16 - Anni Ahlakorpi, VAS

Oma esittely

Olen utsjokelainen punavihreä poliitikko. Toimin Vasemmistonuorten toisena varapuheenjohtajana ja Utsjoen varavaltuutettuna. Politiikkaani ohjaavia arvoja ovat monimuotoinen luonto, yhdenvertaisuus ja vapaus. Olen pian valmis filosofian maisteri, pääaineenani saamelainen kulttuuri. Utsjoella, Suomen ainoassa saamelaisenemmistöisessä kunnassa, kasvaneena ja opintojeni kautta monikulttuurisuus ja pohjoismainen yhteistyö ovat minulle luonnollisia ja luontevia asioita. Työkokemusta minulla on muun muassa kouluista, päiväkodeista ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta. Politiikan lisäksi vapaa-aikaani kuuluvat kaksi löytökissaa ja koira, jonka kanssa lenkkeilen Inarin metsissä ja Utsjoen vaaroilla.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Leikkauspolitiikka on osoittanut toimimattomuutensa, nyt on aika elvyttää taloutta tekemällä työllistäviä investointeja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Verotuksen progressio pienentää tuloeroja, mikä puolestaan tutkitusti lisää hyvinvointia. Myös pääoma- ja palkkatulojen verotus tulee yhtenäistää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Suhtaudun ydinvoimaan lähtökohtaisesti kielteisesti, mutta jos tulevaisuudessa suurin osa ydinjätteestä pystytään käyttämään hyödyksi energiantuotannossa ja uraanin louhintaan liittyvät ongelmat voidaan minimoida, en pidä lisäydinvoimaa aivan mahdottomanakaan. Tällä hetkellä sille kuitenkaan ei ole tarvetta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Ilmastonmuutos on yksi aikamme pahimmista kriiseistä ja sen seuraukset erityisesti arktisilla alueilla ovat tuhoisat. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Suuri julkinen sektori ei sinänsä ole ongelma. Kun väestön huoltosuhde muuttuu, on luonnollista, että julkinen sektori kasvaa. Sen rahoittamiseksi on varmistettava riittävä verokertymä puuttumalla harmaaseen talouteen ja veronkiertoon nykyistä tehokkaammin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Ruotsista on hyötyä pohjoismaisessa kanssakäymisessä, mutta ei sen opiskelu minuakaan yläasteella erityisemmin innostanut. Olisikin järkevää aloittaa sen opettaminen jo aikaisemmin, siinä vaiheessa, kun lapset oppivat kieliä luonnostaan helpommin. Toisaalta on alueita, joilla esimerkiksi venäjästä, norjasta tai saamesta voisi olla enemmän hyötyä ja jonkinlaista valinnanvapautta näiden kielten välillä voisi ainakin kokeilla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Päinvastoin mahdollisuutta kieltäytyä tarjotusta työstä tulee vahvistaa, jos työ ei esimerkiksi vastaa koulutusta, työehdot ovat kohtuuttomat, työmatka liian pitkä tai muuta vastaavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Kaikille ihmisille tulee varallisuudesta riippumatta turvata yhtä hyvät ja laadukkaat hoivapalvelut heidän vanhetessaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Tätä voisi ainakin kokeilla ja arvioida sitten sen seurauksia. Joka tapauksessa mielestäni on suotavaa ohjata alkoholin käyttöä kotoa ravintoloihin, joissa se tapahtuu valvotuissa olosuhteissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Joissain harvoissa tapauksissa pakkoliitokset voivat olla oikea ratkaisu, mutta mielestäni kunnilla pitää pääsääntöisesti olla valta itse arvioida ja päättää kuntaliitosten tarpeellisuus ja järkevyys.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Emme tarvitse alipalkattuja työläisiä, jotka eivät voi elättää itseään tekemällään työllä. Ennemminkin on määritettävä lakisääteinen minimipalkka.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Jokaisella on oikeus asua kotonaan. Sen sijaan, että valtiollisia työpaikkoja, kuten poliisin, rajavartioston ja Metsähallituksen, vähennetään syrjäseuduilla, tulee niitä lisätä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Terveyspalveluiden yksityistämisellä ei ole saatu kunnille toivottuja säästöjä, vaan pahimmillaan kustannukset ovat nousseet ja laatu heikentynyt.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Jos päätösvalta sosiaali- ja terveyspalveluista valuu pinta-alaltaan lähes puolet Suomesta kattavalle sote-alueelle, vähentää se merkittävästi kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa sote-palveluiden määrään ja laatuun lähellään.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Nykyinen säätely suojaa sekä asiakkaita että erityisesti pieniä taksiyrityksiä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Erityisesti EU:n tällä hetkellä ajama talouskuripolitiikka on eritisen haitallista kaikille EU:n kansalaisille, ei vain Suomessa suomalaisille.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Tämä on hyvä tapa hillitä keinottelua ja taistella veroparatiiseja vastaan, mutta myös järkevä tapa kerätä varoja esimerkiksi uusiutuvien energiantuotantomuotojen kehittämisen tukemiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Natojäsenyys ei lisäisi Suomen turvallisuutta, vaan pikemminkin kiristäisi entisestään Sumen ja Venäjän välejä ja näin lisäisi alueen epävakautta. Nato on sotilasliitto, jonka pääasiallinen tehtävä on Yhdysvaltojen etujen turvaaminen maailmalla. Suomen tulee vähentää yhteistyötään Naton kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Puolustusvoimien rahoituksen on vastattava todellista tarvetta ja tällä hetkellä, puolustusmenojen ollessa noin 5 prosenttia valtion budjetista, tulisi pikemminkin säästää esimerkiksi Nato-harjoituksista kuin lisätä menoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Byrokraattisesta tarveharkinnasta on luovuttava kokonaan ja siirryttävä käytäntöön, jossa kaikilla oleskeluluvilla saa tehdä töitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Ei ole mitään syytä sille, miksi näin ei pitäisi olla. Kaikilla ihmisillä tulee olla samat oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Ajatus vastaanottokeskuksesta Utsjoella on jotenkin mainio. Jos sellainen tulisi alle 500 asukkaan kyläämme, valtion tulisi myös huolehtia siitä, että sinne tulevilla turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada mielekästä työtä kohtuullisen läheltä ja muutenkin varmistaa, että heille voidaan järjestää kaikki kotoutumiseen tarvittavat palvelut. Tämä voisi tuoda mukavasti uusia työpaikkoja alueellemme. Utsjoen ollessa kyseessä en kuitenkaan pidä ajatusta täysin ongelmattomana.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Koulujen ongelmat eivät johdu kurin puutteesta. Esimerkiksi kouludemokratian lisääminen tekisi kouluista parempia. Se, että koululaisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa heitä ja heidän kouluaan koskeviin asioihin. Tiukka kuri ei myöskään opeta erityisen hyödyllisiä vuorovaikutustaitoja tai paranna oppimistuloksia. Opetuksen on oltava sellaista, että koululaiset kiinnostuvat siitä ilman tiukkaa kurinpitoa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Kaiken politiikan perustana tulee olla ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittaminen, kestävä kehitys ja oikeudenmukaisuus. Näin voidaan parhaiten myös turvata koti kaikille, vapaus harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa sekä elinympäristö, joka on puhdas ja terveellinen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Palveluiden ulkoistaminen vie ne entistä kauemmas demokraattisen päätöksenteon piiristä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Kattavat julkiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat hyvinvointivaltion perusta, jota ei tule romuttaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Suuret tuloerot eivät ole seurausta siitä, että toiset olisivat lahjakkaampia ja ahkerampia kuin toiset. Oikeistolaisen maailmankuvan mukaan köyhyys on itseaiheutettua, vaikka useat tutkimukset näyttävät, että esimerkiksi koulutus on Suomessa edelleen vahvasti periytyvää ja oikeiston ajamat verouudistukset ovat entisestään lisänneet varallisuuden kasautumista pienelle vähemmistölle. Tuloerojen kaventaminen on oikeudenmukaista ja lisää hyvinvointia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Julkisen talouden ongelmat johtuvat esimerkiksi suuryritysten veronkierrosta ja veroparatiisitaloudesta. Suomen tulee aktiivisesti pyrkiä veroparatiisien sulkemiseen kaikkialla maailmassa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Ympäristöä, kuten ei ihmisiäkään, saa riistää talouskasvun nimissä vaan sen on tapahduttava näiden ehdoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Anni Ahlakorpi:

Esimerkiksi Vuotoksen allas -käytettiinpä siitä mitä nimitystä tahansa- on tällainen hanke. Sen tuomat lyhytaikaiset hyödyt jäisivät olemattomiksi peruuttamattomiin haittoihin verrattuna. Laajemmassa mittakaavassa on muistettava, että ympäristökriisi on yksi aikamme vakavimmista kriiseistä, joka YK:n mukaan tappaa jo nyt satoja tuhansia ihmisiä vuosittain. On meidän vastuullamme puuttua siihen.

Uusimmat politiikan uutiset