60 - Tytti Tuppurainen, SDP

Oma esittely

Kouluikäisten äitinä ajattelen, millaisen maailman lapsille jätämme. Jokainen haluaa läheisilleen turvallista arkea, puhdasta kotimaista ruokaa ja uskoa huomiseen. Omalla työllä pitää voida tulla toimeen. Koulutusta on saatava tahdon ja kyvyn mukaan, elinikäisesti. Suomen on oltava avoin eikä ketään saa syrjiä tai kiusata. Oululaisena kansanedustajana teen työtä pohjoisen hyväksi. Alueemme tarvitsee panostusta tulevaisuuteen: osaamiseen, nuorten työllistämiseen ja toimiviin kulkuyhteyksiin. Arjessa palveluilla on iso merkitys: lapsiperheiden kotiapu tai omaishoitajien tuki helpottavat elämää. Tarvitsemme kasvua, mutta ei hinnalla millä hyvänsä: työehtoja tai ympäristöarvoja ei saa polkea. Tulin politiikkaan ympäristöjärjestöstä ja ympäristö on pysynyt lähellä sydäntäni. Yhteyteni luontoon on lähimmillään koiran kanssa ulkoillessa. Päätöksenteossa kysyn: edistääkö tämä yhdenvertaisuutta? Olen nyt SDP:n vaalipäällikkö ja Demarinaisten pj. Harrastan lukemista, koiranhoitoa ja saunomista.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Suomen julkinen talous tervehtyy talouskasvun elpyessä. Säästötoimia tarvitaan, mutta leikkaukset eivät ratkaise tasapaino-ongelmia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Pieni- ja keskituloisten verotusta tulee keventää. Verotuksen on perustuttava veronmaksukykyyn.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Teollisuuden kohtuuhintainen energia on turvattava. Tulevaisuuden energiatalous perustuu uusiutuviin energialähteisiin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Turve on merkittävä alueellinen energianlähde. Se on tärkeä seospolttoaine muun biomassan joukossa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Suomen yksityinen sektori on liian pieni. Kansantuote kasvuun!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Suomi on kaksikielinen maa. Finland är ett tvåspråkigt land.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Työttömyys ei ole kenenkään oma syy.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Peruspalvelut kuuluvat kaikille. Maksukykyyn perustuvaa omavastuuta voidaan lisätä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Anniskeluaikojen säätely kuuluu alkoholipolitiikkaan. Sillä ehkäistään alkoholihaittoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Kuntaliitoksia tulee tehdä, jos ne selvityksissä osoittautuvat järkeviksi. Pakolla ei synny kestäviä ratkaisuja. Oleellista nyt on saada sote-uudistus toteutettua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Työehtosopimukset on solmittava toimialojen ja yritysten palkanmaksukyvyn mukaan ja maltilla. Vähimmäisehdot on kuitenkin turvattava työehtosopimuksin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Koko Suomi on pidettävä elinvoimaisena. Kannettu vesi ei kaivossa pysy, siksi resepti on alueiden omien voimavarojen vahvistaminen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Yksityisiä palveluja tarvitaan täydentämään julkista palvelutuotantoa. Julkiset palvelut ovat silti hyvinvointiyhteiskunnan perusta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Päätösvalta hyvinvointipalveluista kuuluu kunnille ja kuntalaisille. Kuntien yhteistyö ei kuitenkaan ole meille vieras asia, joten sote-uudistuksessa voidaan sovittaa yhteen kuntien ensisijaisuus ja sote-alueiden yhteistyö.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Pääkaupunkiseudulla voitaisiin kokeilla taksiliikenteen vapauttamista. Harvaan asutuilla alueilla taksit ovat osa julkisten palveluiden verkostoa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

EU on meille myös turvallisuusratkaisu. Osana EU:ta voimme vaikuttaa myös asioihin, joihin meillä yksin olisi vain hyvin vähän sananvaltaa, esimerkiksi kauppapolitiikkaan tai maailmanlaajuiseen ilmastopolitiikkaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

On oltava mukana siellä, missä asioista päätetään. Rahoitusmarkkinaverolla voidaan vakauttaa rahoitusmarkkinoita ja kerätä verotuloja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Suomen tulee kaikissa tilanteissa säilyttää oma ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimintavapaus. Suomen turvallisuus perustuu kumppanuuteen Naton kanssa, pohjoismaiseen turvallisuusyhteistyöhön, toimintaan kansainvälisissä järjestöissä sekä omaan uskottavaan puolustukseen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Uskottava puolustus edellyttää panostuksia parlamentaarisen työryhmän viitoittamalla tavalla. Määrärahalisäysten suuruus täytyy sovittaa kuitenkin myös muuhun taloustilanteeseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Työlupakäytännön purkaminen ei ole ajankohtaista. Harkinnassa tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että työlupia myönnettäisiin enemmän joitakin osaamisalueille ja työtehtäviin, joissa on pulaa työvoimasta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Tasa-arvoinen avioliittolaki on tulossa ja siviilivihkimisen myötä tulevat myös avioliittoon kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Kotikuntani on Suomen viidenneksi suurin. Jos ja kun Suomi ottaa vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, eivät suuret kaupungit voi vetäytyä vastuusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Kurikoulu jäi historiaan jo vuosikymmeniä sitten. Lapset tarvitsevat rajoja ja rakkautta - tämä kuulostaa lauseena ja kasvatussisältönä paremmalta kuin kuri ja järjestys.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Rakastan kotia, uskontoa ja uskoa ja rakastan isänmaatani. Yhtenä pakettina näitä on kuitenkin myyty joskus hiukan tarkoitushakuisesti.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Yksityiset yritykset täydentävät julkisia palveluita. Ohjelmallinen ulkoistaminen ei ole tarpeen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Julkisen talouden tasapaino edellyttää säästäväisyyttä menoissa ja riittäviä verotuloja. Sekä säästöt että verot voi kohdistaa järkevästi: ei leikata heikoimmassa asemassa ja ei kiristetä enää ollenkaan pieni- ja keskituloisten verotusta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Yhteiskunnassa on hyväksyttäviä tuloeroja: ahkeruudesta, riskienottamisesta ja osaamisesta pitää palkita. Kohtuuttoman suuret tuloerot eivät lisää yhteistä hyvinvointia - eivätkä edes menestyjien hyvinvointia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Julkisen talouden tasapainottaminen on lähivuosina tarpeen. Pitkällä tähtäyksellä hyvinvointiyhteiskunta selviää kyllä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Ristiriidan etsiminen talouden ja ympäristön välillä on vanhanaikaista ajattelua. Talous kasvaa, kun se on rakennettu kestävälle perustalle eli ympäristön kestävälle käytölle. Tulevaisuuden kasvualat ovat vastuullista luonnonvarojen käyttöä ja materiaalien käytöstä erillään olevia palveluiden ja osaamisen aloja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tytti Tuppurainen:

Ympäristön huomioiminen muodostaa puitteet kestävälle kehitykselle: talous ei kasva tulevaisuudessa, jos se törmää luonnon kestokyvyn rajoihin.

Uusimmat politiikan uutiset