86 - Piritta Rantanen, SDP

Oma esittely

sairaanhoitaja AMK, taloushallinnon tradenomi

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Kysymys on kaksijakoinen. Juuri tällä hetkellä uskon, että valtio voi lisätä velkamääräänsä jos sillä tuetaan kasvua. Samalla on kuitenkin tunnustettava, että emme voi elää velaksi vaan velkamäärä on jollakin aikavälillä saatava laskuun. Yhteiskunta ei voi enää kantaa niin suurta vastuuta kaikesta mitä se on tähän asti tehnyt. Ihmisten on otettava enemmän vastuuta elämästä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Verotuksen tulee olla progressiivista. Määräänsä enempää emme voi kuitenkaan palkkatuloista verottaa. Sen sijaan myös pääomatuloverotuksen pitäisi olla progressiivista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Jotta teollisuudellamme olisi mahdollisuus pärjätä kilpailussa meidän on oltava energiaomavaraisia eikä energian hinta saa kivuta liian korkeaksi. Nyt ostamme ydinsähköä Venäjältä, emmekä voi taata niiden voimaloiden turvallisuutta. Omissa käsissämme se on turvalisempaa eikä siitä tule politiikan välinettä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Kivihiilen ja maakaasun käyttöä voimme rajoittaa kun tilalle saadaan uutta omaa enrgiantuotantoa. Sensijaan turvetta saamme Suomesta ja sen käyttöä pitäisi pystyä turvallisesti lisäämään. Turpeen nostoon on tultava tiukemmat kriteerit ja selkeät ohjeet. On hassua, että verotamme omasta maasta saatavaa energiaa niin kovasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Byrokratian määrää on pystyttävä vähentämään joka sektorilla. Julkisen sektorin on sopeuduttava nopeammalla aikataululla maailman tilanteiden vaihteluihin. Julkiseen sektoriin on myös saatava samaa ketteryyttä ja joustavuutta kuin yksityisellä puolella on. Yrittäjähenkisyys ja hyvä johtajuus auttavat julkisenkin sektorin sopeutumisessa nykyisiin tilanteisiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Kielten opiskelu ja kansainvälisyys ovat nykyisin avainasemassa työllistymisessä ja opiskelussa. Kaikki eivät kuitenkaan hyödä pakotetusta kielten opiskelusta. Opiskelumotivaatio on kautta linjan parempi kun opiskelun sisältöön on voinut itse vaikuttaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Työpaikat siirtyvät nykyisin suuriin keskuksiin. Ei voi olla niin, että ihmiset pakotetaan muuttamaan pois asuinpaikkakunniltaan ja pois perheiden luota työn vuoksi. Valtion tulisi huolehtia enemmän siitä, että koko Suomi pysyisi asuttuna. Silloin tämäkin ongelma olis pienempi. Mutta sovituilla järkevillä ehdoilla työ pitää ottaa vastaan .

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Yhteinen omaisuutemme ei vain riitä kaikkien palvelujen tarjoamiseen. Tämä kuuluu juuri siihen kategoriaan asioissa, että ihmisten on kannettava enemmän vastuuta omasta elämästään. Ei voi olla niin, että jos ihmisellä on omaisuutta sitä "varastoidaan" tuleville sukupolville ja samaan aikaan valtio maksaa kaikki hoivapalvelut.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Liiallinen holhoaminen ja rajoittaminen eivät kuulu nykypäivään. Kauppojen ja ravintoloiden tulisi saada entistä vapaammin itse päättää aukioloajoistaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Pakottaminen on harvoin oikea keino missään tilanteessa. Kuntien on itse saatava tehdä sellaiset ratkaisut. Nykyisinkin kuntien ja kuntalaisten päätäntävalta on karannut kauas. Se ei ole kenenkään etu.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Palkat eivät ole ongelma suomalaisten työllistämisessä. Sen sijaan verotuksen ja vakuutusmaksujen puolella on sellaisia tekijöitä joilla työllistymistä voitaisiin lisätä. Työstä saatava palkka on oltava sellaista että se kannustaa työntekoon.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna ja tieliikenneyhteydet sellaisina että se on mahdollista. Jos verovaroin tukeminen tarkoittaa mm. valtiollisten työpaikkojen hajauttamista niin olen täysin samaa mieltä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Nyt puhutaan, että ihmisillä on valinnanvapaus terveyspalveluissa. Näin ei kuitenkaan ole, koska palvelun voi valita vain julkisten palveluiden piiristä. Valinnanvapautta pitäisi lisätä enemmän julkisellekin puolelle ja julkisen ja yksityisen pitäisi pystyä tekemään enemmän yhteistyötä monessa kohtaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Valmisteilla oleva soteuudistus on viemässä kuntien päätäntävallasta 60-70% pois. Jos nykyinen lakiehdotus menee läpi ja kustannukset maksetaan kapitaation perusteella, kunnilla ei ole minkäänlaista tarvetta panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Ennaltaehkäisy on kuitenkin inhimillisin ja edullisin vaihtoehto.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Jotta voimme taata, että taksi palvelua on tarjolla joka kunnassa jokaisena vuorokauden aikana tarjolla taksien toimintaa on säädeltävä. Ei voi olla niin, että voi ottaa vain rusinat pullasta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Taloutemme on pysynyt paremmassa tasapainossa. Ihmiset ja tavarat pääsevät liikkumaan vapaasti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Jos vero olisi koko EU:n kattava se ei aiheuttaisi Suomelle epätasa-arvoista asemaa. Suomen ei tarvitse olla joka asiassa etulinjassa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

En näe mitään perusteltua syytä minkä vuoksi Suomen pitäisi liittyä Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Meidän on pystyttävä turvaamaan ja suojelemaan maatamme. Turvallisuuteen sijoitetut rahat eivät mene koskaan hukkaan. Puolustusvoimien toimenkuvaa voidaan myös laajentaa, jotta näin rauhan aikaan puolustusvoimista saatava hyöty olisi suurempi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Niin kauan kun suomalaisia on näin paljon työttöminä ei työperäistä maahanmuuttoa pidä lisätä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Oikeudet pitää olla samat, mutta kirkon pitää antaa tehdä omat päätökset tässä asiassa. Tasa-arvoista avioliittolakia ja kirkolllista vihkimistä ei pidä sekoittaa toisiinsa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Toivoisin, että kehitysapua tarjottaisiin enemmän kohdemaihin suoraan. Niitä ulkomaalaisia jotka kuitenkin joutuvat maastaan lähtemään ei pitäisi "kerätä" vastaanottokeskuksiin vaan sijoittaa mielummin olemassa oleville asutusalueille. Yhteiskuntaamme integroiminen sujuu silloin paljon helpommin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Lapsella täytyy olla selkeät aikuisten asettamat rajat. Opettajilla on oltava käytössä sellaiset kasvatusmetodit, että he pärjäävät lasten kanssa. Perheiden ja koulujen yhteistyö on jokatapauksessa ensiarvoisen tärkää, mutta koulussa on pystyttävä noudattamaan koulun sääntöjä. Ruumiillinen kurittaminen ei tietenkään ole nykypäivää mutta esim mobiililaitteiden kouluun viemistä pitää pystyä rajoittamaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Koti ja isänmaa luovat hyvää pohjaa, mutta uskonvapaus on oltava kaikilla. Tärkeitä arvoja ovat tietysti rehellisyys ja ihmisten kunnioitus, mutta juuri näitä arvoja jokaisessa kodissa pitäisikin opettaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Julkisen ja yksityisen erottaminen ei ole ensiarvoisen tärkeää. On kuitenkin tärkeää, että molempien tuottamat palvelut tukevat toisiaan. Niin ei kuitenkaan saa käydä, että esim rahalla voi ostaa parempia terveyspalveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Tässä taloustilanteessa joudumme varmastim miettimään molempia ratkaisuja. Veronkorotukset ovat kuitenkin tietyiltä osin tasapuoleisempia kuin palveluiden leikkaamiset. Mutta niihinkin varmasti joudutaan, etenkin jos talous ei ala näyttää elpymisen ja kasvun merkkejä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Ahkeruus ja lahjakkuus saavat näkyä palkassa, mutta samasta työstä on maksettava sama palkka. Vastuusta ja velvollisuuksista on saatava kohtuullinen korvaus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Sosiaalipalveluita ja etuksia on oltava. Mutta niiden pitää olla kannustavan luonteisia. Ei voi olla niin, että sosiaalietuuksien vuoksi ihmisen ei kannata ottaa työtä vastaan. Etuuksia ja palveluita tarvitaan myös elämän kriisi ja erikoistilanteisiin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Suomi on sen kokoinen maa, että maailma ei pelastu pelkästään meidän tekemien ratkaisujen vuoksi. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että voimme alkaa likaamaan luontoamme. Talouskasvu ja työllisyys taas antavat enemmän varoja luonnonkin parempaan huomioimiseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Piritta Rantanen:

Päätösten vaikutukset on aina oltava tiedossa hyvin laajasti. Päätöksenteon tukena on oltava faktaa ja tutkittua tietoa. Vain sen perusteella voidaan tehdä kestäviä ratkaisuja.

Uusimmat politiikan uutiset