64 - Kauko Isomäki, PS

  • Puolue:  Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri:  Keski-Suomi
  • Ehdokasnumero:  64
  • Ikä:  63
  • Koulutustaso:  Yo , peruskoulun opettaja , Hum .kand.
  • Lasten lukumäärä:  2
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Tällä hetkellä puhallusvillaurakoitsija/toimitusjohtaja.Olen pyörittänyt yhtiötäni 25 vuotta.Olen JKL:n kaupunginvaltuutettu ja ymp.rak.lautakunnan jäsen.Olen ollut politiikassa mukana yli 20 vuotta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Julkisen talouden menoja on karsittava ja hallintokuluja leikattava ja byrokratiaa ja päällekkäistä kontrollia purettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Aikaisemmin poistettiin rikkailta varallisuusvero.sen kompensoimiseksi voitaisiin kiristää hieman hyvin ansaitsevien palkkaverotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Ei pidä tukea tuulivoimaa.Kivihiilen rahtaaminen ulkomailta on kallista.Mielestäni uusiuuvat kotimaisia energianlähteitä puuta ja turvetta pitää hyödyntää Suomessa.Kannatan Suomen ja Rosatomin suunnitelmaa uuden ydinvoimalan rakentamiseksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Turvevarannosta on hyödynnetty vasta Suomessa alle 5 %.Turvetta voidaan käyttää ja maakaasua jatkossakin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Ruotsin kieli vapaaehtoiseksi.Myös Venäjän kielen opiskelumahdollisuuksia tulee lisätä peruskouluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Oman ammattitutkinnon esim muurari.On velvoitettava ottamaan saman alan ts rakennusalan töitä vastaan.Jos omaa työtä ei ole tarjolla.Mutta täysin vierasta alaa , jota ei yksinkertaisesti pysty tekemään ,ei tarvitse ottaa vastaan.Joillai aloilla voisi velvotetta kiristää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Valtio tai kuntien kotihoidon tuki tähtää nykyiselläänkin siihen ,että varattomat saavat tukeaenemmän.Se on oikeudenmukaista , että ei heittelle jätetä yhtään vanhusta.Kotona asumista tuettava mahdollisimman pitkälle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Turha rajoittaa yökerhojen aikoja.ne voivat olla mielestäni klo 4 aamuyöhön auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Kunnat itse päättävät liitoshaluistaan.Sekä ,virkamiehet ,että valtuustot että kansanäänestys oman kunnan liittämisestä täytyy toteuttaa ennen liittymistä toiseen kuntaan.Jos kunta on kolmena vuonna peräkkäin kriisikunta, tällöin on harkittava pakkoliitosta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Työehtosopimuksia on kunnioitettava,mutta on sellaisia pätkätöitä ravintola-alalla,kesäseonkia ja mansikanpomintaa jne.Joilla työnantaja voisi määrätä urakkapalkan suuruuden.Mainoslehtien jako jne..työnantajan ja työntekijän keskinäinen sopimus.Pajukoiden raivaus kesällä ja lumien auraus talvella jne

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Mielestäni ei pidä lakkauttaa pieniä kyläkouluja ja terveyskeskuksia , koska tällöin kyläyhteisöt tyrehtyvät.Nuoret lapsiperheet eivät muuta "tyhjennetyille" alueille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Julkiset terveydenhoitopalvelut pitää olla tarjolla kaikille , mutta yksityiset PK-hoivapalveluyritykset ja terveyspalveluyritykset voivat toimiaa täydentävänä yksikkönä.Kuten nykysinkin.Mutta suurille lääkäriasemille näytän punaista valoa,koska ne kilpailutilanteissa voivat "syödä" pienet yksityiset ja ne vievät voitot verotuksen ulottumattomiin "paratiisisaarille".

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Sote uudistus kattaa toteutuessaan kaikki peinetkin kunnat .Tällöin sosiaalija-terveyspalvelut tulevat kuntalaisten käyttöön .Sekä lääkäripalvelut ,hammaslääkäripalvelu jne.Ei pieni kunta pysty maksamaan halvauspotilaiden keskosten ja vaikeastivammautuneiden pitkäaikaishoitoja yliopistosairaaloissa.,Täytyy olla kunnassa vähintään 50 000 asukasta ,jolloin edes teoriassa oma sote oli ajateltavissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Kilpailu ryöstäytyy käsistä , jolloin ulkomainen halpatyövoima astuu markkinoille entistä enemmän.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Rahaa on pumpattu miljoonia euroja Unioinin ylläpitämiseen.Ei pidä taata Kreikan lainoja.On erottava EU-unioinista, koska 13 suomalaisen vaikutusmahdollisuudet 751 joukossa ovat vähäiset.Suomen eduskunta päättämään asoista.EU-unioini voisi jatkaa vapaakauppa-alueena.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Oma vahva armeija ja ystävälliset välit naapurivaltioihin ovat paras turva rauhan säilymiselle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

On oltava vahva armeija ja hyvät,tehokkaat aseet sekä meripuolustukseen että mavoimien yläpitoon.Armeijan kestoa ei saa enää lyhentää päivälläkään.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten määrää on rajoitettava...Mutta ensisijaisesti meidän on työllistettävä suomen kansalaiset esim rakennusalalla meillä on osaavaa ammattitaitoa,mutta suuret rak.liikkeet myyvät aliurakat halvimmalle mahdolliselle taholle ja näin ulkomainen halpatyövoima tekee rakennustyöt ja suomalaiset ammattirakentajat on kortistossa.Se on väärin.Työperäinen maahanmuuto on osittain ok.Esim sairaaloihin ja yliopistoihin,mikäli on pulaa työntekijöistä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Maistraatin vihkimys riittää.Ei kirkon vihkimystä.Adoptio-oikeudet voivat olla samat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Jyväskylän kaupungin rahavarat eivät riitä valtion tukirahoista huolimatta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Kyllä kouluissa kasvatus on tärkeä elementti ja rajat on asetetava oppilaille.Kuri vaihtelee Suomen kouluissa,mutta kannatan jämäkkää opettajan johtamista kouluissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Hyviä elementtejä kasvatukseen ,mutta politiikassa on paljon muitakin hyveitä esim rehellisyys ja toisen ihmisen kunnioittaminen ja eriarvoisuuden poistaminen,ihmisten todellisen hädän huomaaminen,nuorten syrjäytymisen ehkäisy jne..

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Julkiset terveyspalvelut saatava SOTE-uudistuksen myötä kaikiille.Yksityset terv.yritykset täydentäm'ään palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Ensisijaisesti leikattava julkisia palveluit.Ja byrokratiaa kevennettävä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Työn tekeminen pitää olla niin kannattavaa että jokainen pystyy elättämään perheensä ja hankkimaan asunnon ja autonkin,niin halutessaan.Hyvä peruselintaso on hyvinvointivaltion tärkeä kriteeri.Kyllä tuloerot ovat hyväksyttäviä yrittämisen ,ahkeruuden ja lahjakkuuden palkintoina.Ei sellaista maata olekaan , missä kaikilla on sama palkka.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Leikataan hallintoa ja byrokratiaa,niin saadaan palvelut pidettyä nykyisellään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Ihmisten ehdoilla eletään elämää.Työpaikka ja raha on jokaiselle tärkeitä elementtejä.Ympäristöä on suojeltava esim järviä jne.Mutta liito-oravat yms. saavat väistyä ihmisten edeltä.Asuntoalueiden kaavoituksessa liito-oravat aiheuttavat suurta harmia,koska ne ovat suojeltu rotu.Kyllä Suomessa on tilaa ,erämaata liito-oravien asustella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kauko Isomäki:

Ei kaikissa päätettävissä asioissa tarvitse ympäristöä huomioida.Kyllä maantiet on tärkeitä vetää suoraan eikä kierrättää kukkuloiden sivusta luontoa suojellen.

Uusimmat politiikan uutiset