18 - Eila Aarnos, VAS

Oma esittely

Olen tutkija ja parantumaton maailmanparantaja :)

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Leikkaukset heikentävät kaikkein huonoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää. Tämähän on nähty jo Suomessa, Kreikassa ja monessa muussa maassa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Hyvin ansaitsevilla on varaa osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja hekin saavat nauttia kaikista yhteiskunnallisista palveluista. Minä maksan eläkkeestäni 32 %:n verot ja teen paljon hyväntekeväisyyttä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Vastustan ydinvoimaa etenkin ydinjätteen varastoinnin ongelmien takia. Nykytieteellä ei voida perustella varastoinnin kestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen. En halua pommeja tuleville sukupolville tästä enkä ydinvoimaloitten toimintahäiriöistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Ei Suomen julkinen sektori ole mitenkään suuri kansainvälisesti verrattuna. Tällä provokatiivisella kysymyksellä hyökätään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kimppuun. Piilossa on myös kritiikkiä yleistä ja ilmaista koululaitosta kohtaan. Myös terveyspalvelut ovat uhattuna, jos julkista sektoria aletaan kaventamaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Vapaaehtoisella kielten opiskelulla saadaan parempia tuloksia. Vapaaehtoisesti ruotsiakin opittaisiin enemmän. Itä-Suomessa lapset saisivat lukea halutessaan venäjää. Minä olen aivan vapaaehtoisesti aloittanut nuorena ranskan opiskelun ja olen siitä todella onnellinen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Tämä on työttömien pakottamispolitiikkaa, mikä ei edistä ihmisten hyvinvointia eikä motivaatiota yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kuka haluaisi oman lapsensa kohtaloksi ottaa vastaan työtä, johon hänellä ei ole koulutusta eikä edes houkutusta?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Tällä saadaan julkisia varoja niiden vanhusten auttamiseksi, joilla ei ole varaa palvelujen kustantamiseen. Kotipalveluun saadaan näin lisää auttavia käsiä ja sydämiä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Tämä on vähän ympäripyöreä kysymys. Kuinka vapaasti? Kyllä nämäkin palvelut riittävät humalluttamaan sitä haluavat ihmiset.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Olisi tietenkin parempi. että pikkukunnat liittyisivät vapaaehtoisesti suurempiin kuntiin ja suuremmiksi kunniksi. Kuntalaisten parempien palvelujen saamiseksi pakkoa tulee käyttää. Kunnanjohtajat istuvat tukevasti tuolillaan vielä silloinkin, kun peruspavelut ovat uhattuna hänen kunnassaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Tässä kysymyksessä on asetettu katala ehto: vain palkkoja alentamalla saadaan uusia työpaikkoja. Minäkin haluan uusia työpaikkoja, mutta niitä voidaan synnyttää sopimuksia noudattamalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Meillähän on toteutettu loistavaa aluepolitiikkaa entisten punamultahallitusten toimesta. Tästä nautimme vieläkin laajasta koulutusverkostostamme. Jokaisella suomalaisella on oikeus elää omalla kotiseudullaan, käydä siellä koulua ja osallistua yhteiskunnalliseen elämään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Kyllä yksityiset terveyspalvelut "pärjäävät" ilman lain suomaa turvaakin. Bisneksen tekeminen esimerkiksi terveys- ja vanhuspalveluissa on jotenkin moraalitonta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Kuntien ja kuntayhtymien pitäisi saada tuottaa palvekuita, koska he myös järjestävät ne. Kuulun valtavaan Pohjois-Suomen sote-alueeseen, jossa perustuslain haasteet ovat ehkä selvimmin näkyvissä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Arvostan eniten kaikkia koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- ja ympäristöhankkeita, joihin on saatu EU-rahoitusta. Hankeosaamista tulisi kehittää, koska kaikkia rahoja ei edes haeta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Ei missään maassa saa suojella finanssimaailmaa. Verotuksen tulisi kehittyä muutenkin avoimemmaksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Pikemminkin tulisi pitää huolta ja olaa ylpeä Suomen puoluettomuudesta, jolle on luotu luja pohja etenkin Paasikiven, Kekkosen ja Ahtisaaren toimesta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Puolustusvoimia voidaan kehittää muutenkin kriisien hallinnan ja verkkohyökkäysten tietämisen ja osaamisen suuntaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Työpräistä maahanmuttoa tarvitaan, koska ikäluokat pienenevät eikä jokaiseen työpaikkaan edes riitä suomalaisia. Työttömyyttä tietnekin on, mutta työperäinen maahanmuutto ei sitä aiheuta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Pidän tästä tämän ajan suvaitsevaisuudesta ja haluan olla itse mukana sitä edistämässä. On kysymys ihmisoikeuksista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Ei tässä ole minulla mitään ongelmaa. Naapurikuntaanko ne aina pitäisi perustaa?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Eivät kuri ja "lepsuus" ole vastakohtia. Pidän enemmän koulutyön tekoon ohjaamisesta ja pienienkin kehitysaskelten huomioimisesta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Nämä ovat oikeistolaisen maailman perintöä. Globaalissa maailmassa ei näillä enää pitkälle pääse. Solidaarisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat minun arvojani.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Perustelin jo aiemmin sillä, etteivät esimerkiksi bisnes ja hoivapalvelut sovi yhteen. Monessa kunnassa on sanottu irti yrityksiä ja otettu palvelut takaisin kunnan palveluiksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Veronkorotukset tulisi vain kohdistaa niihin väestöryhmiin, yhteisöihin ja yrityksiin, joilla on varaa veronkorotuksiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Talouselämän kansainväiset huippuasiantuntijatkin ovat meidän vasemmistolaisten kanssa samaa mieltä: yhteiskuntavakauden kannalta on tärkeintä, etteivät tuloerot kasva. Samalla kasvavat koulutus- ja terveyserot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Onpa tässä provokatorinen kysymys! Eihän julkinen talous ole mikään orgaani eikä vakio.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Nämä eivät saa olla vastakkain! Ympäristöasiat tulee ottaa huomioon aina talouskasvua ja työpaikkoja luotaessa. Ympäristöasioilla ei saa enää leikkiä. Ilmastonmuutos on saatava pysähtymään!

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eila Aarnos:

Näin juuri. Vertaa edellinen kysymys.

Uusimmat politiikan uutiset