113 - Matti Aleksanteri Eskelinen, PIR

Oma esittely

Olen Jyväskylässä kohta 8 vuotta asunut fyysikko. Politiikka ei ole minulle uranäkymä, vaan välttämätön paha, johon olen lähtenyt koska en usko asioiden muuttuvan jos en itse lähde niitä muuttamaan. Piraattipuolue on niinikään tällä hetkellä ainoa omakseni kokema puolue, jossa asioihin vaikuttaminen on vaikuttajien urakehitystä tärkeämpää.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Pitkällä aikavälillä velanottoa tulee vähentää, mutta lamasta toipumiseksi on tällä hetkellä tärkeää pyrkiä elvyttämään taloutta. Alhaisten velan korkojen hyväksikäyttäminen valtion investointeihin on järkevää, jotta palvelut voidaan säilyttää pitkällä aikavälillä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Palkkaverotuksen kiristäminen ei tuota olennaista verohyötyä, sillä hyvin ansaitsevien palkkatulot siirtyvät helposti pääomatuloiksi. Olennaista on yhtenäistää verotusta niin, että progressio koskee kaikkia tasapuolisesti.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Energiapolitiikan tärkein tavoite lähitulevaisuudessa on fossiilisista polttoaineista irtaantuminen, ja ydinvoima on paras keino sen toteuttamiseen järkevällä aikavälillä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Fossiilisista polttoaineista eroon pääsy on ensijaisen tärkeää. Tämä vaatii kuitenkin mittavia investointeja erityisesti ydinvoimaan, sillä kuten Saksan tilanne on näyttänyt, tuuli- ja aurinkoenergia vaativat säätövoimakseen joko ydinsähköä tai kivihiiltä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Hiottavaa on, mutta julkisen sektorin pienentäminen ilman suunnittelua korvaavista toimenpiteistä ei ole mitenkään järkevää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Vapaavalintaisen kielen opiskelu on hyödyllisempää kaikin tavoin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Aina kun joku kannattaa orjuutta, olisi hänen hyvä kokeilla sitä itse. Monilla kansanedustajillakin kauden loppuun palveleminen tuntuu kovin vaikealta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Onko tässä kuitenkin kysymys siitä, kenen sitä pitäisi käyttää?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Muidenkin liikkeiden aukiolon vapauttaminen olisi vain hyväksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Päätöksenteon pitäminen lähellä siitä kärsiviä tulisi olla etusijalla, ja tämä ei toteudu kuntien määrää vähentämällä ellei kunnallisen päätösvaltaa samalla siirretä edes osittain lähemmäs paikallistasoa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Mikäli joku on valmis työskentelemään pienellä palkalla, on mieletöntä lähteä estämään häntä työllistymästä. Samalla täytyy kuitenkin hankkiutua eroon työllistymiseen pakottavista rakenteista kuten esimerkiksi nykyisestä työttömyysturvajärjestelmästä, joka voidaan korvata kannustavammalla ja joustavalla perustulolla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Infrastruktuurin ja valtion tarjoaman tuen suhteen kansalaisten tulee olla samalla viivalla riippumatta siitä, missä asuvat. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, että missä tahansa asumista erikseen tuettaisiin, oli sitten kyse syrjäkylistä tai Helsingin naurettavan kalliista asunnoista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Lupien määrän rajoittaminen on keinotekoinen kilpailun este joten siitä pitäisi pyrkiä eroon. Lupaan vaadittavat koulutusvaatimukset ovat kuitenkin perusteltuja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Tiedon, työvoiman ja tuotteiden vapaa liikkuminen on EU:n parhaita saavutuksia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Ehdotettu rahoitusmarkkinavero tuskin on paras mahdollinen ratkaisu ongelmiin etenkin kun olennaisimmat valtiot jättäytyvät sen ulkopuolelle, mutta idea sen takana on mielestäni oikea.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Olen skeptinen Natoon liittymisen hyödyistä, mutta nykytilanteessa se voi olla välttämätön paha. Pohjoismaiden tai EU:n yhteisen puolustuksen kehittäminen olisi mielestäni järkevämpää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

En tiedän nykyisen budjetin riittävyydestä suhteessa tarpeeseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

En näe mitään syytä että adoptiovanhempien sukupuolella tai seksuaalisella suuntautumisella pitäisi olla väliä mikäli muut adoption edellytykset täyttyvät.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Ne muodostavat hyvän arvopohjan poliitikoille joita sietää vältellä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Valtion monopolin vaihtaminen yksityiseksi monopoliksi ei paranna asioita, mutta järkeviäkin tapoja siirtää palveluita yksityiselle sektorille on.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Sekä sosiaalietuuksissa että verotuksessa on säätämisen varaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Liian suuret tuloerot eivät edistä yhteiskunnan vakautta, vaikka itsessään eivät olekaan paheksuttavia. On kuitenkin harkittava tarkkaan, onko niihin puuttuminen valtion taholta hyödyllistä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Yhteiskunnan tuottavuus on kasvanut merkittävästi ajoista kun nykyisen kaltaiset palvelut muodustuivat, joten on selvää että vika on valtion tuloissa eikä palveluiden raskaudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Ympäristöasiat ovat pitkällä tähtäimellä talousasioita. Jos kyseessä on ristiriita, vika on vain lyhytnäköisyydessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Eskelinen:

Kaikkia haittoja ympäristölle ei voi aina välttää, mutta on tärkeää olla selvillä vaikutuksista.

Uusimmat politiikan uutiset