisyyttään ja joutuu nyt jo vastaamaan toisten maiden taloudellista vastuista. Sen lisäksi Suomi on ollut ensimmäisiä vuosia lukuun ottamatta nettomaksaja. Olemme matkalla kohti liittovaltiota, valitettavasti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Malli voi olla ongelmallinen, mutta tavoite on oikea. Myös rahoitusmarkkinoita tulee säädellä ja kontrolloida, myös veroteknisin keinoin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Suomen tulee säilyä sotilaallisesti liittoutumattomana, puolustaa koko aluettaan ja säilyttää yleinen asevelvollisuus. Nato-jäsenyys tulisi todella kalliiksi myös taloudellisesti ja veisi meidät osapuoleksi kansainvälisiin kriiseihin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Nykyiset määrärahat riittävät, jos ne kohdennetaan oikein eli luovutaan osittain järkyttävän kalliista Nato-yhteensopivan aseteknologian hankinnoista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Meillä on jo nyt tekemistä EU:n alueelta tulevan työvoiman ja yritysten valvonnassa. Miksi kasata entisten ongelmien päälle uusia? Ei harmaata taloutta torjuta sillä, että annetaan vapaat kädet?

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

On tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Kunnan resurssit eivät riitä asianmukaiseen toimintaan enkä oikein usko, että Länsi-Euroopan harvimmin asuttu alue olisi monenkaan tulijan mieleen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Resurssien riittämättömyys, liian suuret ryhmäkoot ja koulujen valikoituminen ovat todellisia ongelmia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Uskonnon jätän jokaisen omaan harkintaan ja valintaan. Isänmaa on minulle tärkeä, joskin isänmaallisuudella tarkoitan jotain muuta, mitä joku toinen. Koti on jokaiselle tärkeä. Yhdessä esitettynä nuo kolme sanaparia tuovat mieleen vanhaoikeistolaisen ja konservatiivisen arvopohjan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Julkisella sektorilla tulee olla päävastuu palvelutuotannossa ja taata ne tasa-arvoisesti kaikille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Kysymyksen muotoilu on tarkoituksenhakuinen. Verotuksellakin on ylärajansa, mutta nyt Kataisen/Stubbin kaudella on kiristetty työn verotusta ja nostettu ALV:a sekä sähkö- ja energiaveroja. Samaan aikaan on annettu esimerkiski yhteisöveroalennus (1 mrd. €/vuosi) eikä se ole näkynyt uusina investointeina Suomessa. Palveluiden ja sosiaalietuuksien rinnalle voisi nostaa pohdittavaksi yritystukien määrän ja laadun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Suurilla tuloilla ei läheskään aina ole tekemistä lahjakkuuden, ahkeruuden tai kannustavuuden kanssa. Päin vastoin, niissä maissa, joissa tuloerot ovat pysyneet kohtuullisina, on koko kansantalouteen kertynyt enemmän jaettavaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Ongelmana on järjestelmien monimutkaisuus, nöyryyttävyys ja jäykkyys. Hallinto elää omaa elämäänsä ja asiakas unohtuu. Aiheuttaa tehottomuutta ja kustannuksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Jossakinhan se ekologisen kantokyvyn raja menee ja jos kategorisesti mennään väittämän mukaan, raja ylittyy aika pian. Jos taas ympäristöasiat ylittävät aina taloudellisen hyödyn ja työpaikat, niin ei sekään onnistu. Pitäisi kyetä arvioimaan, onko ympäristöhaitta suhteeton ja peruuttamaton, pysyvä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Mustajärvi:

Onneksi kysymyksessä oli sana ""tarvittaessa".

Uusimmat politiikan uutiset