25 - Elina Sillanpää, VIHR

Oma esittely

Olen Ikääntymisen ja terveyden tutkija yliopistolla, kolmen alakoululaisen ja yhden taaperon äiti ja aktiivinen kuntapoliitikko. Mielestäni tärkeintä elämässä on hyvä arki. Siihen kuuluvat perheen ja työn yhdistäminen, hyvät harrastusmahdollisuudet, laadukas hoito sekä lapsillemme että vanhuksillemme ja puhdas omatunto siitä, että emme tuhoa hyvän elämän mahdollisuuksia tulevilta sukupolvilta. Meidän on voitava luottaa siihen, että tilapäisissä elämän alamäissä yhteiskuntamme turvaverkot kantavat sen jokaista jäsentä. Viimeisen kuuden vuoden ajan olen kerännyt kokemusta kunnallisesssa, maakunnallisessa ja vihreiden valtakunnallisessa politiikassa. Olen valmis työskentelemään paremman huomisen puolesta eduskunnassa, jos annat siihen äänelläsi mahdollisuuden.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Pitkällä tähtäimellä emme voi elää velaksi lastemme kustannuksella. Lyhyellä aikavälillä taantumassa ja lamassa ei kannata tehdä mittavia leikkauksia, koska ne vaarantavat talouskasvun ja työllisyyden ja siten hidastavat toipumista laskusuhdanteesta. Julkinen talous on tasapainotettava rakenteellisilla ratkaisuilla, joilla lisätään työllisten määrää. Koulutuksesta ja terveyspalveluista ei voi säästää vaarantamatta tulevaisuuden hyvinvointia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Verotuksella on kerättävä varat välttämättömiin hyvinvointipalveluihin. Ensi sijassa pyrkisin lisäämään valtion tuloja karsimalla verovähennyksiä, lisäämällä haittaveroja ja kiristämällä pääomatulojen verotuksen progressiivisuutta. Palkkatulojen verotuksen on kannustettava työntekoon ja uralla etenemiseen. Kaikkien suurimpien palkkojen verotusta voidaan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suomi ja erityisesti Keski-Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja. Keski-Suomi voisi olla uusiutuvan energian mallimaakunta, jolloin saisimme tuhansia työpaikkoja lisää korvaamaan vientiteollisuudesta vähentyneitä työpaikkoja. Esimerkiksi Rosatom, venäläisomisteinen ydinvoimala, jossa käytetään venäläisiä alihankintayrityksiä, ei edistä Keski-Suomen työllisyyttä, päinvastoin. Ydinvoimaloiden rakentaminen on osoittautunut kalliiksi ja Olkiluoto 3 tulee myöhästymään aikataulustaan paljon (2009).

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Kannatan kunnianhimoisia tavoitteita uusiutuvaan energiaan ja fossiilisista polttoaineista luopumista mahdollisimman pian. Vuosi 2025 on tavoitteena utopistinen, siihen ei ole kuin 10 vuotta aikaa. 50 %:n tavoite vuoteen 2030 mennessä on täysin mahdollinen. Energiansäästö, aurinko- ja tuulienergia sekä bioenergia edistävät päästötavoitteiden saavuttamista ja niiden käyttöönottoa tulee tukea verohelpotuksin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suomen julkinen sektori eli valtion ja kuntien omistuksessa oleva osuus kansantaloudesta on kansainvälisesti arvioiden suuri. Julkisen sektorin suuruutta kuvaavat tunnusluvut kertovat lähinnä yhteiskunnan järjestäytymisestä eli siitä kuinka suuri osuus palveluista on järjestetty julkisin varoin. Julkiset palvelut luovat hyvinvointia ja tasa-arvoa, mutta palveluiden rahoittaminen on haastavaa laskusuhdanteissa. Palveluiden rahoittaminen helpottuu, jos pystymme luomaan uusia työpaikkoja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suhtaudun myönteisesti ruotsin opiskeluun, mutta mielestäni pakollisuudesta voitaisiin luopua. Suurelle osalle suomalaisista ei ole hyötyä ruotsin opiskelusta, koska kielelle ei ole käyttöä kouluajan jälkeen ja taito unohtuu nopeasti. Itä-Suomessa olisi enemmän hyötyä esimerkiksi venäjän opiskelusta. Kansainvälisessä työelämässä tarvitaan monien eri kielien osaajia ja korkeatasoista kieliopetusta on pidettävä yllä kaikkialla Suomessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Velvoitteet ovat jo nyt riittävän tiukat. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työntekijä saa kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutusta, sen jälkeen on otettava vastaan mitä tahansa työtä. Velvollisuus ottaa vastaan kokoaikatyö, jos työmatkaan kuluva aika on alle 3 tuntia, on vähintäänkin riittävä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Iäkkäiden omia varoja käytetään jo nyt palveluiden rahoittamiseen tehostetussa palveluasumisessa. Eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien varallisuus on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Oman varallisuuden käyttö palveluihin on välttämätöntä, jotta hoivapalvelut voidaan turvata kaikille suomalaisille, sillä yli 60-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Kenenkään ei pitäisi kuitenkaan joutua luopumaan omasta asunnostaan palveluiden saamiseksi, jos kunto vielä sallii kotona asumisen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Alkoholihaittojen kustannus yhteiskunnalle on noin miljardin joka vuosi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että alkoholia kulutetaan sitä vähemmän mitä vaikeampaa sen saanti on ja mitä kalliimpaa alkoholi on. Suhtaudun kielteisesti alkoholin saatavuuden lisäämiseen tai alkoholiverojen alentamiseen. Voisin kuitenkin sallia esimerkiksi oluen ja viinin ulosmyynnin pienpanimoilta tai marjatiloilta. Tällaisen myynnin vaikutus alkoholin käyttöön on vähäinen ja myynnin salliminen tukisi yritystoimintaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Mielestäni kuntaa, jossa ei ole enää jäljellä budjettivaltaa mihinkään kuntalaisten kannalta merkittävään palveluun (terveyspalvelut, koulutus) ei kannata säilyttää nimen tai luottamushenkilöpaikkojen vuoksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Työllisyyttä ei voi ryhtyä lisäämään heikentämällä pienituloisten asemaa. Palkasta voidaan joustaa, jos samalla lisätään pienituloisten käteen jäävää tuloa esimerkiksi negatiivisella tuloverolla (perustulo) tai keventämällä verotusta muuten. Työnantajia voidaan tukea työllistämiseen myös palkkatuella. PK-sektorille saataisiin syntymään runsaasti uusia työpaikkoja, jos poistettaisiin yrittämisen esteitä sekä helpotettaisiin ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Maaseudun tyhjeneminen on seurausta yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta ja sitä on mahdotonta täysin estää. Suomessa pitää olla mahdollista elää ja yrittää myös maaseudulla. Kansallinen ruoantuotanto on tärkeää huoltovarmuuden näkökulmasta. Kiinnostus lähiruokaan lähentää ruoan tuottajia ja kuluttajia. Pienetkin tilat voivat menestyä suoramarkkinoinnin avulla. Biotalous luo uusia yrittämisen mahdollisuuksia maaseudulle. Maaseudun uusi yritystoiminta edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Julkinen terveydenhuolto on tasa-arvoinen ja kustannustehokas tapa tuottaa terveyspalvelut. Meillä ei ole varaa päästää julkista terveydenhuoltoa rapautumaan, kuten nyt on käymässä. Hyvätuloiset ja työssäkäyvät ovat siirtyneet yksityiselle puolelle hoitoon ja julkiselle puolelle ovat jääneet vaikeammin hoidettavat, monisairaat ja iäkkäät ihmiset. Potilasaineksen valikoituminen ja uudistusten lykkääminen ovat johtaneet vääränlaiseen säästämiseen ja työvoimapulaan julkisessa terveydenhuollossa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuden pitää säilyä sote-uudistuksessa. Keski-Suomelle paras vaihtoehto olisi maakunnallinen terveysalue, jossa asioista päättäisivät demokraattisesti valitut päättäjät. Saman hallinnon alle voitaisiin yhdistää myös muuta kunnallista päätöksentekoa joka on järkevämpää toteuttaa laajemmalla alueella (esim. kaavoitus). Sote-uudistus tulee toteuttaa niin, että myös pienet kunnat, yritykset ja järjestöt voivat tuottaa palveluita osana isompaa sote-aluetta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Luvanvaraisuudesta luopuminen keskittäisi taksitoiminnan kaupunkialueille. Säätelyllä pystytään turvaamaan myös haja-asutusalueiden taksipalvelut. Hintasäätelyllä turvataan samanlaiset hinnat kaikkialla Suomessa. Luvanvaraisuudesta luopuminen ei ole laskenut kyytihintoja esimerkiksi Ruotsissa, mutta voi johtaa monenlaisiin ongelmiin kuten epäluotettaviin kuljettajiin ja turvattomuuteen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Pitkällä tähtäimellä Suomi on hyötynyt Euroopan vakaudesta, toimivista sisämarkkinoista sekä vapaasta liikkuvuudesta. Taantuman aikana EU:un myönteiset vaikutukset eivät ole niin selviä. EU:n osana Suomi voi aktiivisesti edistää Euroopan alueen vakautta, sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta sekä Euroopan menestymistä globaalissa kilpailussa. Kansainvälisen kaupan ja yhteistyön merkitys Suomen pärjäämiselle on suuri.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Kansainvälisen talouden rakenteita pitää pyrkiä muuttamaan nykyistä paremmiksi lisäämällä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä parantamalla sääntelyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys tulee ratkaista kansanäänestyksellä. Asiasta on syytä käydä aktiivista keskustelua, mutta pidän Suomen sotilaallisesti liittoutumatonta linjaa hyvänä nykyisessä tilanteessa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Itsenäisellä valtiolla on oltava uskottava puolustuskyky. Puolustusmäärärahojen mahdollisesta korotuksesta päätetään hallitusneuvotteluissa. Tulevalla hallituskaudella ajankohtaista on Hornet-torjuntahävittäjien korvaaminen nykyaikaisella kalustolla. On selvää, että tämän mittaluokan investointi on järjestettävä puolustusvoimien normaalin rahoituskehyksen ulkopuolelta. Puolustusvoimien resursseja tulee hyödyntää kyberturvallisuusyhteistyössä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa selvitäkseen väestön ikääntymisen aiheuttamista haasteista (ikääntyvät henkilöt tarvitsevat enemmän sosiaali- ja terveyspalveluita, työssäkäyvien ihmisen määrä laskee suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin) . Suurin osa ulkomaalaisista muuttaa Suomeen opiskelemaan, töihin tai perhesyiden vuoksi ja edistää hyvinvointiyhteiskuntamme säilymistä maksamalla veroja Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suomen lain edessä ihmisten on oltava yhdenvertaisia. Kirkko päättää itsenäisesti avioliittokäytännöistään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on järkevää kunnalle taloudellisesti, sillä valtio tukee vastaanottokeskuksia reilusti. Toki kunnalla on oltava edellytykset turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen ja työllistämiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Koulujen työrauhaa koskeva laki on tullut voimaan vuoden 2014 alusta ja se antaa opettajille riittävät oikeudet työrauhan ylläpitoon hankalissakin tilanteissa. Oppilaiden häiriökäyttäytymiseen puututaan parhaiten pitämällä ryhmäkoot pieninä, lisäämällä oppilashuollon ja erityisopetuksen resursseja sekä tukemalla lasten ja nuorten hyvinvointia. Lasten hyvinvointia tuetaan parhaiten turvaamalla perheiden taloudellinen toimeentulo, laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä tukemalla vanhemmuutta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Kotini on minulle rakas ja olen ylpeä suomalaisuudestani. Uskontoa ja politiikkaa ei minusta kannata sotkea keskenään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Yritysten tehtävänä on ensisijaisesti tuottaa voittoa omistajilleen. Julkiset palvelut ovat tasa-arvoisesti kaikkien saavutettavissa ja lisäävät kansalaisten yhdenvertaisuutta. Julkisia palveluita on uudistettava, jotta palvelut voidaan tuottaa entistä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin. Palveluita voidaan ostaa yksityisiltä yrityksiltä, järjestöiltä tai antaa esimerkiksi yhteiskunnallisten yritysten tuotettaviksi, mutta palveluiden järjestämisvastuu on kunnilla ja valtiolla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Ihmisten perusturvasta on pidettävä kiinni. Perusturvaa on riittävä toimeentulo ja tarvittavat julkiset palvelut. Veronkorotukset tulee suunnata suuriimpiin pääoma- ja ansiotuloihin sekä haitta-, kulutus- ja ympäristöveroihin. Lisää tuloja saadaan myös verovähennyksiä karsimalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suuret tuloerot haittaavat talouskasvua ja heikentävät yhteiskunnan kaikkien jäsenten, myös hyvätuloisten, onnellisuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena tulee olla varallisuuden keskittäminen mahdollisimman suurelle väestöjoukolle. Nykyinen kehitys, jossa pienituloisten ja keskiluokan varallisuus hupenee ja keskittyy parhaiten toimeentulevalle kymmenelle prosentille pitää katkaista. Varallisuuseroja tarvitaan sen verran, että ne kannustavat ihmisiä työntekoon, innovaatioihin ja yrittämiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Suomi tarvitsee suuria rakenteellisia uudistuksia, jotta voimme turvata hyvinvointipalvelut myös tuleville sukupolville. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on liian monimutkainen ja raskas eikä kannusta ottamaan vastaan pätkä- tai osa-aikatyötä. Erilaisia toimeentuloa turvaavia etuuksia on kymmenittäin. Järjestelmä pitäisi uudistaa ottamalla käyttöön jokaiselle aikuiselle maksettava perustulo.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Talouskasvu tulee sovittaa ympäristön kantokyvyn rajoihin, jotta se on kestävällä pohjalla. Luonnonvaroja on säästettävä myös tuleville sukupolville.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Elina Sillanpää:

Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi kulkee käsi kädessä.

Uusimmat politiikan uutiset