153 - Tuomo Puumala, KESK

Oma esittely

Kansanedustaja Kokkolasta ja Keski-Pohjanmaalta. Politiikan nuori konkari, keskustaryhmän varapuheenjohtaja. Harrastuksena ja intohimona urheilu ja kulttuuri. Keskustassa vastuulla myös koulutuspolitiikka.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Emme voi jättää lapsille ja lastenlapsille kohtuutonta velkataakkaa. Leikkaukset pitää pystyä tekemään sillä tavalla, että heikommassa asemassa olevakin pärjää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Palkkaverotuksessa ei ole kovin paljoa kiristämisen varaa. Työnteon pitää olla aina kannattavaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Vuonna 2010 tehtiin periaatepäätökset kahden uuden ydinvoimalan rakentamisesta. Silloin tehtyjen päätösten jälkeen Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Kannatan uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Tavoite ei taida ihan sellaisenaan olla realistinen. Kannatan voimakasta haittaveroa Uralin takaa tuottavalle kivihiilelle. Kotimainen turve on parempi vaihtoehto kuin ulkomailta tuotu kivihiili.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Suomessa ollaan lähellä maailmanennätystasoa julkisen ja yksityisen sektorin suhteessa. Kysymyksen voi kuitenkin esittää myös toisinpäin. Onko yksityinen sektori liian pieni ja voidaanko sitä suurentaa? Vaikutusmahdollisuudet tähän ovat rajalliset, mutta politiikalla pitää ainakin pyrkiä tukemaan kasvua ja yrittäjyyttä - eli yksityisen sektorin kasvua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Osa Itä-Suomessa sijaitsevista kunnista on esittänyt kokeilua, jossa B-kielenä voisi valita ruotsin sijaan venäjän. Kannatan tätä. Turistivirrat ja bisnesmahdollisuudet puoltavat asiaa niin ikään. Suomi on laaja maa ja tarpeet vaihtelevat eri puolilla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

On mahdollista, että tulevaisuudessa joudutaan pohtimaan tätäkin. On kuitenkin syytä muistaa, että velvoittavuutta on jo tällä hetkellä, eikä oman alan töitä ole kovinkaan helposti tässä työttömyystilanteessa tarjolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Vapaaehtoiselta pohjalta ajatusta voi kannattaa. Pakollisuudelle en lämpiä. Ikäihmisten kohtelun pitää olla oikeudenmukaista ja tasa-arvoista. Se on sivistyksen mitta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Aukioloaikojen vapauttaminen ei taida olla suurin huoli, vaan se, että ravintoloihin tullaan myöhään tanakoilla pohjilla ja kulutus painottuu kotiin niin sanottuun kalsaritissutteluun. Kannatankin arvonlisäveron laskemista ravintola-alkoholilta. Parhaimmillaan se vähentäisi alkoholikulutusta ja siirtäisi sitä ravintoloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Kuntien määrän vähentäminen pakolla ei taida olla vastaus oikein mihinkään. Ei sillä ainakaan säästöjä saavuteta. Kuntien välinen yhteistyö ja laajempia hartioita vaativien palveluiden tuottaminen maakunnan laajuisena on sen sijaan nykypäivää ja tulevaisuutta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Paikallinen sopiminen ja joustot ovat aina toivottavampia kuin massatyöttömyys. Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisen paljon sopimista ja venymistä - puolin ja toisin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Kannatan ihmisten ja alueiden välistä tasa-arvoa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Sote-uudistuksen päätarkoituksena on parantaa julkista terveydenhuoltoa, sen oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Yksityistä puolta tarvitaan, eikä sen asema uudistuksessa heikkene. Esimerkiksi työterveyspalvelut toimivat jo tällä hetkellä melkoisen hyvin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Osa palveluista vaatii laajempia hartioita. Tällöin esimerkiksi maakunta on sopivan kokoinen alue palveluiden tuottamiseen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Hyvän ja luotettavan palvelun takaamiseksi toimiluvan tietynasteisen sääntely on perusteltua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

EU:n pitää olla isoissa asioissa iso ja pienissä pieni. Rauha, vakaa korkotaso tai yhteinen markkina-alue ovat esimerkkejä isoista asioista, joiden vuoksi EU:ta tarvitaan ja kokonaisuus kääntyy plussan puolelle. Pieniä asioita taas ovat joutavanpäiväinen sääntely ja täysin turhat byrokratiakukkaset. Niistä meidän pitää päästä eroon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Ajatus pienenpienestä rahoitusmarkkinaverosta on sinänsä hyvä, mutta toimiakseen se vaatii Euroopan tai jopa koko maailman laajuista osallistumista. Muuten heikennämme vain omaa kilpailukykyämme.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Suomen puolustuksen tulee jatkossakin perustua yleiseen asevelvollisuuteen. Suomen NATO-jäsenyydellä olisi vaikutusta Pohjolan vakauteen ja turvallisuuteen, enkä ollenkaan usko, että positiiviseen suuntaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Puolustusvoimien toimintaedellytykset on turvattava. Tiukan taloustilanteen ja edessä olevien leikkausten vuoksi on kuitenkin erittäin vaikeaa antaa tulevalle vaalikaudelle lupausta tarkasta summasta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin osaamista myös maamme rajojen ulkopuolelta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Koin asian lainsäädännön kysymyksenä ja toimin siinä oman omantunnon mukaan. Nyt asiassa on päätökset tehty.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Asia vaatisi asianmukaisia selvityksiä. Aika vaikea on linjata ilman tarkempia tietoja. Minkälainen vastaanottokeskus, millä sijainnilla, minkä kokoinen, miten naapurit suhtautuvat jne.?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Meillä on hyvät opettajat ja he tekevät parhaansa. Kurin tiukentamista enemmän uskon arvomaailman muutokseen. Myönnän kaipaavani aikaa, jolloin opettaja oli luokan selkeä auktoriteetti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Nuo sanat ovat aika voimakkaasti latautuneita, koska kokoomus on käyttänyt niitä vaalikampanjoissaan. Jos tämä sanojen politisointi unohdetaan, niin minusta ne ovat tärkeitä asioita kaikki.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Tähän ei ole olemassa mitään yleissääntöä. Asia vaatii aina tapauskohtaista harkintaa. Tarvitsemme sekä julkista että yksityistä palvelutuotantoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Veronkorotusvara alkaa olla valitettavasti syöty. Mahdolliset leikkaukset pitää tehdä siten, että heikommassa asemassa olevat pärjäävät.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Vielä tuloeroja tärkeämpi mittari on se, että pienituloisten toimeentulo paranee. Tulotaulukon toisessa päässä pitää päästä eroon ylisuurista ja epäoikeudenmukaiseksi koetuista optioista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Varmasti jostain joudutaan karsimaankin, mutta kyllä Suomen pitää olla hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

Ei näitä asioita voi asettaa tuolla tavalla ylätason arvoina vastakkain. Ne pitää pystyä sovittamaan yhteen. Tulevaisuudessa on välttämätöntä, että harjoitamme kestävää talouspolitiikkaa maapallon kantokyvyn rajoissa. Muuten syömme seuraavien sukupolvien eväät.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tuomo Puumala:

En tiedä, tarvitseeko ympäristövaikutuksia arvioida aivan kaikessa päätöksenteossa, kuten kysymys kuului. Vaikutukset pitää kuitenkin arvioida monessa kohtaa. Talouskasvu ja ympäristön kestävyys pitää pystyä sovittamaan yhteen. On selvää, että ympäristön kannalta haitallisista hankkeista pitää luopua.

Uusimmat politiikan uutiset