9 - Esa Aalto, VIHR

Oma esittely

Biologi, FT, Oulusta Kellon Kiviniemestä. Tällä hetkellä päätoiminen työnantajani on kotona puolivuotias poika. Olen toiminut aktiivisesti useissa luonnonsuojelujärjestöissä 15 vuoden ajan. Kunnallispolitiikassa olen mukana varajäsenenä Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Poliittisena tavoitteenani on siirtyminen kulutusyhteiskunnasta kestävästi luontoa hyödyntävään nykyistä onnellisempaan elämäntapaan.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Etenkin pääomatulojen verotusta tulisi kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Ydinvoima on kestämätön tapa tuottaa energiaa. Ydinvoimaloilta ei vaadita vakuutuksia onnettomuuden varalle eikä ydinjäteongelmaa ole lopullisesti ratkaistu. Olkiluodon Onkalon turvallisuus on kyseenalainen. Ydinvoimasta on luovuttava mahdollisimman pian.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Päätös pitää tehdä heti, jotta muutokseen ehditään valmistautua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Julkisen sektorin toimintaa tulisi pyrkiä tehostamaan, jotta samalla väkimäärällä saataisiin enemmän aikaan. Henkilöstön vähentäminen tarkoittaa helposti sitä, että työt jäävät tekemättä, mikä aiheuttaa vielä suurempia kustannuksia muualla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Tarpeeton ruotsin opiskelu haittaa muutoinkin huonosti motivoituneiden oppilaiden koulunkäyntiä. Suuri osa suomenkielisen alueen koululaisista ei pakollisesta opiskelusta huolimatta opi ruotsia käytännössä lainkaan, ja päin vastoin häiritsevät niidenkin opiskelua, ketkä ruotsia haluaisivat koulussa oppia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Työn vastaanottaminen pitäisi olla nykyistä kannattavampaa. Perustulo olisi toimiva ratkaisu.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Kaikille pitää taata minimitason hoivapalvelut, mutta paremman hoitotason pitäisi jokaisen kustantaa itse. Julkiset varat eivät riitä nykyisenkaltaisten hoivapalveluiden tuottamiseen jatkossa kasvavalle määrälle vanhuksia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Alkoholin käyttöä pitää pyrkiä vähentämään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Päällekkäistä hallintoa karsimalla saadaan aikaan säästöjä. Isommissa kunnissa myös yhteinen etu toteutuu paremmin, sillä pienissä kunnissa on mahdollista sopia pienellä porukalla asioita henkilökohtaisen hyödyn mukaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Sopimuksista on pidettävä kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa tarpeensa ja toiveidensa mukaan. Palvelut löytyvät jatkossa isommista asutuskeskuksista, mutta maaseudun asujalla on paljon tilaa ja luonto lähellä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Yksityiset terveyspalvelut toimivat erittäin hyvin, usein paljon paremmin kuin julkiset. Kansalaisia tulisikin kannustaa yksityisten palveluiden käyttöön julkisen ja yksityisen hintaeroa tasaamalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Nämä palvelut tulee tuottaa järkevimmillä mahdollisella tavalla, jotta vähällä rahalla saadaan mahdollisimman monille hyvä hoito.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Rahoitusmarkkinat ja muu" keinottelutalous" on sellaista, mitä pitäisi verottaa ankarasti.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Suomen tulee hoitaa uskottava puolustus mahdollisimman kustannustehokkaasti. Nykyaikaisen puolustusteknologian hankkiminen ja ylläpito yksin pienenä maana tulee hyvin kalliiksi. Riittävätkö meillä rahat? Yhdessä muiden kanssa samalla rahalla saisimme luultavasti enemmän. Tässä asiassa pitää kuulla ensisijaisesti puolustusalan asiantuntijoita, joihin minä reservin kersanttina en kuulu.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Puolustuksen uskottavuutta on parannettava muilla keinoin, koska rahaa ei ole.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Muiden opiskelua häiritseviin oppilaisiin pitäisi voida paremmin puuttua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Maapallo on kotimme ja sen elinkelpoisena pitäminen tärkeintä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Joissakin tapauksissa yksityiset palvelut toimivat paljon paremmin kuin julkiset. Kaikkea ei kuitenkaan voi yksityistää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Veroja pitäisi joka tapauksessa korottaa. Ihmisillä on liikaa rahaa ja valtiolla liian vähän.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Kohtuus kaikessa. Veroprogressiota tulisi lisätä ja pääomatuloja verottaa yhdessä tuloveron kanssa, jotta suurituloisia verotettaisiin enemmän.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Raha ei tule riittämään, vaikka tekisimme mitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Ympäristöasiat tulee aina asettaa tärkeimmäksi, koska ympäristö on elinehtomme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Esa Aalto:

Pitäisi myös korjata aiemmin tehtyjä virheitä ja purkaa jo tehtyjä ympäristölle haitallisia toimia.

Uusimmat politiikan uutiset