24 - Arja Sarpola, VIHR

  • Puolue:  Vihreä liitto
  • Vaalipiiri:  Oulu
  • Ehdokasnumero:  24
  • Ikä:  53
  • Koulutustaso:  Laborantti, Opistotason laborantti, FM kemisti ja vesi- ja ympäristötekniikan tohtori
  • Lasten lukumäärä:  2

Oma esittely

Olen Arja Sarpola, ympäristö- ja vesitekniikan tohtori Muhokselta. Nautin väljästä maisemasta ja elävä maaseutu on minulle tärkeä. Olen poliittisesti sitoutumaton mutta haluan olla mukana vaikuttamassa yhteiskuntaan. Ehdokkaaksi lähdin, koska haluan päättäjien tekevän päätöksensä tutkimustuloksiin nojautuen. Tahdon myös tuoda esille suomalaisen osaamisen ja opetuksen korkean tason ja edistää niiden tuotteistamista luomaan Suomeen uusia työmahdollisuuksia.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Velkaantumista on jarrutettava jopa pienin leikkauksin, mutta niiden kohdistamisessa on oltava tarkkana. Esimerkiksi moninkertainen hallinto on hyvä karsimiskohde.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Meillä on nykyään käytössä tasavero, sillä progressivisen valtionverotuksen osa koko maksamastamme ansioverosta on vain murto-osa. Kunnallisvero, joka on tasavero, vie siitä valta-osan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Nykyisin ydinvoiman käyttö on täysin järjetöntä: Ensiksikin käytämme uraania, vaikka sainoa syy sen käyttämiseen on se, että siitä saadaan plutoniumia pommin tekoon. Maailmalla on testattu mm. thoriumia, joka olisi parempi vaihtoehto. Toinen järjettömyys on se, että me olemme valjastaneet maailman tehokkaimman energiamuodon -ja keitämme sillä vettä. Eli muutamme säteilyenergian lämpö- ja liike-energian kautta sähköksi alle 20% hyötysuhteella.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Kivihiili heti, turve pitemmällä aikajanalla ja maakaasun käytöstä ei tarvitse luopua lainkaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Hallintoa on karsittava. Palvelut täytyy säilyttää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Itärajalla Venäjä olisi hyödyllisempi. Mutta aina kaksi vierasta kieltä: nykylatinan, eli englannin lisäksi myös toinen kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Miten? Jos nykyään kieltäytyy koulutustaan vastaavasta työstä, joutuu karenssiin. Pitäisikö ottaa vastaan myös työtä, johon ei ole koulutusta? Tai niin kaukaa, että joutuu muuttamaan? Kyllä työttömälläkin täytyy säilyä itsemääräämisoikeus ja vapaus valita asuinkuntansa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

En ymmärrä väitettä. Jos ihmisellä on varallisuutta, hän voi palkata itselleen vanhana kodinhoitajan tai kotisairaanhoitajan, jos katsoo tarpeelliseksi. Mutta ei hänen varojaan voi sosialisoida kaikkien vanhusten hoivapalvelujen kustantamiseen. Eikä ketään saisi velvoittaa omakustanteiseen hoivapalveluiden käyttöön, jos pidämme hyvinvointiyhteiskunnasta kiinni.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

En ole ko. liikkeiden vakioasiakas, joten asia ei kosketa minua henkilökohtaisesti. Täytynee kysyä äänestäjiltä, miten he haluaisivat minun tähän vastaavan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Hallintoa on karsittava. Kuntaliitokset olisivat tässä hyvä tapa, jos vain näille entisille nimimiehille ei aina kehitettäisi jotain suojatyönimikkeitä ja irtisannottaisi niitä, jotka tekevät kaikki työt.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Kaikista hauskintahan olisi, jos yritysten ei tarvitsisi maksaa mitään. Mutta valitettavasti orjuus on kielletty. Ja eiköhän pidetäkin se kiellettynä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Suomalaisella on vapaus valita asuinpaikkansa. Jos miljoona ihmistä haluaa asua päällekkäin ja pinottain, annetaan heille siihen oikeus siellä kehäkolmosen sisäpuolella. Mutta se ei saa rajoittaa loppujen neljän miljoonan ihmisen elämisen laatua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Millä tavoin? Ei yksityisille yrityksille ainakaan suoraan verovaroja jaettaisi. Mutta tämä on asia, josta minun on otettava selvää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Lähivaikuttaminen erityisesti sosiaalipalveluissa olisi tarpeen ja kaiken keskittäminen selvästi vaikeuttaa palvelujen saantia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Jos Suomi ei kuuluisi EU:hun, se vaikeuttaisi monien kansainvälisten asioiden hoitamista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Asia johon minun täytyy tutustua kunnolla, ennen kuin voin muodostaa tästä mielipidettä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Suomen ei pidä liittyä NATOon, eikä muihinkaan sotilaallisiin liittoumiin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Tässäkin asia, jonka faktat täytyy käydä läpi kunnolla. Puolustuksen on oltava uskottava, mutta saako sitä rahalla?

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Jos jollakulla on jo täällä sovittuna työpaikka, niin hänen on päästävä maahan, ilman mitään byrokraatin tarveharkintaa. Suomi tarvitsee lisää tekijöitä ja osaajia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Rekisteröidyt parisuhteet täytyy pitää samanarvoisina kaikissa asioissa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Tämä takaisi taas ainakin pari työpaikkaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Opettajilla täytyisi olla suuremmat valtuudet esimerkiksi kerätä kännytkät tunnin ajaksi. Lisäksi luokasta poistaminen täytyisi mahdollistaa vaikka palkkaamalla yksi vartija, joka huolehtisi näistä tunnilta poistetuista häiriköistä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Jos vain muistetaan, että jokaisella on omat määritelmänsä näille. Koti saattaa tarkoittaa sukua ja torppaa korvessa tai Punavuorelaista yksiötä. Uskontoja on monenlaisia, ateisimikin on sellainen. Ja isänmaan asialla ovat kaikki kansaedustajaehdokkaat.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Jos ne ulkoistetaan, niin näillä yrityksillä pitää olla myös kaikki samat vaatimukset, mitä julkisella toimijalla: posti on jaettava Pudasjärven joka kolkaan joka arkipäivä, Rukan mummon täytyy päästä terveydenhoitajalle taksilla ja kaikkien koululaisten on satava lämmin ateria ilmaiseksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Jos jaksaa painaa kolmivuoroa, niin siitä on hyvä saada käypä korvaus. Samoin, jos on kouluttautunut pitkään ja hartaasti ja sitten saa koulutustaan vastaavaa työtä. Mutta nämä "ahkeruus ja lahjakkuus" eivät taida olla missään palkanmaksunn perusteena.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Palvelut on säilytettävä. Karsitaan hallintoa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arja Sarpola:

Jos tuhoat ympäristön, niin ne työpaikatkin katoavat, kun tekijät ja asiakkaat kuolevat.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset