31 - Antti Perkkalainen, VAS

Oma esittely

Hiljakkoin kuntayhtymän johtajan virasta eläkkeelle jäänyt kunta- ja sote- asioiden osaaja. Omaan varsin hyvät perustiedot myös talousasioista. Pidän fyysistä voimaa vaativista harrastuksista, kuten kotibodauksesta ja hirsirakentamisesta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Suomen taloutta ei korjata leikkauksilla, jotka heikentävät ostovoimaa ja siten entisestään kaventaa kotimaista kulutuskysyntää. Nykyhallitus on leikkausten lisäksi kavetanut merkittävästi veropohjaa. Yhteisöveron alentaminen ei tuonut luvattuja kerrannaisvaikutuksia eli alennus (800-900 miljoonaa euroa) meni suoraan osingonsaajille. Osinkovero pitäisi ehdottomasti poistaa erillisenä verona. Kaikki tulot pitää laittaa samaan progressiiviseen verotaulukkoon.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kyllä ja palkkatulon muuntaminen osinkotuloksi pitää estää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kyllä, koska uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen vaatii vielä aikaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Aikataulu on kyllä ehkä liian tiukka.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Julkinen sektori on suuri, koska Suomessa kunnat vastaavat lähes kaikista hyvinvointipalveluista. Normien purulla ei juurikaan ole vaikutusta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimesta ei työntekijöitä voida väestön ikääntyminen huomioon ottaen vähentää. Ne, jotka näin väittävät, tarkoittavat itse asiassa yksityistämistä. Se ei kuitenkaan ole ratkaisu, koska maksaja on edelleen julkinen sektori eli kunnat.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Suomi on kaksikielinen maa. On ihan hyvä, että jokainen oppii edes alkeet.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kyllä työpaikan sijainti, koulutus, sopivuus, työkyky jne. pitää edelleen ottaa huomioon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Tällä hetkellä hoito- ja hoivamaksuja määrättäessä tulona otetaan huomioon vain varallisuuden tuotto. En kuitenkaan lähtisi realisoimaan tavanomaista hoidettavan omistamaa asuntoa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Eiköhän nykykäytäntökin jo anna riittävästi aikaa ravintolakäynneille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Mikään tutkimus ei kerro, että suuremoi kunta sinänsä olisi taloudellisempi vaihtoehto. Sekä pienissä että suurissa kunnissa on hyvin ja huonosti pärjääviä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Hyväksyn kyllä, että esim. alkavan yrityksen työntekijöiden (1-2) sosiaaliturvamaksuja kompensoidaan verovaroista. Tämä olisi ollut huomattavasti tehokkampi ja halvempi vaihtoehto työlliistämiseen kuin yhteisöveron alennus.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kyllä valtion tulee huolehtia esim. tiestöstä koko maata ajatellen.Aluepolitiikan tulee tukea tätä päämäärää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Ei missään tapauksessa. Järjestämis- ja tuottamisvastuu tulee olla julkisella sektorilla. Yksityinen taho toimii alihankkijana kuten tähänkin saakka.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Nykyjärjestelmä takaa kohtuulliset taksipalvelut koko maassa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Aikoinaan kannatin EU:hun liittymistä samoin kuin euron käyttöönottoakin. Eu:n laajeneminen on ollut liian nopeaa ja siitä on paisunut jo liian suuri "mammutti". Se, että Suomi on nyt nettomaksaja , ei ole peruste vastustaa sitä.. EU:n tarkoitushan on aikaansaada koko talousalueella myönteinen kehitys. Hyvin toimeentuleva kumppani on aina parempi vaihtoehto pitemmällä tähtäimellä kuin köyhä. Köyhällä kun ei ole varaa ostaa tuotteitamme. EU:ta on joka tapauksessa pakko uudistaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Finanssimarkkinoilla liikku jo satoja kertoja suuremmat summat päivittäin kuin tavara- ja palvelutuotannossa. Rahoitusmarkkinavero on omiaan hillitsemään keinottelua ja siten on omiaan torjumaan myös finanssikriisejä tulevaisuudessa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Minusta nykytasolla pidetään yllä uskottavaa puolustusta, enkä näe erityistä uhkaa Suomelle nyt tai edes lähitulevaisuudessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Ulkomaalaiset työhöntulijat tuovat varmasti uusia tuulia ja ideoita, ns uutta henkistä pääomaa, joten olisin valmis jopa helpottamaan työlupen saantia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kyllä. Kysymys on ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Periaatteessa kyllä. Tosin pitää miettiä, onko kotikuntani paras mahdollinen vaihtoehto.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kyllä kuri on tärkeää, mutta ei itsetarkoitus. Levottomuuden syynä on useimmiten riittämättömät opetuksen resurssit. Meidän tulee ymmärtää, että lapsetkin ovat erilaisia ja osa vaatii erityistä tukea.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Koti ja isänmaa ovat ihan hyviä arvopohjia. Isänmaa on kaikille sama ja ainakin lähes kaikilla on koti. Uskonto kyllä pitää jättää pois, niitä kun on niin monia ja vielä uskonnottomat päälle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Hyvätuloisilla on varaa maksaa enemmän veroja. Enään ei saa käydä niin, että verohelpotukset (yhteisöveron alennus) siirretään suoraan osakkeenomistajien osinkoihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Suuret tulot ovat useimmiten perittyjä eikä suuret tulot synny johtajien työpanoksesta. Lisäarvo syntyy tuotantoketjuissa, joihin osallistuu yrityksen koosta riippuen satoja ja tuhansia ihmisiä. Valitettavasti nyt myös työttömyys ja vähäosaisuus periytyy. Kummassakaan tapauksessa lahjakkuudella ei ole mitään merkitystä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kaikki riippuu siitä, mitä arvostamme. Yhteiskunnan moraali punnitaan siinä, miten se pitää huolta vähäosaisimmista jäsenistään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Kyllä kestävä kehitys pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Perkkalainen:

Talvivaara on pelottava esimerkki hätiköinnistä ja virhearvioinnista.

Uusimmat politiikan uutiset