25 - Ville Korpinen, VAS

  • Puolue:  Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri:  Vaasa
  • Ehdokasnumero:  25
  • Ikä:  35
  • Koulutustaso:  ammattioppilaitos, konepuuseppä/robottihitsaus operaattori
  • Lasten lukumäärä:  2
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Olen Etelä-Pohjalaiset sukujuuret omaava nuori Kurikkalainen metallialan ammattilainen. Olen aktiivisesti mukana kunnallisessa- ja ammattiyhdistys politiikassa vaikuttamassa ihmisten hyvinvointiin ja päivittäiseen elämään.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Palveluiden ja etuuksien leikkaaminen ei ole oikea ratkaisu velkaantumisen pysäyttämiseen. Velkaantuminen on kuitenkin katkaistava ennenkö ongelmat kasvavat liian suuriksi hallita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Hyvä tuloisten ansioverotuksen määrää voisi kasvattaa, koska he usein myös ansaitsevat pääoma- ja osinko tuloja muualta samaan aikaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Ydinvoimalla tuotetun sähkön määrää voisi aivan hyvin lisätä vielä hieman. Ei ole kuitenkaan syytä unohtaa ekologisia energia vaihtoehtoja ja niiden käyttömahdollisuuksia. Suomen pitäisi pyrkiä olemaan omavarainen sähkötuotannossa ja sähköstä pitäisi tehdä uusi vienti veturi maailman markkinoilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Suomalaisten tulisi käyttää turvetta enemmän ja puollustaa enemmän sen etuja. Maakaasun käyttö on suomessa lapsen kengissä joten sen ekologisia vaikutuksia tuskin kukaan osaa sanoa tarkasti vielä. Kivihiilen käytöstä voitaisiin osittain luopua ja tarjota sen käyttäjille jotain parempaa vaihtoehtoa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Raskas koneisto vaatii suuret käyttökulut, mutta tuottaa paljon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Jokaiselle ihmiselle pitäisi antaa mahdollisuus valita ruotsin kieli tai sen tilalle jokin muu. Esimerkiksi venäjän kieltä puhutaan suomessa varmasti jo yhtä paljon.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Työtä pakoilevia suomalaisia on maassamme edellisvuosia enemmän. Luku kasvaa kokoajan ja se täytyy ottaa hallintaan. Velvoite työn vastaanottamisesta pitäisi kiristää, mutta perusteltuna tulisi hyväksyä myös työstä kieltäytyminen. Hyväksyttäviä syitä tälläiseen voisi olla esimerkiksi välimatkat kodin ja työpaikan välillä ja lastenhoidon järjestäminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Jokainen ihminen, oli hän sitten köyhä tai rikas, pitää olla samanarvoisessa asemassa koko elämän loppuun asti. Tasa-arvo kunniaan. Huonompi tuloista ihmistä tulisi tukea enemmän.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Laki alkoholia tarjoilevien yrityksien kohdalla on riittävä tällä hetkellä. Auki olo aikaan voisi anoa lisäaikaa tarvittaessa, mutta se vaatisi todella hyvät perustelut, pelkkä rahallinen hyöty ei olisi riittävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Kuntien itsehallintoa ja itsemääräämisoikeutta ei tule karsia pakkoliitoksilla. Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleville kunnille tulisi kuitenkin asettaa ehdot itsenäisyydelle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Työehtosopimus on ainoa joka oikeasti takaa oikeuden mukaisen palkan tehdystä työstä. Yritysten sopija puoli on ollut itse tekemässä kyseistä sopimusta ja hyväksynyt sen pykälät yhteisymmärryksessä työntekijöiden edustajien kanssa. Tätä sopimusta ei tule koskaan kyseenalaistaa tai purkaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Miksi tyhjättäisiin osa maasta ja perustettaisiin isoja asukas kommuuneja. jokaisella suomalaisella on oikeus omistaa halutessaan maata. Idioottimainen kysymys.. Perkele.. pitäisikö ylimääräinen maa antaa pois???

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Yksityisten terveyspalveluiden tulisi olla kaikkien saatavilla kuten julkisetkin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Oikeutus ei tarvitse perusteluja.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Taksiliitolle tulisi antaa valtaa päättää yleisestä hinta tasosta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Eu on suomelle pelkkä taakka. Suomesta on tehty Euroopan isojen maiden lypsylehmä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Eu hallitsee suomen taloutta ja poliittista asemaa jo liikaa ilman tätäkin. Ehdoton ei..

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

En näe Suomen valtiolla tarvetta olla NATO jäsenmaa tässä vaiheessa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Rahaa sinänsä tarvitaan kehittämään ja ylläpitämään nykyistä järjestelmää, mutta rahan käytön suhteen valtion tulisi valvoa enemmän.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

paljon hyviä ja huonoja puolia joita on punnittava tapauskohtaisesti. Yleisesti sallin työperäisen maahanmuuton jos verot jäävät suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Tasa-arvo on kunnia kysymys. Erilaisessa parisuhteessa elävät ihmiset ansaitsevat samat oikeudet kuin tavalliset hetero parit. Moderni yhteiskunta ei kiellä ihmiseltä hänen seksuaalisuutta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Tilanne kohtainen harkinta on paikalla. Juuri nyt se ei kotikuntani työllisyystilanteen huomioon ottaen olisi hyvä vaihtoehto, tosin tarvittaisiin valtionrahoitus hankkeelle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Nykyinen koulu lainsäädäntö on riittävä nyky-yhteiskuntaan. turvallisuus tulisi kuitenkin taata niin oppilaille kuin opettajille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

koti, uskonto ja isänmaa. Harmonia joka ei horju.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Palvelujen laadun turvaaminen olisi kuitenkin velvoitettava. Jos yksityinen palvelu alentaisi käyttökustannuksia ja järjestämiskustannuksia niin se tuli sallia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

palvelujen ja sosiaalisien etujen leikkaaminen voisi muodostaa uhkan yhteiskunnalle. Veroja korottamalla turvattaisiin palvelujen ja etuuksien saatavuus.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Tuloerojen pienentäminen on hyvä asia. Palkitsemisjärjestelmät ovat tasapuolisempi ratkaisu ongelmaan. Samasta työstä kuuluu saada saman arvoinen korvaus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Rahaa pystytään irroittamaan kyllä muualta hyvän asia tukemiseksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Suomalaiset tarvitsevat työtä ja osaavat arvostaa ympäristöasioita kuitenkin. Talouskasvun myötä olisi mahdollista satsata enemmän ympäristöasioiden hoitoon myöhemmin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ville Korpinen:

Miksi pilat jotain niin kaunista kuin suomen luonto. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, itse siihen lankeaa.

Uusimmat politiikan uutiset