144 - Antti Kurvinen, KESK

Oma esittely

28-vuotias lakimies (OTM) Kauhavalta. Työskentelen Seinäjoella asianajotoimistossa. Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen. Kauhavan kaupunginvaltuuston 1. vpj. Uskon politiikassa alkiolaiseen aatteeseen eli siihen, että ihminen tulee poliittisessa toiminnassa ensin. Pitää olla heikomman ja köyhemmän puolella, mutta edistää yrittäjyyttä niin taloudessa kuin elämäntapana. Yritän tehdä politiikkaa tulevaisuutta varten: 10 ja 20 vuoden päähän. Päätökset koskettavat aina monia sukupolvia. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa kampanjoin sloganilla "Luja Lakeuden puolustaja". Kärkiteemani voi kiteyttää otsikkojen alle: - Lakeuden elinkeinojen puolesta - Luovuuden ja osaamisen Lakeus - Lakeuden yhteydet kuntoon - Lakeuden lujat sukupolvet - Terveyttä ja välittämistä Lakeudella Harrastuksina liikunta ja kulttuuri, joista intohimoina pesäpallo ja teatteri.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Valtio voi ja tulee ottaa velkaa talouden kehittämiseen esimerkiksi uusien työpaikkojen luomiseen uusille toimialoille. Siis investointeihin kuten yksityistaloudessakin. Ei ole kuitenkaan tervettä, että Suomi ottaa vuosittain "syömävelkaa" vuotuisten menojemme kattamiseen. En kannata äkkileikkauksia: valtion velkaantuminen pitää taittaa yli vaalikausien kestävällä ohjelmalla pitkäjänteisesti. Velkaantumisen katkaiseminen on välttämätöntä. Muuten edessä on Kreikan tie.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Ensi vaalikaudella velkaantumisen lopettaminen ja Suomen laittaminen kuntoon vaativat kovia päätöksiä ja yhteisvastuun lisäämistä. Tähän yhteisvastuuseen kuuluu, että ne, jotka ovat saaneet enemmän ja jotka ovat vahvempia, kantavat suurempaa vastuuta yhteiskuntamme koossa pitämisestä. Minusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät eivät voi maksaa tätä. Verotuksen kannustavuutta on kuitenkin vahdittava.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Ydinvoimaa tarvitaan vielä tulevaisuudessa ns. ylimenokauden energialähteenä. Tulevaisuus on kuitenkin uusiutuvassa energiassa: puuenergia, vesivoima, tuuli, aurinko, aaltovoima... Jo nyt käynnistettyjen ydinvoimahankkeiden loppuun vieminen vaikuttaa vaikealta nousevien kustannusten ja turvallisuustekijöiden vuoksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Todella pitkällä tähtäimellä näin tulee tapahtua. 2025 on liian aikaisin tähän. Kotimaisella turpeella pitää pyrkiä korvaamaan ulkomaista kivihiiltä. Turpeen ja maakaasun käyttö on huomattavasti kannatettavampaa kuin kivihiilen. Turpeelle tulisi hankkia ns. hitaasti uusiutuvan energian-status.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Lisäisin ruotsin valinnaisuutta koulutuksessa. Ruotsin "brändi" koulukielenä on tietyllä tavalla pilaantunut pakollisuuden vuoksi. Kuitenkin minusta on tärkeää, että varmistetaan ruotsinkielisten perusoikeudet saada palvelua omalla kielellään. Erityisesti talouselämällä on vahavat pohjoismaiset yhteydet, joiden vuoksi ruotsi on edelleen hyvin tärkeä suomalaisille.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Kaiken työn vastaanottamisen pitää olla aina kannustavampaa kuin tukien varaan jääminen. Kepittämisen sijaan parempi keino olisi yhteensovittaa minimitason perusturvaa pienipalkkaiseen työhön. Olen jonkinlaisen perustulon tai negatiivisen tuloveron kannalla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Vapaaehtoisia vakuutuksia ja säästämistä pitää tukea.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Alkoholin kulutusta pitää siirtää kodeista ja salakapakoista ravintoloihin valvottuihin oloihin. Tämä lisäisi yrittäjyyttä ja työllisyyttä myös. Nyt esim. jatkoaikalupien saanti anniskeluravintoloihin on osin lähellä mielivaltaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

En kannata pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Lisäisin paikallista sopimista työpaikoilla. Kannatan kuitenkin ns. konsensusta ja laajoja työmarkkinasopimuksia: raamiratkaisut / tupot. Näihin tulisi saada mukaan myös pk-yrittäjät Suomen Yrittäjien kautta. Suomen työmarkkinoilla on otettava mallia esimerkiksi Saksan, Tanskan ja Ruotsin ratkaisuista työelämässä, jotka ovat lisänneet dynaamisuutta työelämässä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Kannatan hajautettua yhteiskuntaa. Jokaisella suomalaisella kansalaisella ja yrityksellä pitää olla oikeus sijoittua minne päin Suomea tahtoo. Uskon aktiiviseen aluepolitiikkaan. Erityisesti pitää vahvistaa kunkin alueen ja maakunnan erityispiirteitä. Alueiden elinvoimaisuus tulee ennen kaikkea koulutukseen satsaamisesta ja tutkimus- ja kehityspanoksista. Ns. EU-rahat pitäisi pystyä hyödyntämään nykyistä paremmin Suomen maakunnissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Selvittelisin ns. raha seuraa potilasta-mallin mahdollisuutta Suomessa. Palvelusetelin käyttöä pitää huomattavasti lisätä Suomessa sote-palveluissa. Tulevaisuudessa kuitenkin rungon peruspalveluissa edelleen järjestää julkinen sektori.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Tuottajaksi paras vaihtoehto on tulevaisuudessa useimmiten maakunta tai muu kuntayhtymä. Kuitenkin myös kunnille pitää antaa mahdollisuus palveluntuottajana. Sote-uudistuksessa kuntien vaikutusmahdollisuuksia ei saa kaventaa liikaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Taksialan täysi vapauttaminen saattaisi laskea laatua ja viedä taksit pois maaseudulta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Periaatetasolla kyllä, vaikka ongelmiakin on paljon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Suomen ei pidä vahingoittaa omaa kilpailukykyään liian "kiltteydellä", mikäli finanssialan merkittävät kilpailijamme eivät siihen lähde.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

En usko, että Nato lisäisi Suomen turvallisuutta. Kannatan tosin Nato-option / NAton hakemisen mahdollisuuden säilyttämistä. Suomen puolustuksen tulee nojata omiin puolustusvoimiin ja yleiseen asevelvollisuuteen sekä mahdollisesti tulevaisuudessa pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön esim. Ruotsin kanssa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätähtenä tulee olla jännitteiden vähentäminen Pohjois-Euroopassa ja rauhan rakentaminen kaikkialla maailmassa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Tällä vuosikymmenellä puolustusvoimien peruskalustoa vanhenee paljon. Jotta koko maata voidaan uskottavasti puolustaa, tulee armeijalle laittaa lisää rahoitusta. Vaalikauden 2011 - 2015 leikkaukset puolustusministeriön hallinnonalaan ovat olleet liiallisia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Kannatan työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten opiskelijoiden lisäämistä Suomessa. Suomi tarvitsee kaikki aktiiviset ja lahjakkaat ihmiset kehittämään kotimaatamme ihonväriin ja uskontoon katsomatta. Työperäisessä maahanmuutossa on kuitenkin pidettävä harkinta hallussa, ettei silää poljeta palkkoja ja työehtoja Suomessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Olen perinteisen avioliittokäsityksen kannattaja (nainen ja mies). Kuitenkin homo- ja lesbopareille tulee taata riittävä oikeudellinen suoja esim. erotilanteissa ja kuolemantapauksissa. Tämän nykyinen lainsäädäntömme tarjoaakin. Minulle on tärkeää suvaitsevaisuus ja jokaisen jakamaton ihmisarvo. Haluaisin poistaa Suomesta työpaikoilla ja kouluissa tapatuvan syrjinnän ja kiusaamisen mm. seksuaalisuuden vuoksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Tilannekohtainen ratkaisu. En pysty ennustamaan. Riippuisi ehdoista ja esitettävästä ratkaisusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Lasten ja nuorten turvallisuudesta pitää huolehtia ja opettajilla tulee olla oikeus puuttua häiritsevästi käytäytyvän koululaisen toimintaan. Myös koulukiusaamiseen pitää voida puuttua - myös koulumatkoilla! Maalaisjärkeä tarvitaan tässä. En kuitenkaan usko, että ruumiillinen kuritus tai muut "kovemmat rangaistukset" vähentäisivät lasten ja nuorten pahoinvointia kouluissa. Tarvitaan syrjäytymisen ehkäisyä ja perheiden tukemista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Nämä arvot ovat hyvä ankkuri. Minulle ne eivät poissulje suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä taikka monikulttuurisuutta...

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Palvelujen tuottaminen ei saisi olla ideologista. Tulevaisuudessa palveluja on voitava tuottaa niin julkinen sektori, yritykset kuin kolmas sektorikin (säätiöt, yhdistykset jne.). Kuitenkin palvelujen tuotannossa päävastuun tulee edelleen olla julkisella sektorilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Myös leikkauksia tarvitaan, mutta julkisen talouden kuntoon laittamista ei saa maksattaa kaikkein heikoimmilla kansanryhmillä. Verotuksen tulee olla suurin niillä ryhmillä, joilla on veronmaksukykyä eniten.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä kunhan perusturvasta ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tulonsiirroista huolehditaan. En usko kateuspolitiikkaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Valintoja joudutaan tekemään. Tulevaisuudessa Suomessa korostuu ihmisen vastuu itsestään, perheestään ja lähiyhteisöstään. Tarvitaan uudenlaista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta. Aikuisilla on aina päävastuu omien lastensa kasvatuksesta. Samoin aikuisten lasten on otettava enemmn vastuuta vanhenevista vanhemmistaan. Pitäisi kysyä entistä enemmän: mitä juuri minä voin tehdä Suomen hyväksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Uskon, että teknologian ja tieteen kehityksellä talouden kehitys ja ympäristönsuojelu voidaan sovittaa kestävästi yhteen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Kurvinen:

Uskon, että teknologian ja tieteen kehityksellä talouden kehitys ja ympäristönsuojelu voidaan sovittaa kestävästi yhteen. Ympäristöstä huolehtiminen on usein myös pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa.

Uusimmat politiikan uutiset