23 - Jenni Pitko, VIHR

Oma esittely

Olen 28-vuotias arkkitehti ja kaupunginvaltuutettu. Toimin Oulun kaupunginhallituksen jäsenenä ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana. Harrastan ulkoilua ja arkipyöräilyä. Haluan muuttaa politiikkaa reilummaksi ja avoimemmaksi ja maailmaa tasa-arvoisemmaksi ja ympäristön kannalta kestävämmäksi. Tavoitteenani on edistää politiikkaa, joka antaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet olla onnellisia. Vapaus omana itsenä elämiseen, tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet, laadukas ja terveellinen asuinympäristö, mielekäs työ ja vapaa-ajan riittävyys ovat perusasioita, joille onnellinen elämä rakennetaan.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Laman aikaan väliaikainen velkaantuminen on hyväksyttävissä. Jos laman aikaan leikataan palveluista ja investoinneista, vähentää se entisestään työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja. Leikkauksilla saatetaan myös ajaa yrittäjiä ahdinkoon, vaikka heitä tarvittaisiin uuden nousun saamiseksi. Palveluita ei saa leikata. Tehokkuutta voidaan hakea rakenneuudistuksilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Tuloeroja pitää pyrkiä kaventamaan yhteiskuntarauhan ja taloudellisen tasa-arvon nimissä. Verotus on tehokas keino tuloerojen pienentämiseen. Verokertymä kaikenkaikkiaan on Suomessa pienentenyt laman vuoksi, joten mielestäni oikeudenmukaisin tapa paikata verokertymän vajetta on kiristämällä hyvätuloisten palkkatulojen verotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Hyväksyn ydinvoiman siirtymävaiheen energiantuotantomuotona mutta en kannata lisäydinvoiman rakentamista. Ydinvoiman rakentaminen on hidasta ja kallista kun taas uusiutuvilla energioilla saadaan energiaa jo seuraavana vuonna. Saksa on näyttänyt sen, että uusiutuvat energiat voidaan nostaa varteenotettavaksi energiantuotantomuodoksi ja samalla lisätä energiaosaamisen vientiä ja liikentoimintamahdollisuuksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Kivihiilestä on tehtävä kannattamaton ja puuhakkeesta varteenotettava vaihtoehto. Verotuksessa on painotettava päästöjä ja puuhakkeen tukea on parannettava. Myös EU:n päästökauppa on korjattava. Turpeen käyttöä on vähennettävä ja lopulta ajettava alas. Turpeella voi olla pieni rooli vihreässä ympäristöpolitiikassa mutta samalla sen ympäristövaikutuksia on pienennettävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Julkinen sektori tuottaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Suurin kustannuserä on henkilöstökustannukset, jotka syntyy esimerkiksi sairaanhoitajista ja opettajista. Palveluita ei missään tapauksessa saa heikentää. Julkista sektoria voidaan kuitenkin tehostaa. Panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin raskaiden palveluiden tarve vähenee. Myös hallintoa pitää tehostaa ja hakea säästöjä sieltä, joskin suuressa kuvassa sieltä saatavat säästöt ovat pieniä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Elinkeinopoliittisesta näkökulmasta kansainvälinen osaaminen on Suomen avaintekijä. Kansainvälisyyden lähtökohta on kielten osaaminen. Ruotsi on merkittävä liikekumppani ja tälläkin hetkellä Pohjois-Ruotsissa on avoimia työpaikkoja ja urakoita. Ruotsinkielisen vähemmistön oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään on turvattava. Monikielisyys on yhteiskunnalle suuri rikkaus.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Velvoitteita ei tule lisätä, mutta työn vastaanottamisen mahdollisuuksia tulee parantaa. Liikkumismahdollisuuksia lisäämällä - esimerkiksi paremmalla joukkoliikenteellä - voidaan mahdollistaa työssäkäynti kauempana. Myös etätyön edellytysten parantaminen, esimerkiksi etätyöhotellien perustaminen, mahdollistaisi työn vastaanottamisen kaukaakin. Asunnon vaihtaminen olosuhteiden muutoksen hetkellä helpottuu luopumalla varainsiirtoverosta. Perustulo lisäisi työn vastaanottamisen kannattavuutta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Meidän tulee taata vanhuksille riittävät hoito- ja hoivapalvelut varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Mielestäni nykyiset ravintoloiden aukioloajat ovat hyvät. Historia on näyttänyt, että alkoholipolitiikkaan liittyvät helpotukset ja lakien höllennykset ovat johtaneet alkoholin suurempaan kulutukseen ja sitä kautta alkoholiin liittyvien sairauksien ja kuolemien kasvuun.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Kuntien määrää tulisi hallinnon keventämisen ja palveluiden saatavuuden vuoksi vähentää. En kuitenkaan turvautuisi pakkokeinoihin vaan enemmänkin porkkanoihin. Yhdistymistä voisi edesauttaa tarjoamalla valtion puolesta yhdistymiseen liittyvää konsultointiapua ja taloudellisia helpotuksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Työehtosopimukset on neuvoteltu yhdessä työantajien ja palkansaajien kanssa. Yksipuolinen sopimuksesta poikkeaminen Suomen kaltaisessa sopimusyhteiskunnassa on erittäin huono ja epätasa-arvoistava ajatus. Palkkojen alentaminen ei lisää työpaikkoja, se ainoastaan epätasa-arvoistaa palkansaajia. Työpaikkoja luodaan uusista innovaatioista ja tuottavuutta sekä vientiä parantamalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Jokaisen paikan pitäminen asuttuna ei pitäisi olla itseisarvo. Suomi tulee pitää pitää asuttuna siellä missä on työtä. Maaseudulla tuotetaan edelleen esimerkiksi ruokaa ja matkailupalveluja, ja sellaisilla alueilla palveluiden ylläpitäminen on perusteltua. Palveluiden lakkattauminen ei saisi kuitenkaan aiheuttaa väestökatoa millään alueella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ensisijainen tuottaja tulee jatkossakin olla julkinen taho. Julkisia palveluita voi täydentää yksityisillä palveluilla ja järjestöillä. Julkinen tuottajataho varmistaa päätöksenteon palveluiden sisällöstä demokraattisesti ja paikallisesti ja sen pitäisi olla aina ensisijainen palveluiden tuottaja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeintä on saavutettavuus ja palvelun laatu. Yksittäisellä kunnalla ei välttämättä riitä hartiat niiden järjestämiseen, minkä osoittaa kuntien terveyspalveluiden vertailu, joka kertoo että eri kuntien asukkaat ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Kuljetusalalla tarvitaan säätelyä muun muassa kuljettajien pätevyyden suhteen asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Uskoisin, että taksipalveluissa voi piillä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka parantaisivat palveluiden laatua ja toisi työpaikkoja alalle. Tällaisia voisivat esimerkiksi olla kutsuliikenteen palvelut ja monipalvelukonseptit, joissa taksit hoitaisivat myös muuta ajoa vaativaa toimintaa, kuten postin kuljetusta. En näe syytä, miksi lupien määrää tulisi rajoittaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Suomi on hyötynyt muun muassa avoimista sisämarkkinoista. Vienti on helpompaa yhteisen valuutan vuoksi. Valuutasta ja avoimesta liikkuvuudesta on hyötyä myös maiden välillä matkustaville turisteille ja ulkomailla työskenteleville. Syrjäinen pieni Suomi ei voi olla olematta osa kansainvälistä yhteisöä. Ilmastonmuutokseen reagoiminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. EU:n valtaa voisi lisätä esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa sekä puolustusyhteistyössä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Transaktiovero on oikeudenmukainen tapa kerätä veroja transaktioista ja varautua rahoitusmarkkinakriiseihin tulevaisuudessa ja samalla laajentaa verotuspohjaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Suomen tulee olla kansainvälisissä yhteisöissä rakentamassa rauhaa. Rauhaa ei rakenneta varustautumalla ja liittoutumalla sotilaallisesti. Natoon liittyminen ei vähentäisi Suomen puolustusmenoja vaan saattaisi jopa kasvattaa niitä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Nykypäivän maanpuolustus ei vaadi samanlaista joukkovoimaa kuin ennen. Suomelle riittäisi pienempi armeija valikoivalla ja vapaaehtoisella asepalveluksella.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Suomessa on vapaana työpaikkoja, jotka eivät kohtaa vapaana olevaa työvoimaa. Näihin työpaikkoihin tulisi enemmän pystyä rekrytoimaan motivoituneita ja päteviä ulkomaalaisia. Lisäksi moni kansainvälistymään pyrkivä yritys haluaisi palkata jonkun tietyn maan tai alueen työntekijöitä siitä syystä, että heidän pääsynsä kyseisen maan tai alueen markkinoille helpottuisi. Työluvan saaminen kestää tällä hetkellä liian pitkään, jopa yli vuoden.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia ja adoptio-oikeutta yhdenvertaisuuden kohtelun sekä lasten ja perheiden aseman parantamisen vuoksi. Pariskunnilla tulee olla tasavertaiset oikeudet lain edessä sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Sateenkaariperheitä, eli perheitä, joissa on kaksi äitiä tai kaksi isää on jo nyt Suomessa ja he joutuvat elämään epävarmoissa olosuhteissa esimerkiksi huoltajuusasioissa niin kauan kuin laki ei näe näitä perheitä yhdenvertaisina.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Koulun tulee olla paikka, missä oppilailla on hyvä olla. Siihen kuuluu opettajat, lempeät auktoriteetit, joita oppilaat kunnioittavat. Opettajien oikeuksia kurinpidollisiin toimiin on tiukennettu ja opettajalla menee paljon energiaa pohtimiseen, mitä saa tai mitä ei saa tehdä. Esimerkiksi opettajan oikeutta koskea oppilaaseen on rajoitettu niin, että opettaja ei voi kädestä pitäen ohjata häiriköivää oppilasta ulos. Mielestäni opettajien ja vanhempien yhteistä kasvattajarintamaa tulisi vahvistaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Mielestäni hyvän arvopohjan politiikalle muodostavat tasa-arvo, ympäristön kunnioittaminen, avoimuus ja välittäminen. Koti ja oma kulttuuri ovat myös tärkeitä arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Hyvinvointiyhteiskunnan perusta on laadukkaat julkisesti tuotetut palvelut. Tällä hetkellä monissa kunnissa käytössä olevat palvelusetelit, joilla kuntalaiset voivat ostaa esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluita yksityisiltä markkinoilta, on toimiva järjestelmä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Palveluista ei tule leikata. Samat palvelut voidaan tuottaa yhtä laadukkaasti ja tehokkaammin rakennemuutoksien avulla. Jos rakennemuutokset eivät riitä, tulee korottaa veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Suuret tuloerot johtavat asuinalueiden eriytymiseen ja yhteiskunnallisen turvattomuuden lisääntymiseen. Suuret tuloerot voisivat tehdä Suomesta luokkayhteiskunnan, joka ei sovi pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malliin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Vaikka tällä hetkellä laman vuoksi alentuneet verotulot eivät riitä kattamaan sosiaalietuuksia ja julkisia palveluita, hyvinvointivaltion perusteita ei silti tule heikentää. Rakenteellisilla muutoksilla ja ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamalla edistetään terveyttä ja vähennetään kustannuksia. Esimerkiksi perustulomalliin siirtymällä voidaan purkaa turhaa byrokratiaa liittyen sosiaalitukiärjestelmään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Nykyiseen tilanteeseen, ympäristökriisin partaalle, on jouduttu kun talouskasvu on laitettu ympäristön edelle. Suunta muuttuu ainoastaan kun ympäristövaikutukset otetaan tosissaan ja sopeutetaan päätökset niihin. Ympäristön suojeleminen voi myös tuottaa innovaatioita ja työpaikkoja Suomeen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jenni Pitko:

Ehdottoman samaa mieltä, sillä jos ympäristönsuojelua ei oteta tosissaan, tulee ilmastonmuutoksella olemaan tulevaisuudessa suuria negatiivisia vaikutuksia talouteen ja ihmisten elinolosuhteisiin. Kestävä talous perustuu maapallon kantokykyyn. Talouden tarkoitus on tuottaa hyvinvointia ympäristön kantokyky ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet huomioon ottaen.

Uusimmat politiikan uutiset